Informējam, ka Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS ir samazinājis atlīdzību pensiju fondam, nosakot, ka no 2021.gada 15.aprīļa pensiju fonda komisija ir 0.45% no vidējiem aktīviem gadā.

Turpmāk informācija par Pensiju 3.līmeņa pārvaldīšanas un apkalpošanas izmaksām būs atrodama šeit. Tāpat kā līdz šim arī bankas cenrādī būs iespējams atrast norādes uz Pensiju 3.līmeni, kā arī papildus ir pievienota informācija par Pensiju 2. līmeni.

Uzzini vairāk par Luminor Pensiju 3.līmeni šeit.

Luminor Pensiju 3. līmeņa plānus administrē Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS, reģ. Nr. 40103331798, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, pārvalda Luminor Asset Management IPAS, reģ. nr. 40003699053, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013. Līdzekļu turētājbanka ir Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. nr. 40203154352.