Līdz 30. jūnijam varēs pieteikties kredīta pamatsummas maksājumu atlikšanai jeb kredītbrīvdienām

Luminor pievienojas Finanšu nozares asociācijas izstrādātajam moratorijam, kas paredz iespēju atlikt hipotekārā kredīta pamatsummas maksājumus līdz 12 mēnešiem, bet līzinga un patēriņa kredīta pamatsummas maksājumus līdz sešiem mēnešiem tiem banku klientiem, kuru īstermiņa finanšu grūtības izraisījis COVID‑19. Šī moratorija ietvaros līdz 30. jūnijam vienu reizi maksājumu atlikšanai varēs pieteikties gan tās privātpersonas, kam jau piešķirtas kredītbrīvdienas, gan tās, kam tās vēl ir nepieciešamas.
 
“Reaģējot uz valstī notiekošo, jau kopš ārkārtējās situācijas sākuma mēs esam aktīvi piedāvājuši risinājumus un nākuši pretī, sniedzot iespēju atlikt kredītu pamatsummas maksājumus, lai klienti spētu veiksmīgi pārdzīvot šo grūto laiku. Tāpēc atbalstām Finanšu nozares asociācijas biedru, starp kuriem esam arī mēs, ierosināto un izstrādāto moratoriju, lai klientiem visā Latvijā tiktu sniegts vienlīdzīgs un iespējami efektīvs atbalsts – mēs pagarinām pamatsummas maksājuma atlikšanas maksimālo termiņu līdz 12 mēnešiem hipotekārajam un līdz 6 mēnešiem līzingam un patēriņa kredītam,” saka Kerli Gabrilovica, Luminor vadītāja Latvijā.
 
Svarīgi zināt, ka: 

Pieteikties kredītbrīvdienām Luminor klienti var internetbankā, norādot iemeslu saistību izpildes atlikšanai, kas radies Covid-19 ietekmes dēļ. Klients var izvēlēties arī īsāku saistību pamatsummas atlikšanas termiņu par moratorijā noteikto, rūpīgi un objektīvi izvērtējot savas finanšu iespējas un situācijas iespējamo attīstību.
Ja klients jau ir lūdzis kredītbrīvdienas laika posmā no 2020. gada 14. marta līdz 27. aprīlim, tad atbilstoši moratorija principiem viņam ir iespēja vēlreiz pieteikties kredīta pamatsummas maksājuma atlikšanas pagarinājumam.
Moratorijs paredz, ka klientam būs iespēja saņemt kredīta pamatsummas atlikšanu, ja viņam nav būtisku maksājumu kavējumu pēdējo 12 mēnešu laikā pirms 2020. gada 12. marta, kā arī viņš nav atzīts par maksātnespējīgu pirms minētā datuma vai saistību pamatsummas izpildes atlikšanas periodā, kā arī šajā periodā klients turpina maksāt kredīta procentus un/vai citus maksājumus, kas noteikti aizdevuma līgumā.
Pamatsummas maksājumu atlikšana nozīmē to, ka attiecīgajā laika posmā būs jāmaksā tikai kredītprocenti, bet kredīta pamatsummu varēs atmaksāt vēlāk esošā kredīta termiņa laikā. Kredītņēmējam jāievēro, ka, atliekot pamatsummas atmaksu, pēc šī perioda beigām pieaugs turpmākie pamatsummas maksājumi.
 
Lai ikmēneša maksājums paliktu iepriekšējā apmērā, pastāv iespēja pagarināt kredīta termiņu, taču šajā gadījumā jārēķinās, ka palielināsies kopējais līguma ietvaros samaksāto procentu apjoms. Tāpēc, izskatot kredītbrīvdienu pieteikumu, jāizvērtē piemērotākais risinājums konkrētā klienta situācijā.
 
Klienti, kuri neatbilst moratorija nosacījumiem un kuri ir nonākuši finanšu grūtībās, kā rezultātā nevar pildīt saistības, joprojām var pieteikties kredītbrīvdienām. Mēs saprotam, ka šī brīža situācijā var rasties grūtības veikt kredīta maksājumus, tāpēc esam gatavi nākt pretī un individuāli izskatīt katru klienta gadījumu, lai palīdzētu pārdzīvot šo ārkārtas laiku.
 
Moratorijs ir saskaņots ar Finanšu kapitāla un tirgus komisiju, to šodien apstiprinājusi arī Konkurences padome pēc konsultācijām ar Eiropas Komisiju. Moratorijs stājas spēkā 2020. gada 29. aprīlī.
 
Moratorijs sagatavots, ievērojot Eiropas Banku iestādes vadlīnijas. Līdzīgi moratoriji ir parakstīti arī Lietuvā un Igaunijā.
 
Vairāk: financelatvia.eu/moratorijs