• Jaunais Covid-19 paveids sabiedē investorus
  • Uzmanības centrā – centrālo banku lēmumi par procentu likmēm

Novembra pirmajā pusē akciju tirgi turpināja sasniegt jaunus augstumus, taču mēneša pēdējās nedēļās temps samazinājās, un indeksi uz brīdi konsolidējās. Mēneša beigās pieauga cenu svārstības, un akciju indeksi piedzīvoja strauju kritumu pēc tam, kad Dienvidāfrikā tika identificēts jaunais Covid-19 paveids, kas varētu būt lipīgāks par citiem variantiem. Reizē ar pieaugošo Covid-19 gadījumu skaitu Eiropā radās bažas par vēl vienu lokdaunu vilni. Piemēram, Austrija jau atkal bija noteikusi pilnīgu lokdaunu vēl pirms jaunā paveida parādīšanās, savukārt Vācija brīdināja, ka tā varētu sekot šim piemēram.

Pieaugošo cenu rezultātā, inflācijai palielinoties virs 2% noteiktā mērķa, tiek izdarīts papildus spiediens centrālajām bankām rīkoties. ASV Federālo rezervju sistēmas (FED) prezidents Džeroms Pauels sacīja, ka, runājot par inflāciju, ir pienācis laiks pārstāt lietot vārdu “pārejoša” un pieļāva ātrāku likmju paaugstināšanu, nekā gaidīts. FED dod priekšroku personīgā patēriņa izdevumu (PPI) inflācijas koeficientam, kas mēra individuālajam patēriņam paredzētās preces un pakalpojumus, un kura aprēķinos izmanto nedaudz atšķirīgu metodiku salīdzinājumā ar plaši pazīstamo patēriņa cenu indeksu (PCI). Tajā pašā laikā eirozonā inflācijas aprēķinos izmanto saskaņoto patēriņa cenu indeksu (SPCI).

Inflācija ASV un eirozonā


Avots: Bloomberg LP

Tirgi piesardzīgi novērtēja ASV prezidenta lēmumu atkārtoti iecelt Džeromu Pauelu par Federālo rezervju sistēmas priekšsēdētāju uz četriem gadiem, sākot no nākamā gada februāra. Investori un analītiķi prognozē, ka pašreizējā politika tiks turpināta – ir sagaidāma FED likmju celšana, sākot no 2022. gada vidus, un atbalsta samazināšana ASV ekonomikai, ņemot vērā, ka FED ir sākusi samazināt savus ikmēneša aktīvu pirkumus par 15 miljardiem USD mēnesī.

ECB savā Finanšu stabilitātes pārskatā brīdina, ka aizvien pieaugošās cenas īpašumu un finanšu tirgos, kā arī augstais parādu līmenis korporatīvajā un valsts sektorā apdraud eirozonas stabilitāti. ECB norāda, ka pandēmija joprojām ir viens no galvenajiem draudiem ekonomikas izaugsmes, jo globālo piegādes ķēžu traucējumi un iespējamība, ka var tikt ieviesti jauni lokdauni, lai apturētu jauno vīrusa vilni, rada jaunus izaicinājumus. Centrālā banka arī pieminēja spītīgi augstās inflācijas radītos riskus, tomēr par monetāro politiku pirms decembra galvenās sanāksmes plašāk neko neminēja. Pastāvīgi augstais inflācijas līmenis var izpausties kā nelaikā nākuši stingrāki finanšu nosacījumi, kas var negatīvi ietekmēt ekonomikas atveseļošanos.

Pozitīvs notikums bija vērojams novembrī, kad ASV prezidents Džo Baidens un Ķīnas prezidents Sji Dzjiņpins sarīkoja virtuālu samitu, kurā abas puses centās stabilizēt abu valstu attiecības. Samits beidzās bez lieliem panākumiem, taču tas joprojām norāda, ka abas puses ir gatavas izvairīties no konfliktiem starp divām pasaules lielākajām ekonomikām, ņemot vērā, ka spriedze ir izveidojusies vairākos jautājumos, tostarp tarifu, sankciju un cilvēktiesību jomā. Samitā Sji bija stingra pozīcija, – viņš nesen bija nodrošinājis savu trešo pilnvaru termiņu Komunistiskās partijas vadītāja amatā. Savukārt Baidens bija parakstījis infrastruktūras likumprojektu, piešķirot tam likuma spēku, un tam vajadzētu palielināt ASV konkurētspēju ar Ķīnu.

