“Mūsu šogad veiktajā mazo un vidējo uzņēmumu aptaujā aptuveni ceturtā daļa Latvijas uzņēmēju plānoja paplašināt darbību, galvenokārt, palielinot pārdošanas apjomus un attīstot piedāvāto produktu un pakalpojumu klāstu. Lai to paveiktu, uzņēmējiem nereti ir nepieciešams finansējums. Ne visos gadījumos bankas var nodrošināt uzņēmēju vajadzības – visvairāk pieteikumu tiek noraidīti individuālo vai mikro uzņēmumu segmentā, tomēr nereti atteikuma iemesls ir tāds, kuru uzņēmēji var labot,” stāsta Mareks Gurauskas.  

Nepilnīga informācija

Lai kredīta pieteikumu izskatītu, tas jāaizpilda precīzi un rūpīgi. Bankas novērtē uzņēmējus, kuri ir atvērti un labi pārzina savu biznesu, iesniedzot gan visu prasīto informāciju, gan arī pilnu ieskatu par uzņēmuma darbības vēsturi un nākotnes plāniem, kā arī izvērstu finanšu analīzi. Nereti uzņēmēji, piesakoties aizdevumam bankā, nenorāda visu pieprasīto informāciju. Piemēram, pieteikumā nenorāda skaidru darījuma mērķi vai ekonomisko ieguvumu no investīcijām, kā arī netiek aizpildīta prasītā informācija par patiesajiem labuma guvējiem, uzņēmuma struktūra u.tml. 

Finanšu iemaņu trūkums

Lai saņemtu aizdevumu, uzņēmuma vadībai jābūt izpratnei par veselīgu uzņēmuma bilanci un naudas plūsmu, kā arī zināšanām par vispārējiem finanšu rādītājiem. Diemžēl daļa no uzņēmumiem joprojām strādā tā saucamajā pelēkajā zonā, neuzrādot patiesos uzņēmuma ienākumus un kopējo finanšu situāciju. Novēroti arī gadījumi, kad uzņēmumā ir nesakārtoti nodokļu maksājumi – tie tiek kavēti vai atlikti, kas rada bažas par finansiālajām grūtībām.
 
Šādas neatbilstības finanšu dokumentos noteikti radīs aizdomas un neveicinās pārliecību par uzņēmuma attīstības perspektīvām. Lai saņemtu finansējumu, uzņēmuma naudas plūsmai jābūt stabilai un bilancei veselīgai. Piemēram, maksājumu atlikšana var būt tikai īslaicīgs risinājums, kas neatrisinās problēmas ilgtermiņā. Svarīgi ir nodrošināt savlaicīgus norēķinus ar piegādātājiem, darbiniekiem un sadarbības partneriem, neļaujot parādiem uzkrāties.

Peļņu neinvestē attīstībā

Bankas vērtē arī uzņēmuma pašu kapitālu un investīciju iespējas no pašiem īpašniekiem. Tas norāda uz uzņēmēja spēju ieguldīt un riskēt arī ar saviem līdzekļiem, kā arī apliecina uzņēmuma īpašnieku ticību projektam. Uzņēmuma likviditāte ir būtiska, īpaši svarīgi tas kļuvis pēdējā gada laikā, kad pieaugošā inflācija radījusi iekārtu, materiālu un dažādu izejvielu sadārdzinājumu. Svarīgi, vai uzņēmējs šādos mainīgos apstākļos spēj segt šīs izmaksas un pārlikt tās uz gala produkta vai pakalpojuma cenu. Bankas novērojumi liecina, ka uzņēmēji mēdz iegūto peļņu izmaksāt dividendēs, neatstājot līdzekļus uzņēmuma attīstībai un izaugsmei, kas var radīt papildu spiedienu naudas plūsmai.

Pozitīva kredītvēsture nav vienīgais kritērijs

Lai gan pozitīva kredītvēsture ir ļoti būtiska, tomēr, lūdzot jaunu aizdevumu, uzņēmuma finanšu situācija ikreiz tiks izvērtēta atkārtoti, ņemot vērā arī uzņēmuma esošo saistību slogu, kam ir jābūt samērīgam. Izvērtēšanā ir svarīgas arī uzņēmēja privātās saistības, ja tās tiek apmaksātas no uzņēmuma līdzekļiem. Ir gadījumi, kad nepārdomāta aizņemšanās var kļūt par šķērsli jauna finansējuma saņemšanai.
 
“Banka un uzņēmēji ir partneri, kas ieinteresēti pozitīvā rezultātā. Ja pirmajā reizē finansējumu neizdodas iegūt, lielākoties uzņēmumi neatmet visam ar roku, bet ieklausās mūsu finanšu ekspertu ieteikumos, sagatavojas, pamaina uzsvarus biznesa procesos un rūpīgāk izvērtē potenciālos riskus. Jo ne vienmēr visus projektus atbalstām ar finansējumu pēc pirmā lūguma, taču esam gatavi individuālām konsultācijām, un pēc tam, kad mājasdarbs ir izdarīts, ar uzņēmēju atgriežamies pie sarunu galda,” skaidro M. Gurauskas.

Pārvaldi sava uzņēmuma finanses ērti un vienkārši!