• Maijā akciju indeksi samazinājās
  • Ķīna sāka atbalstīt savu ekonomiku

2022. gada maijā akciju tirgi piedzīvoja lielas svārstības. Mēneša sākumā pastiprinājās investoru vēlme pārdot akcijas un ASV akciju indekss S&P 500 sasniedza gandrīz 19 % lejupslīdi salīdzinājumā ar gada sākumā sasniegto maksimumu. Tomēr mēneša beigās akciju indeksi sāka atgūties. Pasaules akciju indekss maijā samazinājās par 1,45 %, bet attīstības valstu akciju indekss saruka par 1,1 %.

Akciju indeksu dinamika kopš gada sākuma

Avots: Bloomberg L.P.

Investoriem bija jāizvērtē vairāki svarīgi galveno centrālo banku vēstījumi. ASV Federālo rezervju sistēma (FED) savā pusgada ziņojumā brīdināja, ka pēkšņs likviditātes pasliktināšanās risks ir "augstāks nekā parasti" un ka, saistībā ar karu Ukrainā, preču tirgos vērojama "ievērojama disfunkcija". FED priekšsēdētājs Džeroms Pauels (Jerome Powell), apliecinot atbalstu stingrākai monetārajai politikai, sacīja, ka banka turpinās paaugstināt procentu likmes, līdz būs "skaidri un pārliecinoši" pierādījumi, ka inflācija atkāpjas. Tirgus dalībnieki sagaida, ka katrā no nākamajām divām FED sanāksmēm procentu likmes tiks paaugstinātas par 0,5 %, sasniedzot 2 %.

Tomēr maija otrajā pusē daļa investoru sāka palielināt riska aktīvu apjomu, cerot, ka inflācija drīzumā sasniegs maksimumu un FED vairs nebūs spiesta paaugstināt likmes. Lai gan nav zināms, vai šis pieņēmums piepildīsies un atveseļošanās turpināsies, skaidrs ir viens, ka jūnija un jūlija inflācijas rādītājiem vajadzētu būt galvenajiem faktoriem, kas varētu nosvērt investoru uzvedību uz vienu vai otru pusi.

Svarīga ziņa nāca arī no Eiropas Centrālās bankas (ECB). ECB prezidente Kristīne Lagarda (Christine Lagarde) paziņoja, ka bankai jāpārtrauc obligāciju iegādes programmu un jūlijā tā sāks paaugstināt procentu likmes, līdz septembra beigām izkļūstot no negatīvo likmju teritorijas. Iepriekšējās norādes liecināja par procentu likmju iespējamo celšanu tuvāk gada beigām. Šis ir būtisks pavērsiens ECB monetārajā politikā, jo tā būs pirmā procentu likmju paaugstināšana vairāk nekā desmit gadu laikā.

Pozitīvas ziņas nāca no Ķīnas, kur valdība ir sākusi mazināt stingros Covid-19 ierobežojumus pēc tam, kad lielākajās pilsētās tika ziņots par mazāku saslimšanas gadījumu skaitu. Ķīnas vēlmi par katru cenu ievērot nulles Covid politiku apliecināja divus mēnešus ilgais stingrās izolācijas režīms Šanhajā, ierobežojot tās 25 miljonu iedzīvotāju ikdienas dzīvi. Ķīna arī negaidīti samazināja hipotekāro kredītu bāzes likmi, kas bija jau otrais samazinājums šogad, valdībai cenšoties palīdzēt grūtībās nonākušajam nekustamo īpašumu sektoram. Augstākā līmeņa amatpersonas arī apsolīja turpmākus pasākumus, lai cīnītos ar lejupslīdi.

Ieguldījumu stratēģijas pozicionējums

Maijā Luminor Ieguldījumu pārvaldes komanda nolēma saglabāt samazināta riska pozicionējumu un saglabāt paaugstinātu ieguldījumu daļu pret recesiju noturīgās nozarēs (komunālie pakalpojumi, veselības aprūpe un enerģētika). Šādu lēmumu pamato liela nenoteiktība par kara Ukrainā iespējamām sekām, stingrāka monetārā politika un augsts svārstīgums tirgos.

ATRUNA

Šo mārketinga materiālu (Pārskatu) ir sagatavojuši Luminor Bank AS (Luminor) analītiķi, balstoties uz informāciju, kas bija publiski pieejama tā sagatavošanas laikā, un paļaujoties uz savu profesionālo vērtējumu. Mainoties apstākļiem, Pārskatā sniegtie viedokļi var atšķirties no pašreizējiem, un tādēļ Luminor neuzņemas atbildību par Pārskatā atspoguļoto viedokļu atbilstību laikam.
Šis Pārskats nav uzskatāms par ieguldījumu konsultāciju un piedāvājumu ieguldīt finanšu instrumentos, veikt finanšu darījumus vai rīkoties kādā citā veidā. Pārskats nav interpretējams kā Luminor apstiprinājums vai solījums tam, ka iestāsies Pārskatā izklāstītie notikumi. Pārskatā sniegtie dati nav saistīti ar neviena potenciālā informācijas saņēmēja individuālo ieguldījumu mērķi, finansiālo stāvokli vai īpašām vajadzībām.
Šajā Pārskatā aprakstītais vērtspapīru vēsturiskais ienesīgums ir lietots tikai atsauces nolūkos. Vēsturiskais ienesīgums nav uzskatāms par garantiju nākotnes ieguldījumu rezultātiem, jo reālais ienesīgums var ievērojami atšķirties no šeit minētā.
Luminor neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas varētu rasties klientam, pamatojoties uz šeit sniegto informāciju. Pirms veikt kādus ieguldījumus vai pieņemt kredīta lēmumu, ir ieteicams izmantot atzīta profesionāļa palīdzību un novērtēt ieguldījumu produkta vai pakalpojuma piemērotību klienta riska profilam un mērķiem.
Finanšu instrumentu noteikumus un ieguldījumu fondu prospektus var atrast Luminor mājas lapā www.luminor.lv. Šo materiālu nav atļauts kopēt, izplatīt vai pārpublicēt jebkādā formā bez Luminor iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.