Prieks par pirmo saņemto atalgojumu vienmēr ir liels, un parasti arī vajadzību un vēlmju, kā iztērēt nopelnīto, netrūkst. Tomēr ir vērts ieviest uzkrāšanas paradumus jau līdz ar pirmajiem ienākumiem, kamēr vēl nav izveidojies ieradums dzīvot atbilstoši noteiktai naudas summai. Vienlaikus, sākot uzkrāt pensijai jau  saņemot pirmo algu, pensijas uzkrājumam var atlikt salīdzinoši nelielas summas, piemēram, 20-30 eiro.

Svarīgi zināt!

Jau saņemot pirmo algu, par kuru tiek maksāts sociālais nodoklis, 20% automātiski tiek novirzīti pensiju uzkrājumam pirmajā un otrajā pensiju līmenī. Uzkrājumu pensiju 2.līmenī katram cilvēkam ir iespēja ietekmēt, jo šie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu tirgos un ilgtermiņa palielina pensijas apmēru. Tāpēc ir svarīgi, lai jaunieši izvēlās pareizo pensiju plānu, kas atbilst viņa vecumam. Lai gan jauniešu zināšanas par finansēm ar katru gadu uzlabojas, arvien daudziem ir pārsteigums, ka pašiem ir iespēja  līdzdarboties savas pensijas veidošanā. Izvēloties savam vecumam atbilstošu pensiju plānu un sekojot līdz 2. līmeņa pensiju plāna ienesīgumam, klients burtiski pats ietekmē pensiju kapitāla apmēru.

Kas neriskē, tas vinnē reti

Tirgū ir pieejami dažādi pensiju plāni ar atšķirīgu riska līmeni, dažādu pārvaldīšanas filozofiju, komisijām un līdz ar to arī atšķirīgu potenciālo ienesīgumu. Jo riskantāks plāns, jo lielāka iespēja ilgtermiņa gūt lielāku peļņu, bet jārēķinās arī ar iespējami lielākiem zaudējumiem īstermiņā.

Vienmēr jāatceras, ka pensiju plānu ienesīgums ir jāvērtē ilgtermiņā un nevajag pārlieku uztraukties par īstermiņa svārstībām, kas ir saistītas ar tekošo ekonomisko situāciju vai finanšu tirgiem. Ilgtermiņā pasaule attīstās un līdz ar to aug iegādāto aktīvu vēŗtība. Ja jaunietis uzsāk darba gaitas ap 20 gadu vecumu, tad priekšā vēl ir vismaz 45 darba gadi un šādā gadījumā pensiju plāni ar augstu risku ir ļoti piemēroti, jo būs pietiekami ilgs laiks, lai uzkrājumi pārdzīvotu finanšu tirgus svārstības un šī privilēģija noteikti ir jāizmanto.

Papildu uzkrājumi – papildu drošība

Neskatoties uz to, ka katram ir iespēja ietekmēt sava otrā pensiju plāna ienesīgumu, šī brīža dati liecina, ka valsts izmaksātās pensijas apmērs sasniedz tikai aptuveni 54% no pirmspensijas ienākumiem, turklāt tiek prognozēts, ka nākotnē tas samazināsies. Tāpēc, lai pensijas vecumā saglabātu līdzvērtīgu dzīves līmeni, ir jāveic papildu uzkrājumi. Iemaksas trešajā pensiju līmenī ir pilnīgi brīvprātīgas un atkarīgas no katra rocības un iespējām.

Kā norāda eksperte, tieši pensiju trešais līmenis ir tas, ar kuru iedzīvotājs vistiešāk var ietekmēt saņemtās pensijas apmēru. Jau no pirmajiem darba gadiem veicot regulāras iemaksas 5% līdz 10% apmērā no saņemtā atalgojuma, ir iespējams uzkrāt ievērojamus līdzekļus. Turklāt, no gada laikā veiktajām iemaksām trešajā pensiju līmenī ir iespēja saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu 20% apmērā, kuru atkal var ieguldīt pensiju uzkrājumā. Ja iedzīvotājiem, kuriem pensijas vecums ir gaidāms pēc 5 gadiem ir salīdzinoši ierobežotas iespējas ietekmēt pensijas apmēru, tad jauniešiem iespēju ir daudz, tikai tās pareizi jāizmanto.

Kļūsti par klientu attālināti