Stingrāki drošības pasākumi maksājumiem ar karti | Luminor

No 1. janvāra e-komercijā pastiprināsies drošības prasības maksājumiem ar kartēm, saskaņā ar ES prasībām par drošu iepirkšanos, tāpēc iespējami ierobežojumi maksājumiem ar karti internetā

2021. gada 1. janvārī kļūs stingrākas autentifikācijas prasības, veicot maksājumus tiešsaistē ar karti.  Gadījumos, ja tirgotājs (interneta veikals vai cits e-komercijas dalībnieks) nebūs ieviesis atbilstošus tehnoloģiskos drošības risinājumus – stingro autentifikāciju, saskaņā ar ES prasībām par drošu iepirkšanos, norēķiniem ar kartēm internetā ir iespējami traucējumi.

Stingro autentifikāciju norēķiniem ar maksājuma kartēm internetā Eiropas Savienībā (ES) paredz Otrās Maksājumu pakalpojumu direktīvas (PSD2) saistītie regulatīvie tehniskie standarti. Lai izpildītu šīs prasības, pakalpojuma sniedzējiem, t.sk. tirgotājiem no ES (arī EEZ) un karšu izdevējiem, jāievieš papildu drošības risinājumi, kas nodrošina lielāku klientu aizsardzību, iepērkoties internetā.

Stingrā autentifikācija maksājumiem internetā ir attālināts maksājuma kartes turētāja atpazīšanas process, kas balstās uz maksājuma apstiprināšanu, izmantojot Smart-ID vai koda kalkulatoru. Šī pieeja nodrošinās maksājuma karšu turētājiem un arī tirgotājiem papildus drošību, jo informācija, kas ir uzdrukāta uz maksājuma kartes, var tikt nokopēta un izmantota krāpšanas nolūkiem vai nelegāliem norēķiniem bez kartes turētāja ziņas.

Līdz šim, veicot tiešsaistes maksājumus ES, stingrā autentifikācija netika pieprasīta katram darījumam, jo tās pieprasīšanas biežumu noteica pakalpojumu sniedzēji atbilstoši riska analīzei. 

Stingro autentifikāciju, galvenokārt, pieprasīs lielāka apmēra maksājumiem atbilstoši noteiktiem drošības algoritmiem un nosacījumiem. Ņemot vērā Direktīvas noteiktos izņēmumus, izvēlētais tirgotājs var pieprasīt stingro autentifikāciju arī zemākas vērtības maksājumiem. Pastāv noteikti maksājumu veidi, uz kuriem stingrā autentifikācija neattieksies.

Latvijā stingrās autentifikācija tiešsaistes pirkumiem tiek piemērota jau vairākus gadus. Tomēr daļa tirgotāju citās ES valstīs, pie kuriem iepērkas Latvijas iedzīvotāji, nav ieviesušu konkrētos drošības risinājumus. Attiecīgi šādos internetveikalos, noteiktos gadījumos bankai saskaņā ar ES regulu ir pienākums noraidīt pirkumu internetā, lai aizsargātu klientu intereses.

Visas Luminor bankas izsniegtās kartes atbalsta stingrās autentifikācijas risinājumus pirkumiem internetā.

Eiropas Maksājumu pakalpojumu direktīvas prasības attiecas uz pakalpojumu sniedzējiem Eiropas Ekonomikas zonā un darījumiem Eiropas Ekonomikas zonā. Uz tiešsaistes veikaliem, kas darbojas ārpus Eiropas, prasības neattiecas.