Sāc uzkrāt savām labāko gadu dienām

Sāc uzkrāt savām labāko gadu dienām

Pensiju 3. līmenis

20 % atmaksa par veiktajām iemaksām*

Saņem uzkrājumu no 55 gadu vecuma

Uzkrātais kapitāls ir mantojams

Stabils ilgtermiņa ienesīgums**

Iemaksu biežumu un apjomu nosaki pats

Cik lielu uzkrājumu tu vēlies?
Uzkrātā pensiju kapitāla aprēķina piemēri 65 gados, ja sāc uzkrāt 29, 38, 46, 52 gados, €

Tava ikmēneša
iemaksa ***
29 gadi 38 gadi 46 gadi 52 gadi
€ 30 30 325 18 043 8 329 5 343
€ 50 50 541 30 072 13 883 8 906
€ 100 101 083 60 145 27 766 17 812
***Aprēķinus veica Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS, ņemot vērā norādīto ikmēneša iemaksu un ieguldījumu periodu no norādītā vecuma līdz 65 gadu vecumam. Prognozētais vidējais gada ienesīgums 4,25 % noteikts, balstoties uz šādu portfeli: 80 % MSCI World (5,1 % vēsturiskais vidējais gada ienesīgums periodā no 31.12.1987. līdz 30.04.2020.) un 20 % Bloomberg Barclays Global Aggregated Bond (uz 11.09.2020. ienesīgums līdz dzēšanai 0,9 %). Uzkrātā kapitāla prognoze ir aprēķināta, balstoties uz kumulatīvu izaugsmi, neņemot vērā komisijas un iespējamos ienākuma nodokļa atskaitījumus, kas var tikt piemēroti, saņemot uzkrājuma summu. Uzkrājuma summa un prognozētais ienesīgums ir teorētiski pieņēmumi, un tie nevar tikt uzskatīti par garantiju.

Pensiju plānu rezultāti

Noderīgas saites

Pensiju plānu pieteikumi
Pensiju plānu iemaksu konti un rekvizīti
Cenrādis
Pamatinformācija pensiju plānu dalībniekiem

Luminor Pensiju 3. līmeņa plānus administrē Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS, reģ. Nr. 40103331798, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, pārvalda Luminor Asset Management IPAS, reģ. nr. 40003699053, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013. Līdzekļu turētājbanka ir Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. nr. 40203154352. 

Atruna
Pirms izvēlies konkrētu pensiju plānu, apsver šādus riskus:
• Jo lielāki plāna ieguldījumi tiek veikti akcijās un citos akcijām pielīdzināmos instrumentos, jo lielāks ir ienākumu svārstību risks (gan pozitīvā, gan negatīvā virzienā);
• Konkrēta pensiju plāna vēsturiskie rezultāti negarantē tādus pašus rezultātus nākotnē;
• Izvēlies pensiju plānu ar aktīvu ieguldījumu stratēģiju tikai tad, ja saproti ar to saistītos riskus un finansiāli spēj tos uzņemties;
• Jo tuvāks pensijas vecums, jo konservatīvāks pensiju plāns būs vislabākā izvēle.

Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS (turpmāk – Pensiju fonds) saskaņā ar Privāto pensiju fondu likuma 29. panta (7) daļu informē, ka Pensiju fonda vārdā iesaistīšanās politiku īsteno un balsstiesības izmanto līdzekļu pārvaldītājs – Luminor Asset Management IPAS, kura iesaistīšanās politika pieejama šeit.