Sākot ar 1. jūliju fiziskām personām ir samazināta valsts nodeva par dzīvokļa īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā – no 2 % uz 1,5 % no mājokļa vērtības. Luminor bankas aprēķini liecina, ka likmes samazinājums ļaus iedzīvotājiem ietaupīt vidēji līdz pat 500 eiro par dzīvokļa dokumentācijas noformēšanu.

Kopumā zemesgrāmatas dati liecina, ka 2020. gadā, pamatojoties uz pirkuma līgumu, veikti vairāk nekā 41 tūkstotis nostiprinājuma lūgumi par dzīvokļa iegādi. Savukārt Valsts Zemes dienesta dati rāda, ka kopējais izmantotais darījumu skaits Latvijas teritorijā vienistabu dzīvokļiem bija 6 254, divistabu – 10 603, savukārt mājokļos ar trim istabām – 5 669.

“Līdz ar nekustamā īpašuma iegādi jāatceras arī par citām saistītajām izmaksām, piemēram, par notāra izdevumiem, apdrošināšanas maksu, kā arī valsts nodevām. Lielākā ir nodeva par īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā, kas līdz šī gada 1. jūlijam sastādīja 2 % no kopējās mājvietas vērtības. Tās samazinājums līdz 1,5 %  atvieglos mājokļa iegādi daudziem Latvijas iedzīvotājiem, jo pārvākšanas process paredz daudz papildu izdevumus. Ņemot vērā Luminor bankas klientu vidējo darījuma summu, iegādājoties dzīvokli, ietaupījums var sasniegt līdz 500 eiro, ko novirzīt citiem ar jauno mājokli saistītiem izdevumiem,” norāda Kaspars Sausais, Luminor mājokļu kreditēšanas eksperts.

Luminor aptaujas dati rāda, ka gandrīz katra desmitā Latvijas ģimene ar bērniem plāno iegādāties savu nekustamo īpašumu tuvāko divu vai trīs līdz piecu gadu laikā. Savukārt teju katra piektā ģimene kā savu nākamo mājvietu izvēlētos dzīvokli galvaspilsētā,* kas šobrīd ir viena no populārākajām izvēlēm arī Luminor klientu vidū pēc noslēgto darījumu skaita.

Grozījumi Zemesgrāmatas likumā tika pieņemti šī gada aprīlī, samazinot valsts nodevas apjomu fiziskai personai dzīvokļa nostiprināšanai zemesgrāmatā uz 1,5 %, bet juridiskām personām – 2 % apmērā. Ar veiktajiem uzlabojumiem plānots veicināt juridisko personu investīcijas īres namos un dzīvokļos, savukārt fiziskām personām tas ievērojami samazinās nepieciešamos finanšu līdzekļus īpašuma dokumentācijas sakārtošanai. 

* Luminor bankas aptauja 2021. gada martā veikta sadarbībā ar pētījumu centru SKDS, aptaujājot vairāk nekā 2100 Baltijas ģimenes ar bērniem līdz 18 gadu vecumam.