3.pensiju līmenis

Ieguldi saules enerģijā, tā nekur nepazudīs!

Ieguldi saules enerģijā, tā nekur nepazudīs!

 • Ieguldi savā Pensiju 3. līmenī jau tagad
 • Saņem 20 % IIN atvieglojumu katru gadu*
 • Indeksu pensiju plāns Ilgtspējīgā nākotne

20 % atmaksa par veiktajām iemaksām*

Saņem uzkrājumu no 55 gadu vecuma

Uzkrātais kapitāls ir mantojams

Iemaksu biežumu un apjomu nosaki pats. Stabils ilgtermiņa ienesīgums**

Iespēja uzkrāt Indeksu pensiju plānā Ilgstpējīgā nākotne

Izvēlies sev piemērotāko uzkrājuma stratēģiju

Ieguldījumu termiņš* Akciju īpatsvars** Pensiju plāns / stratēģija***
15 gadi un vairāk Līdz 100 % Indeksu pensiju plāns Ilgtspējīgā nākotne
No 10 līdz 15 gadiem Līdz 75 % Progresīvais pensiju plāns
No 5 līdz 10 gadiem Līdz 50 % 50% Sabalansētais pensiju plāns + 50% Progresīvais pensiju plāns
Mazāk kā 5 gadi Līdz 25 % Sabalansētais pensiju plāns

* Ieguldījuma termiņš ir laika periods, kāds tiek plānots uzkrājuma pensijas 3. līmenī veikšanai. Minimālais termiņš uzkrājuma veidošanai ir 55 gadu vecuma sasniegšanas brīdis. Pēc 55 gadu vecuma sasniegšanas ieguldījumu veikšanu var turpināt un noteikt sev vēlamo uzkrājuma izņemšanas laiku.
** Akciju īpatsvars - maksimālais limits pensiju plānā iemaksāto līdzekļu ieguldīšanai kapitāla vērtspapīros - uzņēmumu akcijās un citos līdzīgos ieguldījumu veidos.
*** Tu vari izvēlēties veikt iemaksas vienā vai vairākos pensiju plānos atkarībā no sava ieguldījumu termiņa un tam piemērotākā akciju īpatsvara.

Izvēlies piemērotāko pensiju plānu:

Indeksu pensiju plāns Ilgtspējīgā nākotne

 • Plāns uzkrājumiem ar termiņu virs 15 gadiem
 • Līdz 100% no plāna līdzekļiem tiek ieguldīti akcijās
 • Indeksu pensiju plāns, kas iegulda tikai ilgtspējīgos indeksa fondos
Uzzini vairāk par jauno indeksu pensiju plānu Ilgtspējīgā nākotne

Luminor Progresīvais pensiju plāns

 • Plāns uzkrājumiem ar termiņu virs 10 gadiem
 • Līdz 75% no plāna līdzekļiem tiek ieguldīti akcijās
 • Plāns iegulda gan starptautiskos finanšu tirgos, gan Latvijas finanšu instrumentos

Luminor Sabalansētais pensiju plāns

 • Plāns uzkrājumiem ar termiņu zem 10 gadiem
 • Līdz 25% no plāna līdzekļiem tiek ieguldīti akcijās
 • Plāns iegulda gan starptautiskos finanšu tirgos, gan Latvijas finanšu instrumentos

Pensiju plānu rezultāti

Noderīgas saites

Pensiju plānu pieteikumi
Par iemaksu veikšanu pensiju plānos
Pensiju plānu iemaksu konti un rekvizīti
Cenrādis
Pamatinformācija pensiju plānu dalībniekiem

Luminor Pensiju 3. līmeņa plānus administrē Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS, reģ. Nr. 40103331798, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, pārvalda Luminor Asset Management IPAS, reģ. nr. 40003699053, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013. Līdzekļu turētājbanka ir Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. nr. 40203154352. Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS uzraugošā institūcija ir Finanšu un kapitāla tirgus komisija.
Atruna
Pirms izvēlies konkrētu pensiju plānu, apsver šādus riskus:
• Jo lielāki plāna ieguldījumi tiek veikti akcijās un citos akcijām pielīdzināmos instrumentos, jo lielāks ir ienākumu svārstību risks (gan pozitīvā, gan negatīvā virzienā);
• Konkrēta pensiju plāna vēsturiskie rezultāti negarantē tādus pašus rezultātus nākotnē;
• Izvēlies pensiju plānu ar aktīvu ieguldījumu stratēģiju tikai tad, ja saproti ar to saistītos riskus un finansiāli spēj tos uzņemties;
• Jo tuvāks pensijas vecums, jo konservatīvāks pensiju plāns būs vislabākā izvēle.
Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS (turpmāk – Pensiju fonds) saskaņā ar Privāto pensiju fondu likuma 29. panta (7) daļu informē, ka Pensiju fonda vārdā iesaistīšanās politiku īsteno un balsstiesības izmanto līdzekļu pārvaldītājs – Luminor Asset Management IPAS, kura iesaistīšanās politika pieejama šeit.