Pensiju 3. līmenis | Luminor

Domā par savu nākotni jau tagad un sāc veidot regulārus uzkrājumus kādā no mūsu Pensiju 3.līmeņa plāniem. Papildu valsts nodrošinātās pensijas kapitālam tu vari veikt iemaksas gan pats, gan ar darba devēja starpniecību, kā arī novirzīt pensiju 3. līmenī solidaritātes nodokļa iemaksas. Pensiju 3. līmeņa kapitāls tiek uzkrāts privātā pensiju fonda pensiju plānos un ieguldīts finanšu tirgos.

Kāpēc ir izdevīgi uzkrāt Pensiju 3. līmeņa pensiju plānos:

Progresīvais Pensiju plāns 

Sabalansētais pensiju plāns 

Ieguldot pensiju 3. līmeņa pensijas plānos, tu vari saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu 20% apmērā no veiktajām iemaksām!

Gada pārskati

Lai veidotu uzkrājumu pensiju fondā:

1

Piesakies

Piesakies Pensiju 3. līmenim jebkurā Klientu apkalpošanas centrā.

2

Veic pārskaitījumu uz līgumā norādīto kontu

Veic pārskaitījumu uz līgumā norādīto kontu, norādot savu individuālās dalības līguma numuru.

3

​Noformē regulāro maksājumu

​Noformē regulāro maksājumu, lai neaizmirstu veikt iemaksas pensijai.

Noderīgas saites

Pārvaldītāja ziņojumi 2019
 Ieguldījumu politika - Luminor Progresīvais pensiju plāns
 Ieguldījumu politika - Luminor Sabalansētais pensiju plāns
 Pensiju prospekts - Luminor Sabalansētais pensiju plāns
 Pensiju prospekts - Luminor Progresīvais pensiju plāns
 Uzkrātā papildpensijas kapitāla aprēķināšanas, izmaksāšanas un pārskaitīšanas noteikumi
 Sūdzību izskatīšanas kārtība
Luminor Pensiju 3. līmenis: daļas vērtības, ienesīgums, grafiki 
 Luminor pensiju 3. līmeņa dalības līgums
Informācija saskaņā ar likuma “Par privātajiem pensiju fondiem” 23. panta (25) daļu​

Luminor pensiju 3. līmeņa pensiju plānus administrē Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds, reģ. Nr. 40103331798, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, pārvalda Luminor Asset Management IPAS, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013. Līdzekļu turētājbanka ir Luminor Bank AS Latvijas filiāle.
Atruna
Pirms konkrēta pensiju plāna izvēles apsveriet šādus riskus:
  • Jo lielāki plāna ieguldījumi tiek veikti akcijās un citos akcijām pielīdzināmos instrumentos, jo lielāks ir ienākumu svārstību risks (gan pozitīvā, gan negatīvā virzienā);
  • Konkrēta pensiju plāna vēsturiskie rezultāti negarantē tādus pašus rezultātus nākotnē;
  • Izvēlieties pensiju plānu ar aktīvu ieguldījumu stratēģiju tikai tad, ja saprotat ar to saistītos riskus un finansiāli spējat tos uzņemties;
  • Jo tuvāks pensijas vecums, jo konservatīvāks pensiju plāns būs vislabākā izvēle.
Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS (turpmāk – Pensiju fonds), saskaņā ar likuma Par privātajiem pensiju fondiem 23. panta (24) daļu informē, ka Pensiju fonda vārdā iesaistīšanās politiku īsteno un balsstiesības izmanto līdzekļu pārvaldītājs – Luminor Asset Management IPAS, kura iesaistīšanās politika pieejama šeit.