Pensiju 3. līmenis | Luminor
>

Domā par savu nākotni jau tagad un sāc veidot regulārus uzkrājumus kādā no mūsu Pensiju 3. līmeņa plāniem. Papildu valsts nodrošinātās pensijas kapitālam tu vari veikt iemaksas gan pats, gan ar darba devēja starpniecību. Pensiju 3. līmeņa kapitāls tiek uzkrāts privātajos pensiju fondos un ieguldīts finanšu tirgos.

Kāpēc ir izdevīgi uzkrāt Pensiju 3. līmeņa plānos:

Progresīvais pensiju plāns 

Sabalansētais pensiju plāns 

Ieguldot Pensiju 3. līmeņa plānos, tu vari saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu 20% apmērā no veiktajām iemaksām!

Gada pārskati

Lai veidotu uzkrājumu pensiju fondā:

2

Veic pārskaitījumu uz līgumā norādīto kontu

Veic pārskaitījumu uz līgumā norādīto kontu, norādot savu individuālās dalības līguma numuru*.

3

​Noformē regulāro maksājumu

​Noformē regulāro maksājumu, lai neaizmirstu veikt iemaksas pensijai.

*Pensiju plānu iemaksu konti un rekvizīti

 • Saņēmējs Valūta Pensiju plāna konta numurs Reģistrācijas numurs
  Luminor Progresīvais pensiju plāns EUR LV30RIKO0000083236914 40103331798
  Luminor Sabalansētais pensiju plāns EUR LV90RIKO0000083236901 40103331798
  Saņēmējbanka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
  SWIFT: RIKOLV2X

Noderīgas saites

Pārvaldītāja ziņojumi 2020
Sūdzību un atsauksmju izskatīšana​
Luminor Pensiju 3. līmenis: daļas vērtības, ienesīgums, grafiki 
Cenrādis
Informācija saskaņā ar likuma “Privāto pensiju fondu likums” 29. panta (8) daļu​
Par Līdzekļu pārvaldīšanas līgumu

 Ieguldījumu politika - Luminor Progresīvais pensiju plāns
 Ieguldījumu politika - Luminor Sabalansētais pensiju plāns
 Pensiju prospekts - Luminor Sabalansētais pensiju plāns
 Pensiju prospekts - Luminor Progresīvais pensiju plāns
 Uzkrātā papildpensijas kapitāla aprēķināšanas, izmaksāšanas un pārskaitīšanas noteikumi
​ Iesaistīšanās politika 
​ Pensiju 3. līmeņa Individuālās dalības līgums
​ Apliecinājums par dalību citā pensiju plānā
 Pieteikums pensiju fonda maiņai

Pieteikums Individuālā dalības līguma noslēgšanai
Pieteikums papildpensijas kapitāla pārskaitīšanai uz citu pensiju plānu
Pieteikums pensiju fonda maiņai
Pieteikums uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksai

Luminor Pensiju 3. līmeņa plānus administrē Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS, reģ. Nr. 40103331798, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, pārvalda Luminor Asset Management IPAS, reģ. nr. 40003699053, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013. Līdzekļu turētājbanka ir Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. nr. 40203154352.
Atruna
Pirms izvēlies konkrētu pensiju plānu, apsver šādus riskus:
 • Jo lielāki plāna ieguldījumi tiek veikti akcijās un citos akcijām pielīdzināmos instrumentos, jo lielāks ir ienākumu svārstību risks (gan pozitīvā, gan negatīvā virzienā);
 • Konkrēta pensiju plāna vēsturiskie rezultāti negarantē tādus pašus rezultātus nākotnē;
 • Izvēlies pensiju plānu ar aktīvu ieguldījumu stratēģiju tikai tad, ja saproti ar to saistītos riskus un finansiāli spēj tos uzņemties;
 • Jo tuvāks pensijas vecums, jo konservatīvāks pensiju plāns būs vislabākā izvēle.

Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS (turpmāk – Pensiju fonds) saskaņā ar Privāto pensiju fondu likuma 29. panta (7) daļu informē, ka Pensiju fonda vārdā iesaistīšanās politiku īsteno un balsstiesības izmanto līdzekļu pārvaldītājs – Luminor Asset Management IPAS, kura iesaistīšanās politika pieejama šeit.