Lai īstenotu Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģiju 2021.–2027. gadam, Luminor paraksta sadarbības memorandu. Tādejādi apņemoties paaugstināt Latvijas iedzīvotāju finanšu pratību, uzlabojot iedzīvotāju kompetences, veidojot ilgtspējīgu finanšu pratības kultūru, nodrošinot kvalitatīvu finanšu vidi un veidojot stratēģisku un uz sadarbību vērstu pieeju finanšu pratības pilnveidošanā.

"Vairākas Luminor korporatīvās sociālās atbildības iniciatīvas ir vērstas uz klientu finanšu pratību veicināšanu, regulāri īstenojot dažādas iniciatīvas un izglītojošās aktivitātes. Mūsdienu sabiedrība kļūst aizvien zinošāka saistībā ar savu finanšu plānošanu, datu drošību un finansiālu ilgtspēju. Tomēr redzam, ka mēs kā finanšu institūcija kopā ar memoranda partneriem varam veicināt vēl lielāku informācijas apmaiņu sabiedrībā par finanšu pratību, tādēļ apņemamies līdz pat 2027. gadam aktīvi īstenot dažādas iniciatīvas, kas veicinās sabiedrības zināšanas un labklājību, tādejādi veicinot pārdomātu, drošu un gudru finanšu plānošanu gan ikdienā, gan ilgtermiņā," stāsta Luminor vadītāja Latvijā Kerli Gabrilovica.

Sadarbības memorandu parakstīja arī FKTK, Latvijas Banka, Ekonomikas ministrija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Nodarbinātības valsts aģentūra, Latvijas Finanšu nozares asociācija, Latvijas Apdrošinātāju asociācija, Banku augstskola, Rīgas Tehniskā universitāte, Ekonomikas un kultūras augstskola, Attīstības finanšu institūcija Altum, Nasdaq Riga, SEB banka, Swedbank, Intrum Latvia, Junior Achievement Latvia, Global Shapers Community – Riga projekts FinLit, Citadele banka, Baltic International Bank. Partneri veidos sadarbību Finanšu pratības darba grupā, kurā ik gadu tiks izveidots stratēģijas ieviešanas darbības plāns, analizēti rezultāti un īstenoti sadarbības projekti. 

Partneri memorandā apņemas strādāt, lai sasniegtu 3 stratēģijā izvirzītos mērķus: 

2021. otrajam pusgadam partneri ir izveidojuši darbības plānu, kurā iekļāvuši projektus un aktivitātes, ko plāno īstenot, lai sasniegtu stratēģijā izvirzītos mērķus un uzdevumus. Plānotie projekti saistīti ar izpratnes veidošanu par ilgtspējīgām finansēm, ieguldījumiem, skolēnu un skolotāju izglītošanu par finanšu un ekonomikas jautājumiem, pētījumu veikšanu, plānoti arī interaktīvi un inovatīvi risinājumi finanšu pratības veicināšanai dažādās sabiedrības grupās. Informācijai par projektiem un aktivitātēm iespējams sekot līdzi Facebook vietnē Naudasprasme.

Ar Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģiju 2021.–2027.gadam iespējams iepazīties šeit.