Luminor līdz 30. septembrim pagarina iespēju atlikt kredītmaksājumus moratorija ietvaros | Luminor

Līdz ar Finanšu nozares asociācijas izstrādātā moratorija termiņa pagarināšanu līdz 30. septembrim, Luminor banka privātpersonām un juridiskajām personām ir pagarinājusi pieteikšanās termiņu iespējai atlikt hipotekārā kredīta pamatsummas maksājumus līdz 12 mēnešiem, bet līzinga, patēriņa kredīta un juridisko personu kredīta pamatsummas maksājumus līdz sešiem mēnešiem tiem bankas klientiem, kuru īstermiņa finanšu grūtības izraisījis Covid 19. Moratorija ietvaros vienu reizi maksājumu atlikšanai var pieteikties gan tie klienti, kam kredītbrīvdienas pieškirtas pirms moratorija, gan tie, kam tās vēl ir nepieciešamas.

Svarīgi zināt, ka: 

Pieteikties kredītbrīvdienām Luminor klienti var internetbankā, norādot iemeslu saistību izpildes atlikšanai, kas radies Covid-19 ietekmes dēļ. Klients var izvēlēties arī īsāku saistību pamatsummas atlikšanas termiņu par moratorijā noteikto, rūpīgi un objektīvi izvērtējot savas finanšu iespējas un situācijas iespējamo attīstību.

Ja klients jau ir lūdzis kredītbrīvdienas laika posmā no 2020. gada 14. marta līdz 27. aprīlim (juridiskās personas līdz 5. maijam), tad atbilstoši moratorija principiem viņam ir iespēja vēlreiz pieteikties kredīta pamatsummas maksājuma atlikšanas pagarinājumam.

Moratorijs paredz, ka klientam ir iespēja saņemt kredīta pamatsummas atlikšanu, ja viņš atbilst moratorijā noteiktajiem kritērijiem, piemēram, viņam nav būtisku maksājumu kavējumu pēdējo 12 mēnešu laikā pirms 2020. gada 12. marta, viņš nav atzīts par maksātnespējīgu pirms minētā datuma vai pirms kredītbrīvdienu piešķiršanas, šajā periodā klients turpina maksāt kredīta procentus un/vai citus maksājumus, kas noteikti aizdevuma līgumā, un citi kritēriji.

Pamatsummas maksājumu atlikšana nozīmē to, ka attiecīgajā laika posmā jāmaksā tikai kredītprocenti un citi aizdevuma līgumā paredzētie maksājumi, kas nav kredīta pamatsumma, bet kredīta pamatsummu varēs atmaksāt vēlāk esošā kredīta termiņa laikā. Kredītņēmējam jāievēro, ka, atliekot pamatsummas atmaksu, pēc šī perioda beigām pieaugs turpmākie pamatsummas maksājumi.

Lai ikmēneša maksājums paliktu iepriekšējā apmērā, pastāv iespēja pagarināt kredīta termiņu uz piešķirtajām kredītbrīvdienām atbilstošu laika posmu, taču šajā gadījumā jārēķinās, ka palielināsies kopējais līguma ietvaros samaksāto procentu apjoms. Tāpēc, izskatot kredītbrīvdienu pieteikumu, bankas darbinieks kopā ar klientu izvērtēs konkrētajai situācijai piemērotāko risinājumu.
 
Operatīvā līzinga klientiem kredītbrīvdienu laikā tiek samazināti nomas maksājumi, bet kredīta termiņu šiem klientiem iespējams pagarināt, saskaņojot to ar līzinga objekta atpircēju.

Klienti, kuri neatbilst moratorija nosacījumiem un kuri ir nonākuši finanšu grūtībās, kā rezultātā nevar pildīt saistības, joprojām var pieteikties kredītbrīvdienām standarta kārtībā.
 
Moratorijs privātpersonām stājās spēkā 2020. gada 29. aprīlī, bet juridiskajām personām 5. maijā. Tas sagatavots, ievērojot Eiropas Banku iestāžu vadlīnijas. Līdzīgi moratoriji ir parakstīti arī Lietuvā un Igaunijā. Vairāk par moratoriju: financelatvia.eu/moratorijs