Apvienoti Luminor Ieguldījumu plāni | Luminor
Iļja Arefjevs

Iļja Arefjevs

Ņemot vērā Luminor bankas apvienošanas noslēdzošos soļus, Luminor Asset Management IPAS paziņojusi par Luminor Ieguldījumu plānu apvienošanu. No 28.decembra apvienoti Luminor (N) Konservatīvais ieguldījumu plāns un Luminor (D) Konservatīvais ieguldījumu plāns, kā arī Luminor (N) Aktīvais ieguldījumu plāns un Luminor (D) Aktīvais ieguldījumu plāns.

“Līdz šim klientiem bija pieejami divi Luminor aktīvie ieguldījumi plāni un divi Luminor konservatīvie ieguldījumi plāni. Šiem ieguldījumu plānu pāriem bija līdzīgas ieguldījumu politikas, līdzīgas vai vienādas riska kategorijas, kā arī ir bijuši ļoti līdzīgi ienesīguma rezultāti pagātnē,” skaidro Iļja Arefjevs, Luminor Asset Management valdes loceklis. “Tādēļ tika pieņemts lēmums apvienot plānus ar līdzīgu ieguldījumu politiku, pievienojot Luminor (D) Konservatīvo ieguldījumu plānu Luminor (N) Konservatīvajam ieguldījumu plānam, kā arī Luminor (D) Aktīvo ieguldījumu plānu Luminor (N) Aktīvajam ieguldījumu plānam.”

Turpmāk Luminor piedāvās četrus pensiju 2. līmeņa plānus:

  1. Luminor Konservatīvais ieguldījumu plāns (ieguldījumi uzņēmumu akcijās netiek veikti). Ieteicams klientiem, kuriem līdz pensionēšanās vecumam paliek mazāk kā 10 gadi.
  2. Luminor Sabalansētais ieguldījumu plāns (ieguldījumi uzņēmumu akcijās var veidot līdz 25% no visiem ieguldījumiem). Ieteicams klientiem, kuriem līdz pensionēšanās vecumam palikuši vairāk nekā 5 un mazāk nekā 10 gadi.
  3. Luminor Aktīvais ieguldījumu plāns (ieguldījumi uzņēmumu akcijās var veidot līdz 50% no visiem ieguldījumiem). Ieteicams klientiem, kuriem līdz pensionēšanās vecumam palikuši vairāk nekā 10 gadi, bet mazāk nekā 20 gadi.
  4. Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns (ieguldījumi uzņēmumu akcijās var veidot līdz 75% no visiem ieguldījumiem). Ieteicams klientiem, kuriem līdz pensionēšanās vecumam palikuši vismaz 20 gadi.

Pensiju 2.līmeņa plānu pārvaldītājs ir Luminor Asset Management IPAS, kas ir trešais lielākais pensiju kapitāla pārvaldītājs Latvijā.

Informācija par katra klienta savu izvēlēto pensiju 2. līmeņa plānu pieejama www.latvija.lv, kā arī vairāk informācijas  par Luminor pensiju plāniem www.luminor.lv.
 

Pārvaldiet savas finanses ar īpašām priekšrocībām!