Luminor prakses programma Illuminate sniedz labu ieskatu bankas ikdienā un lielisku darba pieredzi, jaunas zināšanas un prasmes. Banka piedāvā prakses iespējas visās Baltijas valstīs un iespēju piedalīties pārrobežu projektos, kas ne tikai sniedz iespēju iepazīt finanšu pasauli un iegūt vērtīgu pieredzi, strādājot starptautiskā komandā, bet arī paplašina kontaktu veidošanas iespējas ārpus Latvijas.

Prakse ilgs divus mēnešus no 26. jūnija līdz 29. augustam, un tās laikā jauniešiem būs iespēja darboties dažādās jomās un projektos vietējās vai Baltijas struktūrvienībās, piemēram, IT, finansēs,  komunikācijas projektos, privātpersonu apkalpošanā, risku pārvaldības komandā.

“Illuminate programmas laikā praktikantiem ir iespēja strādāt pie ļoti dažādiem projektiem viņus interesējošā jomā dinamiskā un aizraujošā vidē, turklāt apgūstot profesionālas un praktiskas prasmes no kolēģiem arī dažādos semināros un apmācībās, vienlaikus saņemot par to arī atalgojumu. Jauniešiem piedāvājam iespēju izvēlēties savām iemaņām un profesionālajām interesēm piemērotāko bankas struktūrvienību un, iespējams, prakses noslēgumā kļūt arī par mūsu bankas darbinieku. Prakse Luminor jauniešiem sniedz ne tikai nozīmīgu pamatu turpmākajam darbam banku sektorā, bet arī palīdz iegūt noderīgus kontaktus karjeras veidošanai nākotnē,” saka Inga Bratēna, Luminor Personāla un kultūras pārvaldes vadītāja Baltijā.

Pērn Luminor bankas prakses programmā visā Baltijā piedalījās 72 dažādu jomu studenti, un pēc prakses projekta noslēguma 16 dalībnieki kļuva par Luminor darbiniekiem Baltijā.

Papildus dažādiem ikdienas darbiem prakses laikā praktikantiem tiks piedāvātas arī dažādas apmācības, semināri, kā arī katram jaunietim būs personīgais mentors, kura vadībā praktikants atbilstoši savām vēlmēm izveidos personīgās attīstības plānu.

Pieteikties praksei var līdz šī gada 3. aprīlim. Ar programmas iespējām, atvērtajām prakses pozīcijām un pieteikšanas kārtību var iepazīties Luminor karjeras mājaslapā.