2020. gads var ieiet akciju tirgus vēsturē ar lielo nenoteiktību un COVID‑19 vīrusa izraisīto tirgus sabrukumu. Koronavīrusa izraisītais satraukums tirgos gada sākumā daudziem investoriem lika vilkt paralēles ar 2008. gada finanšu krīzi, kad dažu ASV banku dēļ gandrīz sagruva pasaules ekonomika. Tomēr pēc smagās lejupslīdes akciju tirgus sāka tikpat strauji augt, situācijai atgādinot V‑veida atgūšanos. Kamēr pasaules akciju tirgos šobrīd toni un virzību nosaka augsto tehnoloģiju uzņēmumu akcijas, kāds ir Baltijas uzņēmumu potenciāls tirgū, ko pamatīgi skārusi COVID‑19 pandēmija?

Lai gan IKP izaugsme liecina, ka kopš 2008. gada finanšu krīzes vispārējā ekonomiskā situācija ir būtiski uzlabojusies, salīdzinājumā ar Rietumeiropas fondu biržām Nasdaq Baltic biržas kapitalizācija joprojām ir viena no zemākajām ar relatīvi zemu likviditāti un tirdzniecības apjomiem. 2020. gada augustā Nasdaq Baltic oficiālajā sarakstā tika kotēti 32 uzņēmumi, otrajā sarakstā – 28 uzņēmumi un First North1 (Baltijas daudzpusējā tirdzniecības sistēma) – 7 uzņēmumi. Saskaņā ar Strukturālo Reformu atbalsta dienesta (SRSS) 2018. gadā veikto vietējo valūtas un kapitāla tirgu analīzi iepriekšējos desmit gados izmaksu un biržas nosacījumu dēļ Nasdaq Baltic biržās bija ļoti maz sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO), un kotēto uzņēmumu skaits samazinājās. Nasdaq Baltic kopējā tirgus kapitalizācija2 2020. gada augustā bija apmēram 6 miljardi EUR (kopš finanšu krīzes tirgus kapitalizācija ir palikusi vairāk vai mazāk nemainīga), kas atbilst tikai 5,6% no Baltijas valstu kopējā IKP, kas ir viens no zemākajiem rādītājiem ES. Vidējais gada apgrozījums pēdējo 10 gadu laikā bija nepilni 312 miljoni EUR. Salīdzinājumam jāpiebilst, ka šis skaitlis atbilst mazāk nekā 0,002% no ASV akciju tirgus kopējā apgrozījuma 2019. gadā. Nasdaq Baltic tirgus kapitalizācijas, likviditātes un šaurā kotēto uzņēmumu pārstāvētā nozaru loka dēļ ārvalstu privātajiem un institucionālajiem investoriem ir ļoti grūti ieguldīt Baltijas uzņēmumos. 

Rūpīgāk aplūkojot dažas no Nasdaq Baltic biržā visaktīvāk tirgotajām akcijām ar visaugstāko kapitalizāciju, skaidri redzams, ka šo akciju tirgus kapitalizācija un cenas iepriekšējo 10 gadu laikā ir mainījušās tikai pavisam nedaudz. Sešos uzņēmumos ar vislielāko kapitalizāciju ieņēmumu pieaugums pēdējo trīs gadu laikā arī ir bijis visai pieticīgs – vidēji tikai apmēram 3% gadā. Ierobežotās iespējas augt un paplašināt darbību ārpus sava iekšzemes tirgus ir izraisījušas stagnāciju daudzos Baltijas uzņēmumos. Tādu gadījumu, kad uzņēmuma akciju cena vēl šobrīd ir zemāka par līmeni pirms 2008. gada krīzes, ir krietni daudz.

Nozīmīgākās nozares Baltijas reģionā ir patēriņa preces (sekundārās)3, finanšu pakalpojumi, komunālie pakalpojumi, rūpniecība un sakaru pakalpojumi. 
 
Nasdaq Baltic kopējā kapitalizācija pa nozarēm

Nasdaq Baltic dati, 2020. gada augusts

Lai gan Nasdaq Baltic dati liecina, ka daudzi Baltijas uzņēmumi izvēlas izmaksāt dividendes, peļņa no ieguldījumiem pēdējo desmit gadu laikā ir bijusi nepietiekama, jo īpaši salīdzinājumā ar citiem, lielākiem ārvalstu uzņēmumiem, kurus kotē attīstīto valstu biržās. Vērtējot Baltijas uzņēmumu akciju ienesīguma rādītājus iepriekšējo trīs gadu periodā salīdzinājumā ar attiecīgā sektora S&P 500 indeksu, atdeve no vairuma Baltijas uzņēmumu ir nepietiekama, jo īpaši sekundāro patēriņa preču un informācijas tehnoloģiju nozarēs. 
 
