Pensiju 3. līmenis | Luminor

Visi noveco.
Daži to paveic ar stilu.

Domā par savu nākotni jau tagad un sāc veidot regulārus uzkrājumus kādā no mūsu Pensiju 3.līmeņa plāniem. Papildu valsts nodrošinātās pensijas kapitālam tu vari veikt iemaksas gan pats, gan ar darba devēja starpniecību, kā arī novirzīt pensiju 3. līmenī solidaritātes nodokļa iemaksas. Pensiju 3. līmeņa kapitāls tiek uzkrāts privātā pensiju fonda pensiju plānos un ieguldīts finanšu tirgos.

Kāpēc ir izdevīgi uzkrāt Pensiju 3. līmeņa pensiju plānos:

Lai veidotu uzkrājumu pensiju fondā:

1

Piesakies

Piesakies Pensiju 3. līmenim jebkurā Klientu apkalpošanas centrā.

2

Veic pārskaitījumu uz līgumā norādīto kontu

Veic pārskaitījumu uz līgumā norādīto kontu, norādot savu individuālās dalības līguma numuru.

3

​Noformē regulāro maksājumu

​Noformē regulāro maksājumu, lai neaizmirstu veikt iemaksas pensijai.

Progresīvais Pensiju plāns 

  • Līdz 75% no līdzekļiem tiek ieguldīti kapitāla vērtspapīros – uzņēmumu akcijās un citos līdzīgos ieguldījumu veidos. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu – obligācijās, noguldījumos kredītiestādēs. 
  • Šī pensiju plāna ieguldījumu stratēģija ir piemērota,  ja sagaidi  potenciāli augstu kapitāla ienesīgumu un tev ir pieņemamas ievērojamas kapitāla svārstības. Šis ir pensiju plāns ar ļoti dinamisku ieguldījumu stratēģiju. 

Sabalansētais pensiju plāns 

  • Līdz 25% no plāna līdzekļiem tiek ieguldīti kapitāla vērtspapīros – uzņēmumu akcijās un citos līdzīgos ieguldījumu veidos. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu – obligācijās, noguldījumos kredītiestādēs. 
  • Šī ieguldījumu stratēģija ir piemērota, ja tev ir svarīgs relatīvi drošs un stabils, lai arī neliels kapitāla pieaugums. 

Ieguldot pensiju 3. līmeņa pensijas plānos, tu vari saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu 20% apmērā no veiktajām iemaksām!

Noderīgas saites

Pārvaldītāja ziņojumi 2019
 Luminor Latvijas Atklātais pensiju fonds AS gada pārskats par 2017
 2017. Gada pārskats par Luminor Progresīvais pensiju plāns
 2017. Gada pārskats par Luminor Sabalansētais pensiju plāns
 Ieguldījumu politika - Luminor Progresīvais pensiju plāns
 Ieguldījumu politika - Luminor Sabalansētais pensiju plāns
 Pensiju prospekts - Luminor Sabalansētais pensiju plāns
 Pensiju prospekts - Luminor Progresīvais pensiju plāns
 Uzkrātā papildpensijas kapitāla aprēķināšanas, izmaksāšanas un pārskaitīšanas noteikumi
 Sūdzību izskatīšanas kārtība
Luminor|Nordea Pensiju 3. līmenis: daļas vertības, ienesīgums, grafiki 
 Luminor pensiju 3. līmeņa dalības līgums

Luminor pensiju 3. līmeņa pensiju plānus administrē Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds, reģ. Nr. 40103331798, Krišjāņa Valdemāra iela 62, Rīga, LV-1013, pārvalda Luminor Asset Management IPAS, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013. Līdzekļu turētājbanka ir Luminor Bank AS Latvijas filiāle.