Šķiet, ka pirms izšķirošā gada beigu perioda veikali spēja nodrošināt preču apriti, neskatoties uz piegādes ķēžu traucējumiem. Savukārt piegādes tarifi sāka samazināties visā pasaulē. Tarifi, kas tiek piemēroti par beramkravu transportēšanu, kas nepieciešama preču ražošanas procesā, savu maksimumu sasniedza oktobrī un kopš tā laika ir samazinājušies par vairāk nekā 50%, savukārt cenas konteineru pārvadājumiem no Ķīnas uz ASV un Eiropu tajā pašā laika posmā samazinājās par 10-16%. Cerams, ka šī tendence saglabāsies arī 2022. gadā, tādā veidā ierobežojot inflāciju.

Pārvadājumu izmaksas samazinās


Avots: Bloomberg LP

Iepriecinošas ziņas par patērētāju stāvokli sniedz jaunie rekordi, kas sasniegti “Singles day” (11.11.) pasākumā, kuru 2009. gadā aizsāka Alibaba un kas ir kļuvis par vienu no lielākajiem iepirkšanās notikumiem pasaulē. Alibaba bruto pārdošanas apjoms (BPA) 11. dienu laikā pieauga par 8% (pret iepriekšējā gada attiecīgo dienu) līdz ~ 84,5 miljardiem USD, savukārt JD.com darījumu apjoms “Singles day” periodā palielinājās par 28% (pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu), sasniedzot gandrīz 55 miljardus USD. ASV mazumtirgotāji bija liecinieki patērētāju uzvedības izmaiņām, jo pārdošanas apjomi netika koncentrēti tikai “Black Friday” un “Cyber Monday” pasākumu ietvaros, bet gan izlīdzinājās visā novembra mēneša garumā.

Izmaiņas ieguldījumu stratēģijas pozicionējumā

Mūsu investīciju komanda joprojām uzskata, ka daudzu pozitīvu un negatīvu faktoru kopums šobrīd nodrošina neitrālu riska pozicionējumu. Jaunais Covid-19 paveids un riski, ka varētu tikt ieviesti jauni lokdauni, svārstīguma pieaugums un centrālo banku atbalsta samazināšana liek būt piesardzīgiem. No otras puses, pašreizējie fiskālie un monetārie stimuli, labvēlīgais gada beigu periods un daudzsološais mazumtirdzniecības apgrozījums ļauj mums būt piesardzīgi optimistiskiem.


 

ATRUNA

Brīdinājumi

  • Šī mārketinga komunikācija nav investīciju pētījumus un tā nav sagatavota atbilstoši standartiem, kas ir piemērojami neatkarīgam investīciju pētījumam.
  • Šī mārketinga komunikācija neierobežo un neaizliedz bankai vai kādam tās darbiniekam no veikt darbības pirms tās izplatīšanas.

Mārketinga komunikācijas izcelsme

Šī mārketinga komunikācija ir radīta Portfeļa pārvaldības daļā (turpmāk tekstā — PPD), Luminor Bank AS (reģ. Nr. 11315936, juridiskā adrese Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika, ko Latvijā pārstāv Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40203154352, adrese Skanstes iela 12, LV-1013, Rīga, turpmāk tekstā - Luminor), nodaļā. PPD nodarbojas ar diskrecionāras portfeļu pārvaldības pakalpojumu sniegšanu Luminor klientiem.

Uzraudzības iestāde

Luminor kā kredītiestādi uzrauga Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus. Turklāt Luminor uzrauga arī Eiropas Centrālā banka (ECB), kas šādu uzraudzību veic vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, ko veido ECB un valsts līmeņa atbildīgās iestādes (padomes regula (ES) 1024/2013 — regula par vienoto uzraudzības mehānismu). Ja vien šajā tekstā nav tieši norādīts pretējais, atsauce uz likumu normām nozīmē tās normas, kas ieviestas Latvijas Republikā.

Publikācijas saturs un avots

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis PPD informatīvos nolūkos. Luminor neuzskata šīs Komunikācijas saņēmējus par klientiem, un neuzņemas atbildību par tās satura lietošanu, kas var nebūt piemērots viņu personīgajām vajadzībām.

PDD viedokļi var atšķirties no Luminor Tirgus nodaļas sniegtajām rekomendācijām vai viedokļiem. Parasti iemesls var būt atšķirīgu investīciju periodu, kuros izmanto specifiskas metodoloģijas, ņemot vērā personīgos apstākļus, piemērojot konkrētus riska novērtējumus, portfeļa apsvērumus vai citus faktorus, rezultāts. Viedokļi, cenu mērķi un aprēķini ir balstīti uz vienu vai vairākām novērtējuma metodēm, piemēram, naudas plūsmas analīzi, daudzu vērtību izmantošanu, pamatā esošo tirgus kustību uzvedības tehnisko analīzi apvienojumā ar tirgus situācijas apsvērumiem, procentu likmes prognozēm, valūtas prognozēm un investēšanas periodu.

