“Pāreja no fosilā kurināmā apkures uz ilgtspējīgiem apkures veidiem šobrīd ir ļoti aktuāla gan ģeopolitiskās situācijas, gan klimata pārmaiņu kontekstā. Apsveicami, ka Rēzeknes pilsēta ir atradusi privāto investoru jaunas katlumājas būvniecībai, lai pašvaldības iedzīvotājus nodrošinātu ar videi draudzīgāku apkures sistēmu un efektivizētu izmaksas par siltumenerģiju. Atbalsts dažādiem energoefektivitātes uzlabošanas projektiem šobrīd ir viena no bankas prioritātēm, lai sasniegtu vides, sociālos un labas pārvaldības mērķus, kas ir tik aktuāli Latvijā un pasaulē. Šādi veicinām pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni,” saka Ilze Zoltnere, Luminor Korporatīvā departamenta vadītāja.

5,2 miljoni novirzīti katlumājas jaunbūves celtniecībai, bet 0,6 miljoni apgrozāmajiem līdzekļiem. Šķeldas katlumājā ir uzstādīti divi apkures katli, un tās kopējā jauda ir 12MW. Jaunā apkures sistēma ļaus pilsētas iedzīvotājiem samazināt apkures tarifus par aptuveni 40%.

“Esam iesaistījušies Rēzeknes siltumapgādes efektivitātes paaugstināšanas projektā, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu. Investējot savus resursus, CFLA atbalstu un bankas finansējumu, ceram uzlabot rēzekniešu sadzīvi un samazināt izdevumus par apkuri. Projekta realizācija bija liels izaicinājums, ņemot vērā globālos satricinājumus, faktiski katlumāju uzcēlām un iekārtas uzstādījām septiņu mēnešu laikā,” stāsta Pilnsabiedrības REZ NRJ pārstāvis Juris Jaunzems.

Par Luminor
Luminor ir vadošā neatkarīgā banka Baltijas valstīs un trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs reģionā. Mēs nodrošinām finanšu pakalpojumus privātpersonām, ģimenēm un uzņēmumiem. Tāpat kā Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tirgi, mēs esam jauni, dinamiski un vērsti uz nākotni.

Pārvaldi sava uzņēmuma finanses ērti un vienkārši!