Peļņa iepriekšējo trīs gadu periodā

Morningstar un Fidelity dati, 2020. gada augusts

Kamēr IT kompāniju akcijas strauji kāpj pasaules akciju tirgos, palīdzot globālajai ekonomikai, ķepuroties laukā no krīzes, Baltijas fondu biržā tiek kotēts tikai viens tehnoloģiju uzņēmums, kura daļa Nasdaq Baltic kopējā tirgus kapitalizācijā ir vien nepilni 0,2%. Vienlaikus pasaules IT nozare vēršas plašumā un šobrīd veido vairāk ne kā ceturtdaļu – 25,78% – no S&P 500 tirgus kapitalizācijas. Lai gan pasaulē ir izveidojies priekšstats par Baltijas reģionu kā par inovatīvu e‑reģionu, kur augstu vērtē IT risinājumus, Baltijas fondu biržā kotēto uzņēmumu pamatrādītāji nebūt par to neliecina. Kamēr globālie investori berzē rokas, cerot uz lielu peļņu no ieguldījumiem inovācijās un tehnoloģijās, Baltijas investori iegulda savu kapitālu tradicionālākos sektoros, piemēram, lauksaimniecībā, kuģniecībā un apģērbu ražošanā. Ieguldījumi laika pārbaudi izturējušās nozarēs nav nekas nosodāms, bet biznesa žurnāls „Forbes” norāda, ka COVID‑19 krīze var kļūt par pagrieziena punktu, kas pamudinās daudzus investorus pārcelt savu kapitālu uz starptautiskiem uzņēmumiem, kuri spēj saīsināt un pielāgot savas piegādes ķēdes, izvērst darbu pie inovācijām un paātrināt pāreju uz digitalizāciju.

Līdz ar to var izrādīties, ka Nasdaq Baltic biržas zemo tirdzniecības apjomu, likviditātes, uzņēmumu skaita, kā arī pievilcīgu ieguldījumu iespēju ziņā neatbilst tam, ko no biržas sagaida COVID‑19 pandēmijas skartais ieguldītājs. Patlaban Baltijas investori, kas vēlas pavairot savu kapitālu, ir pievērsušies ārvalstu tirgiem, meklējot inovatīvas akcijas, kas ir populāras un varētu nodrošināt cenas pieaugumu arī 2020. gadā. 

„Baltijas valstu investoriem joprojām var šķist, ka piekļuve ārvalstu akciju tirgiem ir sarežģīta un laikietilpīga. Daudzi investori pamatoti baidās nodot savu naudu ārvalstu biržas brokera rokās,” saka Luminor Uzkrājumu un ieguldījumu departamenta produktu vadītājs Toms Vaicekausks (Tomas Vaicekauskas). „Lai nodrošinātu Luminor klientiem drošu piekļuvi ārvalstu akciju tirgiem, mēs pagājušajā gadā izveidojām Luminor Investor platformu4. Tas ir Baltijas valstu investoriem paredzēts rīks, kas piedāvā iespējas investēt vairāk nekā 14 500 vienkāršos finanšu instrumentos, tostarp akcijās, obligācijās, biržā tirgotos fondos (ETF) un ieguldījumu fondos.”

Atruna: Ieguldījumi var tikt pakļauti riskam un var nest gan peļņu, gan radīt zaudējumus. Pirms ieguldījumu veikšanas, ieguldījumu pārtraukšanas vai jebkura darījuma investoriem rūpīgi jāizvērtē sava finansiālā situācija, lai izprastu potenciālos riskus un nodrošinātu ieguldījumu piemērotību. Jūs uzņematies atbildību par pieņemtajiem ieguldījumu lēmumiem, tāpēc pirms lēmuma pieņemšanas jums jāiepazīstas ar visiem dokumentiem, t.sk. fondu prospektiem, finanšu instrumentu prospektiem, finanšu instrumentu un ar tiem saistīto risku aprakstiem, kā arī ar citiem ieguldītāju aizsardzības dokumentiem, kas pieejami šeit.
Vēsturiskie rezultāti negarantē līdzvērtīgus rezultātus nākotnē un tos nevar uzskatīt par vienīgo faktoru, kuru jāņem vērā, izvēloties konkrētu ieguldījumu. Iepriekšējais peļņas apmērs negarantē tādu pašu peļņas apmēru nākotnē. Ieguldījumu vērtība var samazināties vai palielināties, un atsevišķos gadījumos ieguldītājs var zaudēt visus ieguldītos līdzekļus. Ienākumi no ieguldījumiem nav fiksēti un var svārstīties laika gaitā. Luminor nesniedz rekomendācijas Luminor Investor platformas ietvaros, tādēļ šajā materiālā un tīmekļa vietnē sniegtā informācija ir tikai informatīva un paredzēta mārketinga mērķiem. Sīkāku informāciju par Luminor Bank AB investīciju pakalpojumiem, noteikumiem un nosacījumiem, cenrādi un saistītajiem riskiem var atrast šeit: luminor.lv/informacija-iegulditajiem.

Atsauces:
• forbes.com/sites/randybrown/2020/06/15/the-covid-19-crisis-will-change-investing-heres-what-to-expect/#57fc55051e41
• rahandusministeerium.ee/sites/default/files/diagnostic_report_on_the_estonian_capital_market.pdf
• nasdaqbaltic.com


1Nasdaq First North ir daudzpusējā tirdzniecības sistēma (multilateral trading facility, MTF), ko dēvē arī par alternatīvo tirgu un kuru pārvalda dažādas Nasdaq grupā ietilpstošās biržas.
2Kapitalizācija ir visu biržā kotēta uzņēmuma emitēto akciju kopējā vērtība.
3Sekundārās patēriņa preces (consumer discretionary) ir termins, ar kādu apzīmē preces un pakalpojumus, ko patērētāji neuzskata par pirmās nepieciešamības precēm, bet kurus viņi labprāt iegādājas, ja viņu reālie ienākumi atļauj veikt šādus pirkumus.
4Vairāk informācijas par Luminor Investor platformu var atrast šeit:
• luminor.lv/investor
• Cenrādis
• Informacija iegulditajiem