“Izvēloties pensiju plānus, kuri ievēro stingrus vides, sociālos un pārvaldības (Environmental, Social and Governance – ESG) kritērijus ieguldījumu atlasē, iedzīvotāji krāj naudu savām vecumdienām, vienlaikus atbalstot uzņēmumus, kuri sniedz sociālo atdevi un ir vadošie savā nozarē pēc vides, sociālajiem un pārvaldības kritērijiem. Ar savu rīcību klienti veicina mūsu planētas saglabāšanu -  jo vairāk iedzīvotāju investē ilgtspējīgos biznesos, jo uzņēmējiem ir lielāka motivācija domāt par uzņēmumu pielāgošanu ilgtspējas mērķiem. Jau šobrīd aptuveni trešdaļa no visiem ieguldījumiem attīstītajās pasaules valstīs ir ilgtspējīgi. Ir skaidrs, ka to popularitāte tikai augs un tuvākajos 3 līdz 5 gados ilgtspējas izvērtēšana finanšu darījumos kļūs par normu,” prognozē Luminor Aktīvu pārvaldes un pensiju daļas vadītājs Baltijā Atis Krūmiņš.

Pensiju plāni Ilgtspējīgā nākotne iegulda indeksu fondos, kas investē uzņēmumos, kuri uzņēmušies atbildību par vides, sociālās ietekmes un pārvaldības jautājumu ievērošanu. Fondi neiegulda biznesos, kuri saistīti ar fosilā kurināmā nozari, ieročiem, ģenētiski modificētiem organismiem, kodolenerģijas ražošanu, azartspēlēm, alkoholu u.c.

“Luminor 3.līmeņa pensiju plāns Ilgtspējīgā nākotne bija pirmais pensiju indeksa fonds Latvijas tirgū, kas veica ieguldījumus, balstoties uz ESG kritērijiem. Esam gandarīti, ka iedzīvotāju interese arvien palielinās, un šobrīd Baltijā visu pensiju fondu aktīvu apjoms jau pārsniedz 10 miljonus eiro. Ilgtspējas jautājumus ir aktualizējis arī Krievijas iebrukums Ukrainā, parādot, ka atkarība no fosilā kurināmā palielina valstu un iedzīvotāju finansiālo un ekonomisko ievainojamību. Tāpēc jau šobrīd valstis cenšas dažādot enerģijas avotus un ieguldīt zaļajā enerģijā. Arī iedzīvotājiem ir svarīgi domāt ilgtspējīgi, jo šādi mēs izdarām izvēles, kas uzlabo dzīvi ilgtermiņā, tādējādi mēs parūpējamies par savu bērnu nākotni. Ilgtspējas un sociālās atbildības nozīme sabiedrībā un valstu ekonomikās tikai pieaugs, un mēs sagaidām, ka arvien vairāk klientu izvēlēsies ilgtspējīgus vai videi draudzīgus ieguldījumus, t.i., tādus, kas samazina negatīvu ietekmi uz vidi un klimatu un veicina labu pārvaldību un sociālo vienlīdzību,” saka A. Krūmiņš.

Kā norāda bankas eksperts, vienkāršākais veids, kā ieviest savos uzkrājumos ilgtspējas principus, ir izvēlēties jau gatavus produktus jeb pakalpojumus, kas ievēro šos principus. Jo vairāk iedzīvotāji šādus ieguldījumus pieprasīs, jo vairāk uzņēmēji dažādus ilgtspējas principus iestrādās savos ikdienas procesos.

Luminor Ilgtspējīgas nākotnes indeksa pensiju fondi ir piemēroti cilvēkiem līdz 50 gadiem, jo līdz 100% līdzekļu tiek ieguldīti akcijās, tāpēc tās ir augsta riska investīcijas. Tuvojoties pensijas vecumam, ieteicams pārskatīt ieguldījumu stratēģiju un izvēlēties pensiju fondus ar mazāku risku, lai saglabātu iegūto kapitālu.

Pensiju plāni