Luminor biznesa rādītāji 3. ceturksnī turpina pieaugt | Luminor

Šī gada trešajā ceturksnī Luminor Latvijā un visā Grupā uzrādīja stabilu ienesīgumu, galvenokārt pateicoties pozitīvajiem notikumiem Baltijas ekonomikā. Arī Luminor kopējie biznesa rādītāji turpina pieaugt. Līdzās ikdienas biznesam, galvenā prioritāte bija transformācijas projektu īstenošana, kredītreitinga iegūšana un stratēģiskās partnerības noslēgšana ar starptautisko privātā kapitāla fondu Blackstone.

“Trešais ceturksnis Luminor bija daudzu nozīmīgu notikumu un sasniegumu bagāts. Blackstone vadībā konsorcijs iegādājās 60% Luminor akciju. Tāpat arī Luminor pirmo reizi tika piešķirts Baa1 depozītu reitings ar stabilu nākotnes vērtējumu, ko piešķīra starptautiskā reitingu aģentūra Moody’s Investor Service, kam sekoja trīsgadīgo obligāciju emisija 350 miljonu eiro apmērā*. Šie notikumi un kopējais investīciju apmērs norāda uz to, ka Luminor finansiālais profils ir spēcīgs un saistošs gan Baltijas, gan ārvalstu investoriem. Esmu gandarīts, ka mazāk nekā gada laikā pēc jaunas stratēģijas ieviešanas, esam sasnieguši šos mērķus un varam veiksmīgi turpināt ar nākotnes prioritāšu izpildi,” stāsta Erki Rāzuke, Luminor grupas vadītājs.

Finanšu sektora reputāciju Baltijas valstīs negatīvi ietekmēja nesenie naudas atmazgāšanas skandāli un apsūdzības. “Šobrīd īpaši svarīga ir skaidra nostāja mūsu kā bankas atbildībā, pienākumos un nākotnes darbībās, lai nodrošinātu pilnīgu caurredzamību visā, ko mēs darām un veltītu vislielāko uzmanību godīgas komercprakses īstenošanai. Luminor stratēģiskā izvēle paredz, ka aptuveni 98% klientu nāk no Baltijas un Ziemeļvalstīm. Tāpat arī Luminor ikdienā turpina īstenot atbilstības politiku, lai stiprinātu atbilstībā un spēcīgā finanšu risku pārvaldībā sakņotu uzņēmuma kultūru,” piebilst Rāzuke.

Luminor Latvijā

3. ceturksnī Luminor Latvijā uzrādīja stabilus biznesa rezultātos visos klientu segmentos, kopumā izpildot plānotos finanšu mērķus. Kopējie ieņēmumi, salīdzinot ar pagājušā gada 3. ceturksni, pieauguši par 6% un sasniedz 10,5 miljonus eiro. Tīrie procentu ieņēmumi pieauga par 5%, salīdzinot ar iepriekšējā gada periodu, kamēr komisiju ieņēmumi saglabājušies relatīvi līdzīgā līmenī. Turpinot uzlabot kredītportfeļa kvalitāti, kopējais aizdevumu apjoms sarucis par 4%, kamēr depozītu portfelis saglabājies iepriekšējā līmenī.

“Arī pagājušajā ceturksnī turpinājām darbu, lai uzlabotu klientu pieredzi un apkalpošanu, kā arī strādājām pie organizācijas procesu efektivitātes un ieņēmumu palielināšanas, kā arī aktīvo klientu skaita pieauguma. Šīs būs mūsu prioritātes arī turpmāk,” skaidro Kerli Gabriloviča, Luminor vadītāja Latvijā. “Esmu gandarīta, ka nākamie redzamie soļi klientu pieredzes uzlabošanā rezultējas arī klientu apmierinātības rādītājos – pagājušajā ceturksnī   vispārējās klientu apmierinātības un NPS efektivitātes rādītāja (net promoter score) mērījumi uzrāda augošu tendenci gan privātpersonu, gan biznesa klientu segmentos.

Turpinot vienkāršot Luminor biznesu, veikti papildus soļi digitalizācijas plānu izpildē. Oktobrī atvērām pirmo pašakalpošanās filiāli Cēsīs, kas mūsu klientiem piedāvā ērtākus tiešsaistes bankas pakalpojumus ikdienas finanšu darījumiem, kā arī elastīgu konsultatīvo atbalstu un iespēju izmantot bankas telpas biznesa nolūkiem. Lielākā izmaiņa jaunajā klientu apkalpošanas modelī ir gan klienta pieredze attālinātajos bankas kanālos, gan uz klientu aktivitāti balstītu klientu apkalpošanas centru izveide. Lai taupītu klienta laiku, mēs izvēlamies apmācīt klientu, tādējādi arvien vairāk mudinot klientus izmantot digitālos kanālus un attālinātu klientu apkalpošanas pieredzi.

Papildus varam lepoties, ka arvien aktīvāk mūsu finanšu pakalpojumus izvēlas vietējie uzņēmēji, kas arī nākotnē turpinās būt mūsu mērķa klientu segments,” tā Kerli Gabriloviča.

Luminor Latvija 3. ceturkšņa finanšu atskaite pieejama saitē šeit.
 
*Luminor ir nesen izveidojis Eiropas vidēja termiņa parādzīmju (European Medium Term Note, EMTN) programmu trīs miljardu eiro apmērā, kas sniedz iespēju Luminor emitēt obligācijas ar standartizētu dokumentāciju. Programmai ir divi mērķi — aizvietot finansējumu no bankām, kas ir tās (tā) īpašniekiem, kā arī sniegt atbalstu un finansējumu mūsu klientu darbībai.