Luminor izmanto publiskus avotus, kas pēc tā uzskatiem ir uzticami, taču Luminor nav veicis neatkarīgu to pārbaudi. Luminor negarantē, neapliecina un nesola to precizitāti vai pilnīgumu. Visas investīcijas ir riskantas un tās var nest gan peļņu, gan zaudējumus.

Šī mārketinga komunikācija nav nedz piedāvājums, nedz reklāmpiedāvājums spēkā esošo likumu izpratnē. Investīciju lēmums saistībā ar finanšu instrumentu, finanšu produktu vai investēšanu (turpmāk tekstā — “produkts”) ir jāpieņem, vadoties pēc apstiprināta, publicēta reklāmpiedāvājuma vai pilnīgas aplūkojamā produkta dokumentācijas, vadoties pēc šī dokumenta. Nedz šis dokuments, nedz kāda no tā sastāvdaļām nevar tikt uzskatīta par līguma vai apņemšanās pamatu. Šis dokuments neaizstāj nepieciešamu padomu par finanšu instrumenta, finanšu produkta pirkšanu vai pārdošanu.

Šis nav padoms

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis Luminor PPD kā vispārīgu informāciju, un to nevar uzskatīt par investīciju lēmuma vienīgo pamatu. Tā nav uzskatāma par personīgu ieteikumu attiecībā uz konkrētiem finanšu instrumentiem vai stratēģijām. Luminor neuzņemas atbildību par to, kā mārketinga komunikācijas satura saņēmēji to izmanto.

Ja šī mārketinga komunikācija ietver rekomendācijas, tās nav uzskatāmas par objektīvu vai neatkarīgu tajā aplūkoto jautājumu skaidrojumu. Šis dokuments nav uzskatāms par personīgo investīciju padomu, un tajā nav ņemti vērā individuālie tā saņēmēju finanšu apstākļi vai mērķi. Šeit aplūkotie vērtspapīri vai citi finanšu instrumenti var nebūt piemēroti visiem investoriem. Investors uzņemas visus zaudējumu riskus saistībā ar investīciju. Luminor iesaka investoriem neatkarīgi novērtēt katru emitentu, vērtspapīru vai instrumentu, kas šeit aplūkots, un konsultēties ar neatkarīgiem padomdevējiem, ja, viņuprāt, tas ir nepieciešams.

Šajā dokumentā iekļautā informācija nav uzskatāma par padomu saistībā ar nodokļu sekām, ko rada konkrēts investīciju lēmums. Šeit nav sniegts izmaksu un maksu novērtējums attiecībā uz konkrētiem investīciju produktiem. Katram investoram ir pašam jānovērtē nodokļu un citas sava ieguldījuma finansiālais priekšrocības un vājās vietas.

Informācija par risku

Risks, kas saistīts ar ieguldīšanu konkrētos finanšu instrumentos, tostarp tajos, kas minēti šajos dokumentos, kopumā ir augsts, jo to tirgus vērtību ietekmē daudz dažādi faktori. Investīcijas vērtība un tās ienākumi var katru dienu mainīties svarīgu ekonomisko tirgus izmaiņu (tostarp tirgus likviditātes izmaiņu) dēļ. Šeit iekļautās informācijas nolūks nav prognozēt faktiskos rezultātus, kas var būtiski atšķirties no šeit atspoguļotajiem. Pagātnes rādītāji ne obligāti liecina par nākotnē sagaidāmajiem rādītājiem. Izpētot atsevišķus finanšu instrumentus, investors var zaudēt visus vai daļu savu ieguldījumu.

Svarīga informācija par risku saistībā ar investīciju produktiem un investīciju pakalpojumiem ir pieejama šeit.

Interešu konflikti

Lai izvairītos no potenciāliem interešu konfliktiem, kā arī pārvaldītu personīgo konta darbības un/vai iekšējo tirdzniecību?, Luminor darbiniekiem ir jāievēro iekšējos noteikumus par saprātīgu ētikas kodeksu, nepublicētu pētījuma materiālu un personiskā konta darbību?. Iekšējie noteikumi ir sagatavoti atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un attiecīgajiem rūpniecības standartiem. Luminor atlīdzības politika nerada saikni starp ienākumiem no kapitāla tirgu aktivitāti un atsevišķo darbinieku atlīdzību.

Mārketinga komunikācijas pieejamība nav saistīta ar veikto darbību summu vai to apjomu.

Šis materiāls ir sagatavots atbilstoši Luminor interešu konfliktu politikai, ko var aplūkot šeit.

Izplatīšana

Šo mārketinga komunikāciju nedrīkst nodot vai izplatīt Amerikas Savienotajās Valstīs vai Kanādā vai to teritorijās vai piederošajās teritorijās, un to nedrīkst nodot ASV vai Kanādā dzīvojošai personai. Dokumentu nedrīkst dublēt, reproducēt un (vai) izplatīt bez Luminor iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.