Bieži var dzirdēt neapmierinātību, ka atkal nepieciešams atjaunot bankā savus klienta datus. Piemēram, to lūdz izdarīt klientu apkalpošanas centrā, brīdī, kad tiek kārtoti citi jautājumi un nereti šķiet, ka tieši šobrīd tam nav laika. Tomēr bankas šo informāciju nejautā tāpat vien un, apzinoties iemeslus, kādēļ ir jābūt sasniedzamam, būs vieglāk veltīt dažas minūtes, tos atjaunojot.

Savu finanšu drošībai

Banku drošības sistēmas strādā nepārtraukti, visu diennakti, automātiski analizējot kredītkaršu transakcijas, pievēršot uzmanību aizdomīgiem darījumiem. Ja tiek konstatēts, ka darījums ir aizdomīgs, karte tiek īslaicīgi bloķēta, lai, sazinoties ar kartes īpašnieku, varētu noskaidrot, vai tiešām viņš ir uzsācis šo darījumu. Tas ir būtisks iemesls, lai vēlreiz pārliecinātos, vai tiešām bankai ir pieejama korekta kontaktinformācija, kas ļaus arī sevi pasargāt no neērtībām.

Normatīvo prasību ievērošana

Ir daudzi svarīgi noteikumi, kas bankām ir jāievēro likumdošanas regulējuma ietvaros. Piemēram “Zini savu klientu” princips, kurš paredzēts, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Ja banka šo informāciju no klienta nav saņēmusi, tad nevar arī tam sniegt savus pakalpojumus. Tāpat svarīga informācija ir tas, vai klients vai kāds viņa tuvs radinieks ir politiski nozīmīga persona.

Vajadzībās balstīti pakalpojumi

Ja klients ir devis piekrišanu, pieejamie dati var tikt izmantoti personalizētiem piedāvājumiem, lai klients varētu saņemt sev piemērotāko risinājumu tieši tajā brīdī, kad tas ir nepieciešams. Turklāt analizējot informāciju par aktivitātēm, izmantotajiem kanāliem, pieprasītajiem pakalpojumiem, var redzēt, ko nepieciešams uzlabot vai piedāvāt no jauna. 

Ērtākiem risinājumiem

Šodien pakalpojumu saņemšanai klienti vēlas tērēt pēc iespējas mazāk laika, kā arī novērtē iespēju pakalpojumus saņemt tieši tajā brīdī, kad vajadzība ir radusies. Dati ļauj analizēt pakalpojumu lietošanas paradumus, piemēram, vai priekšroka tiek dota bankas mobilajai lietotnei vai tiešsaistes pakalpojumiem.  Piemēram, 50% no Luminor klientiem jau šobrīd izvēlas saņemt savas maksājumu kartes pa pastu tā vietā, lai apmeklētu klientu apkalpošanas centru. Lai to varētu nodrošināt, bankai ir nepieciešama kontaktinformācija, tai skaitā aktuālā pasta adrese un telefona numurs.

Kā atjaunot savu klienta informāciju?

Savu klienta informāciju visērtāk atjaunot digitāli – piemēram, internetbankā tam veltītā sadaļā. Tas ir visērtākais un visdrošākais veids, jo cilvēka identitāte jau tiek pārbaudīta, lai piekļūtu internetbankai. Luminor banka arī piedāvā lejupielādēt personas datu anketu mājaslapā, aizpildīt un parakstīt ar e-parakstu, pēc tam nosūtot bankai e-pastā. Ja vēlas, klients datus var atjaunot arī bankas klientu apkalpošanas centros, kur savukārt uz vietas varēs arī saņemt konsultanta palīdzību.