Kadri Vundera, Luminor bankas ilgtspējas jomas vadītāja

Kadri Vundera, Luminor bankas ilgtspējas jomas vadītāja

Luminor banka arī šogad saviem klientiem piedāvās seminārus par vides, sociālajiem un pārvaldības (ESG) jautājumiem, lai palīdzētu viņiem būt informētiem par ESG aktualitātēm. Seminārā, kas notiks 15.februārī, padziļināti tiks apskatīta būvniecības un nekustamā īpašuma nozares ietekme uz klimatu.

“Ilgtspējas semināru sērijā mēs vēlamies dalīties zināšanās, apspriest labāko praksi tam, kā vislabāk risināt ar klimata pārmaiņām saistītos izaicinājumus un sagatavotiem tiem. Luminor šo semināru garumā vēlas nākt talkā uzņēmumiem ar jau konkrētiem rīkiem, lai sagatavotu rīcības plānu gaidāmajām pārmaiņām un palīdzētu ar pirmajiem soļiem pareizajā virzienā,” saka Kadri Vundera, Luminor bankas ilgtspējas jomas vadītāja.

Semināra tiešraide (angļu valodā) būs pieejama mūsu mājaslapā, kur atrodama plašāka informācija par semināra tēmu, reģistrēšanās iespējām, kā arī informācija par plānotajiem semināriem un jau notikušo prezentācijas. Līdzīgi kā 2022. gadā seminārus vadīs Luminor eksperti un mūsu ārējie partneri.
Šogad nākamie semināri gaidāmi par: 

  • Būtiskākais par emisiju kompensāciju: 30.martā
  • Atjaunojamās enerģijas risinājumi daudzdzīvokļu mājām un dzīvokļu īpašnieku biedrības: maijā
  • Enerģētikas nozares riski un iespējas, energoefektivitāte: septembrī
  • Klimata riski transporta nozarē: oktobrī
  • Klimata riski mazumtirdzniecības nozarē, pāreja uz aprites ekonomikas uzņēmējdarbības modeļiem: novembrī

 Semināru sēriju saviem korporatīvajiem klientiem Luminor uzsāka 2022.gada sākumā.