Apdrošināšanas dati

Ja tu esi jau Luminor klients, lūdzu, autentificējies, lai nodrošinātu ātrāku pieteikuma izvērtēšanu!

Apdrošināšanas izplatīšanas paziņojums

Piedāvājot KASKO apdrošināšanu, Luminor Bank AS, reģ. Nr. 11315936, adrese: Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika, kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40203154352, adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika darbojas kā apdrošināšanas sabiedrības AAS BALTA (reģ. Nr.40003049409, juridiskā adrese: Raunas iela 10/12, Rīga) apdrošināšanas starpnieks. Luminor Bank AS apstrādā šajā pieteikumā norādītos personas datus, lai sagatavotu AAS BALTA apdrošināšanas piedāvājumu, un nodod tos AAS BALTA.Pieteikuma aizpildīšana neuzliek pienākumu Apdrošinājuma ņēmējam vai Apdrošinātājam noslēgt apdrošināšanas līgumu. Ja ir noslēgts apdrošināšanas līgums, tad šis pieteikums ir līguma neatņemama sastāvdaļa. Vai piekrītat, ka no šī pieteikuma Luminor var sniegt Apdrošinātājam informāciju, kas ir nepieciešama apdrošināšanas līguma noslēgšanai?

Lai turpinātu, nepieciešams apstiprināt Apdrošināšanas izplatīšanas paziņojumu.

Apdrošināšanas dati

?

Datums, ar kuru KASKO apdrošināšanas polise stāsies spēkā (formāts GGGG-MM-DD).Uzspiest, lai aizvērtu

Apdrošināšanas prēmijas maksāšanas regularitāte
Apdrošināšanas periods
?

KASKO PLUS programma veidota saskaņā AAS "BALTA" paplašināto risku apdrošināšnas noteikumiem. KASKO PLUS apdrošināšana sedz zaudējumus, kas radušies ceļu satiksmes negadījumā, prettiesiskas rīcības jeb vandālisma, dabas stihijas, dzīvnieku kaitējuma, ugunsgrēka, kā arī transportlīdzekļa vai tā daļu zādzības rezultātā. KASKO PLUS programma ietver arī plašu papildu risku segumu, kas padara apdrošināšanas polisi daudz noderīgāku un biežāk izmantojamu. Pilnu papildu risku apkopojumu var atrast programmas aprakstā.Uzspiest, lai aizvērtu

Apdrošināšanas programma
?

Transportlīdzekļa turētājs - persona, kura uz īpašuma tiesību, finanšu nomas vai cita tiesiska pamata lieto transportlīdzekli neatkarīgi no tā, vai transportlīdzeklis ir minētās personas īpašums.Uzspiest, lai aizvērtu

Vai automašīnu vadīs tikai transportlīdzekļa turētājs?
?

Nepieciešams norādīt jaunākā autovadītāja vecumu, gadījumā, ja transportlīdzekli ikdienā vadīs persona, kas ir jaunāka par transportlīdzekļa turētāju. Autovadītājiem ar lielāku braukšanas stāžu apdrošināšanas prēmija ir mazāka. Ja informācija polisē neatbilst realitātei, apdrošinātājam ir tiesības ieturēt līdz 20% no atlidzības summas.Uzspiest, lai aizvērtu

?

Transportlīdzeklis ar speciālu pielietojumu ir taksometrs, mācību, apsardzes, kurjera, nomas, operatīvais vai sabiedriskais transports, pārvadā bīstamas kravas, piedalās sporta treniņos vai sacensībās.Uzspiest, lai aizvērtu

Vai transportlīdzeklis paredzēts vienīgi parastai lietošanai?

Piesakies konsultācijai ar bankas speciālistu, ja automašīnai ir paredzēts speciāls pielietojums, piemēram, to izmantos kā taksometru vai apsardzes treansportlīdzekli.