Luminor Mārketinga un attīstības pārvaldi Baltijā vadīs Oskars Lakšēvics | Luminor
Oskars Lakšēvics, Luminor bankas Mārketinga un attīstības pārvaldes vadītājs

Oskars Lakšēvics, Luminor bankas Mārketinga un attīstības pārvaldes vadītājs

Luminor bankas Mārketinga un attīstības pārvaldes vadītāja Baltijā amatu turpmāk ieņems Oskars Lakšēvics, kuram ir gandrīz 20 gadu pieredze mārketinga stratēģijas attīstīšanā un ieviešanā, strādājot ar vietējiem tirgus līderiem un starptautiskiem uzņēmumiem.

Oskars Lakšēvics ieguvis maģistra grādu komunikācijas zinātnē Latvijas Universitātē un iepriekš strādājis žurnālistikā, sabiedrisko attiecību, reklāmas un mārketinga jomā. Pēdējos septiņus gadus O. Lakšēvics bijis izpilddirektors un partneris vienai no vadošajām stratēģiskajām zīmola aģentūrām – “TBWA\Latvija”, kur strādājis ar dažādu nozaru tirgus spēlētājiem, tostarp finanšu un IT jomas uzņēmumiem.

Savas karjeras laikā O. Lakšēvics ieguvis ievērojamu pieredzi, izstrādājot un īstenojot mārketinga stratēģijas vietējiem tirgus līderiem, jaunuzņēmumiem, kā arī starptautiskiem uzņēmumiem Baltijā, Eiropā un NVS valstīs.

“Lai attīstītos profesionāli, ir nepieciešams pieņemt aizvien jaunus izaicinājumus. Šis bija viens no būtiskākajiem iemesliem, kādēļ savu turpmāko profesionālo darbību saistu ar Luminor,” skaidro Oskars Lakšēvics. “Otrs iemesls – šis ir izaicinošs laiks ikvienai tautsaimniecības nozarei, bet jo īpaši finanšu sektoram. Teju vienlaikus sakrituši vairāki faktori, kas būtiski ietekmēs banku darbību turpmākajos gados, piemēram, fintech attīstība, digitālā transformācija, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumi, COVID‑19 ietekme. Turklāt Baltijā ir izaugušas divas jaunas patērētāju paaudzes, kuru dzīvesstils un tehnoloģiju lietošanas prasmes būtiski atšķiras no iepriekšējām un kas vēlas un spēj izmēģināt arī ārzemju finanšu pakalpojumus. Tas viss  liek bankām straujāk mainīties ne vien Baltijā, bet arī citviet pasaulē. Tādēļ ceru, ka ar savu profesionālo pieredzi varēšu dot vērtīgu pienesumu Luminor transformācijas laikā.”

Par Luminor banku
Luminor ir trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs ar aptuveni 900 tūkstošiem klientu, 2 500 darbiniekiem, kā arī 15,6% tirgus daļu noguldījumos un 17,6% tirgus daļu kreditēšanā 2020. gada pirmā pusgada beigās. Luminor pašu kapitāls sastāda 1.6 miljardus eiro, pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājam (CET1) sasniedzot 22,0%.

Papildu informācija: Inese Kronberga