Vita Brakovska: radošums un drosme ir veiksmīgu biznesa ideju pamats | Luminor

Mūsdienās izgudrot ko pavisam nebijušu nav viegli, taču tas nav neiespējami. Lai radītu izcilu biznesa ideju ir jāatraisa radošums un jārada produkts ar pievienoto vērtību, tā uzsver  biedrības „Zināšanu un inovācijas sabiedrība” (“ZINIS”) vadītāja un Nordea biznesa skolas “No idejas līdz investoram” partnere Vita Brakovska.
Radošuma atraisīšana

Panākumu pamatā ir laba ideja un spēcīga komanda, tomēr mūsdienu dinamiskajā vidē ne vienmēr konkurētspējas pamatā būs tikai un vienīgi pragmatisks, bezkaislīgs darbs. Aizvien vairāk uzņēmumu sāk novērtēt kolektīva radošā gara spēku, kas ne tikai ietekmē uzņēmuma konkurētspēju, bet arī stiprina kopējo tēlu un darbinieku motivāciju aktīvi iesaistīties ar savām kompetencēm un idejām.


Nordea biznesa skolas lektore Vita Brakovska aicina negaidīt radošuma mūzu, bet gan pašiem pilnveidot uzņēmuma kultūrvidi, kura stiprina komandas radošo garu. Nereti tas neprasa papildus finanšu līdzekļus – tik vien kā sarunāt ar blakus esošās kafejnīcas īpašnieku par savstarpēju telpu apmaiņu plānošanas sapulcēm. Somiem ir teiciens „Jaunām idejām patīk vecas telpas” – darbojoties vidē, kurā pastāv kontrasti, idejas būs spilgtākas nekā „sterilā vidē”. Vienojieties, ka veidosiet saziņu ar dažādu nozaru ekspertiem, esat atvērti dažādiem viedokļiem, kā arī gatavi iesaistīties negaidītās aktivitātēs. Tas dos jaunu skatījumu uz jau ierastām lietām un palīdzēs rast ierastu lietu neparastu pielietojumu.

Lielākais radošuma ienaidnieks ir bailes par savu tēlu uz apkārtējo fona. Ļaušanās kopējai straumei un kritiska attieksme neļauj brīvi plūst idejām, tātad – arī domas lidojumam. Lai to atraisītu, komandas darbā ieteicams izmantot dažādus spēles elementus, piemēram, iekārt birojā šūpoles (līdzīgi kā to savulaik izdarīja sociālais uzņēmums “MAMMU”) – tas ļauj atgriezties bērnībā, nonākot citā domāšanas līmenī, kad mūsu prātos vēl nebija zināšanu un pieredzes rosinātu prāta ierobežojumu.

Daloties pārdomās par to, kā mainīt dzīvi, Vita Brakovska aicina pamēģināt nedēļas garumā teikt tikai un vienīgi “jā” visam, ko dzīve piedāvā – tā iespējams piedzīvot, ko nebijušu un, kas zina, varbūt radīsies arī kāda izcila biznesa ideja.

Kam jābūt ikvienā biznesa idejā?

Lieliskas biznesa idejas pamatā ir jābūt praktiskai pievienotajai vērtībai, tai ir jāizraisa emocijas un jāsniedz kāds vilinājums, lai būtu vēlme to iegādāties. Labs veids, kā stiprināt klienta sajūtu par pievienoto vērtību, ir atklāt patērētājam savus sviedrus un asinis ražošanas procesā (labs piemērs ir Jānis Nīmanis ar savu projektu “Autine Tools”), savukārt emocionāli piesaistīt iespējams, pastāstot produkta stāstu, piemēram, personīgā pieredze, ģimenes bizness utt.

Mūsdienās straujā dienas ritma dēļ cilvēki ir noguruši no sarežģītām lietām un novērtē vienkāršību, tādēļ nav jābaidās no vienkāršiem, viegli uztveramiem konceptiem – ja vien tie sniedz cilvēkiem gaidīto ieguvumu. 

“Domājot par produkta radīšanu, mūsdienās ir svarīgi vadīties pēc laikmeta prasībām, pievēršot uzmanību jaunradei gala produkta uzlabošanā, tādējādi iegūstot augstāku produkta tirgus vērtību. Tomēr ne vienmēr produktu ir nepieciešams papildināt – reizēm, noņemot nost kādu no tā elementiem, iespējams radīt labu risinājumu. Savienojot šķietami nesavienojamas lietas, iespējams ātri iziet ārpus rāmjiem. Tomēr viena no būtiskākajām atziņām – ja nevaram būt labākie, tad noteikti varam būt atšķirīgi,” tā uzsver Vita Brakovska.

Vita Brakovska ir biedrības „Zināšanu un inovācijas sabiedrība” (ZINIS) vadītāja. Vitai ir starptautiska pieredze radošas domāšanas rosināšanā un vairāk nekā desmit gadu pieredze darbā ar Latvijas radošajiem uzņēmumiem, sniedzot kompetenču atbalstu par biznesa ideju problemātiskajiem jautājumiem.

Par Nordea biznesa skolas “No idejas līdz investoram” partneri Vita Brakovska kļuvusi 2010. gadā.