Šī gada pirmajos mēnešos novērota palielināta iedzīvotāju interese par patēriņa kredīta aizdevumiem, lai segtu dažādus ar ārstniecību saistītus izdevumus, liecina Luminor bankas informācija. Vidējā aizdevuma summa šiem mērķiem sasniedz 4000 eiro.

Salīdzinājumā ar 2020. gadu, kad visbiežāk patēriņa kredītu Latvijas iedzīvotāji noformēja remontam un īpašuma labiekārtošanas darbiem, šobrīd klienti atzīst, ka arvien biežāk papildu līdzekļi ir nepieciešami dažādu ārstniecības izdevumu segšanai. Visbiežāk piešķirtie līdzekļi tiek izmantoti ar zobārstniecību saistītiem pakalpojumiem, kā arī dažādām plānveida operācijām, manipulācijām un izmeklējumiem. 

“2021. gads ir ieviesis zināmas korekcijas – ja pagājušajā gadā attālināts darbs veicināja iedzīvotājus aktīvi pievērsties sava mājokļa uzlabošanai, tad šogad arvien biežāk aizdevums nepieciešams, lai cilvēki varētu veikt dažādas ārstnieciskas procedūras un manipulācijas. Iespēja papildu saņemt naudas līdzekļus īsā laikā daudziem palīdz ātrāk nonākt pie speciālistiem. Tikmēr zobārstniecība joprojām nav lēts pakalpojums, īpaši ortodontija, tādējādi vēršanās pie bankas nereti ir vienīgais veids, kā cilvēkiem saņemt nepieciešamo finansiālo palīdzību. Kopumā redzam, ka iedzīvotāju attieksme ir atbildīga gan pret savu veselību, gan finansēm, jo lēmums par papildu saistību uzņemšanos tiek pieņemts pārdomāti,” stāsta Kaspars Lukačovs, Luminor bankas kreditēšanas vadītājs Baltijā.

Kā secināts 2019. gada Eiropas komisijas ziņojumā par Latvijas veselības sistēmu, tad ne tikai ierobežota ārstniecības pakalpojumu pieejamība, bet arī to izmaksas joprojām ir viens no galvenajiem valsts izaicinājumiem. Kopumā Latvijas iedzīvotāji biežāk nekā vidējais eiropietis spiesti apmaksu par ārstniecības pakalpojumiem veikt paši un arī Centrālās Statistikas pārvaldes dati liecina, ka ārstniecībai paredzēto izmaksu apjoms turpina pieaugt. Piemēram, 2016. gadā aptuveni 6.6 % no kopējiem mājsaimniecību izdevumiem tika atvēlēti ārstniecības izdevumiem, savukārt 2019. gadā veselības aprūpei paredzētie maksājumi sasniedza jau 7.1 % no mājsaimniecību budžeta. 

Vēl bez ārstniecības izdevumu segšanas Latvijas iedzīvotāji patēriņa kredītu visbiežāk noformē, lai labiekārtotu mājokli, lai finansētu savus hobijus un brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, kā arī elektroierīču iegādei. Vidējais patēriņa kredīta atmaksas periods sasniedz 38 mēnešus.

Par Luminor:
Luminor ir trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs ar aptuveni 870 tūkstošiem klientu, 2300 darbiniekiem, kā arī 14,9 % tirgus daļu noguldījumos un 16,9 % tirgus daļu kreditēšanā 2021. gada marta beigās. Luminor pašu kapitāls sastāda 1.7 miljardus eiro, pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājam (CET1) sasniedzot 23,4 %.