Blackstone noslēdz 1 miljardu eiro vērtu Luminor vairākuma akciju iegādes darījumu | Luminor

Luminor paziņojis par 60% vairākuma akciju iegādes darījumu, ko veicis investīciju fondu konsorcijs Blackstone vadībā. Bankas līdzšinējie īpašnieki, Nordea Bank Abp (Nordea) un DNB BANK ASA (DNB), katrs saglabās 20% Luminor akcijas.

Blackstone konsorcijs, kurā ietilpst Abu Dhabi Investment Authority pilnībā piederošs meitasuzņēmums, kā arī citi līdzinvestori, ir veiksmīgi noslēdzis darījumu, saņemot visas nepieciešamās atļaujas.
 
Nordea un DNB arī turpmāk atbalstīs Luminor banku ar ilgtermiņa finansējumu, kompetenci un savu pārstāvniecību bankas padomē. Blackstone ir vienojies ar Nordea par atlikušo 20% Nordea piederošo akciju izpirkšanu tuvāko gadu laikā.
 
Blackstone ir bijusi unikāla pieredze, lai noslēgtu šo sarežģīto darījumu, un tam ir iespēja atbalstīt Luminor un Baltijas ekonomiku tās turpmākajā izaugsmē.
 
Blackstone vecākais izpilddirektors Nadīms el Gabani (Nadim el Gabbani): “Esam gandarīti par sekmīgo ilgtermiņa sadarbību ar vadību, Nordea un DNB, un ceru arī nākotnē turpināt kopīgu darbu, lai veidotu spēcīgāku platformu tālākai ekonomiskajai izaugsmei Baltijā. Mēs turpināsim atbalstīt vietējo uzņēmējdarbību, kā arī esam pārliecināti, ka Luminor ir labi pozicionēts, lai kā neatkarīgs finanšu pakalpojumu sniedzējs turpinātu būt vadošs tirgus spēlētājs.
 
Saskaņā ar Luminor Grupas Padomes priekšsēdētaja Nila Melngaiļa teikto: “Baltijas reģiona priekšrocība ir spēcīga makroekonomiskā vide un stabila vide uzņēmējdarbībai, turklāt tā ir viena no šī brīža dinamiskākajām Eiropas Savienības ekonomikām. Šis darījums ir viens no lielākajiem investīciju darījumiem Baltijas valstu vēsturē, tāpēc es gribētu īpaši atzinīgi novērtēt uzraugošo iestāžu ieguldīto darbu darījuma apstiprināšanas procesā un mūsu komandu ieguldījumu, lai pabeigtu darījumu. Esmu pārliecināts par sekmīgu mūsu stratēģisko sadarbību ar Blackstone arī nākotnē.”
 
Erki Rāzuke (Erkki Raasuke), Luminor valdes priekšsēdētājs: “Blackstone ir lieliski piemērots Luminor partneris, jo tas ir uzņēmies vienu no visapjomīgākajiem korporatīvo pārmaiņu vadības procesiem Baltijā. Viņu pieredze pārmaiņu vadībā, stabilā finanšu situācija, kā arī sadarbība ar globāliem ekspertiem palīdzēs Luminor kļūt par lielāko vietējo neatkarīgo finanšu pakalpojumu sniedzēju, kas vēlas ieguldīt Baltijas reģiona ilgtermiņa izaugsmē, sadarbojoties ar vietējiem uzņēmējiem un privātpersonām.”
Par Luminor
Apvienojot Ziemeļvalstu pieredzi un zināšanas, Luminor kā neatkarīgs Baltijas finanšu pakalpojumu sniedzējs izveidots 2017. gada rudenī, apvienojot Nordea un DNB biznesu Baltijas valstīs.
Luminor ir trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Baltijā ar nepilnu miljonu klientu, ap 2500 darbiniekiem, kā arī 16,4% tirgus daļu noguldījumos un 20,2% tirgus daļu kreditēšanā 2019. gada otrajā ceturksnī. Luminor kopējais pašu kapitāls sastāda 1,6 miljardus eiro, pirmā līmeņa kapitāla rādītājs (CET1) ir 18%. 2018. gada 13. septembrī Moody’s ir novērtējis Luminor ar ilgtermiņa un īstermiņa, ārvalstu un vietējās valūtas noguldījumu reitingu Baa1/Prime-2.
Par Blackstone
Blackstone ir viens no pasaules vadošajiem investīciju fondiem. Tā mērķis ir radīt pozitīvu ekonomisko ietekmi un ilgtermiņa pievienoto vērtību ieguldītājiem, uzņēmumiem, kuros iegulda, un sabiedrībās, kurās strādā. Blackstone piesaista izcilus cilvēkus un elastīgus finanšu resursus, kas palīdz uzņēmumiem pārvarēt izaicinājumus. Blackstone aktīvu pārvaldības uzņēmumi ar apmēram 545 miljardiem ASV dolāru pārvaldīšanā ietver starptautiskus ieguldījumu fondus, kas vērsti uz privāto kapitālu, nekustamo īpašumu, valsts parādu un pašu kapitālu, ne-investīciju kredītiem, reāliem aktīviem un sekundāriem fondiem.
Vairāk informācijas mājaslapā: www.blackstone.com un Twitter lietotnē: @Blackstone.
Par ADIA
ADIA ir dibināta 1976. gadā kā starptautiski diversificētu investīciju institūcija, kas apdomīgi iegulda Abu Dabi valdības līdzekļus, balstoties uz ilgtermiņa investīciju stratēģiju. ADIA ir ieguldījusi privātā kapitālā jau kopš 1989. gada un ir izveidojusi ievērojamu iekšējo ekspertu komandu ar pieredzi dažādu investīciju pārvaldīšanā dažādās pasaules vietās un jomās. Pateicoties plašajai pieredzei un sakariem attiecīgajā nozarē, ADIA Privātā kapitāls departaments iegulda dažādos privātā kapitāla un kreditēšanas instrumentos globālā mērogā, bieži arī sadarbojoties ar ārējiem partneriem, un ar ārējo primāro un sekundāro fondu pārvaldīšanu. ADIA filozofija ir būvēt uz sadarbību orientētas ilgtermiņa attiecības ar partneriem un uzņēmumu vadības komandām, lai maksimāli palielinātu uzņēmumu vērtību un atbalstītu izstrādāto stratēģiju ieviešanu. Vairāk informācijas mājaslapā: www.adia.ae

Vairāk informācijas:
Blackstone
Ramesh Chhabra
+44 (20) 7451 4053
Ramesh.Chhabra@Blackstone.com

Luminor
Ivi Heldna
+372 52 31 192
Ivi.Heldna@luminorgroup.com