Luminor ir šādas leģitīmās intereses apstrādāt jūsu personas datus (saraksts nav izsmeļošs un var tikt periodiski atjaunināts, iepriekš par to nebrīdinot):

 • lai uzlabotu un pilnveidotu Luminor pakalpojumus vai kanālus, pa kuriem klienti tiek apkalpoti;
 • lai veiktu tirgus izpēti un uzņēmējdarbības datu analītiku ar nolūku sagatavot klientiem atbilstošākus piedāvājumus;
 • lai reklamētu Luminor pakalpojumus (tostarp zīmološana, tiešais mārketings, sabiedriskās domas aptaujas, apmierinātības aptaujas, klientu pasākumi utt.). Mēs varam arī analizēt ar mūsu pakalpojumiem saistītu aktivitāti sociālajos tīklos un pārraudzīt mūsu sociālo tīklu kanālu izmantojumu, lai pārskatītu mūsu mārketinga programmu efektivitāti; 
 • lai pārbaudītu, cik precīzi ir mūsu rīcībā esošie dati par jums;
 • lai pārvaldītu Luminor tīmekļa vietni, veiktu tīmekļa vietnes apmeklētāju analīzi ar nolūku uzlabot vietni un iekšējo darbību, tostarp traucējummeklēšanas, testēšanas, statistikas, mērķiem;
 • lai nodrošinātu tīkla un informācijas drošību, nemitīgi uzlabotu Luminor IT sistēmu un datu bāzu struktūru, tostarp veiktu testēšanu (kur sistēmas veida dēļ nav iespējams izmantot kodētos datus); 
 • lai novērstu krāpniecību/noziedzību;
 • lai piemērotu vai aizsargātu Luminor līgumtiesības vai citas likumīgās tiesības, tostarp noskaidrotu/pārbaudītu pārstāvības tiesības; 
 • lai piemērotu Luminor tiesības parādu piedziņas laikā; 
 • lai komunicētu ar klientiem vai trešām pusēm, tostarp pārvaldītu jautājumus, sūdzības vai prasības;
 • lai sniegtu kopīgus piedāvājumus kopā ar sadarbības partneriem (piemēram, līzinga piedāvājumu kopā ar piedāvājumu no auto tirgotāja, mājokļa kredīta piedāvājumu kopā ar mājokļa apdrošināšanas piedāvājumu utt.); 
 • lai aprēķinātu maksājamo procentu likmi ar nolūku piedāvāt klientiem pievilcīgāku cenu (kur saskaņā ar sadarbības līgumu ar auto tirgotājiem vai ražotājiem tie piekrīt kompensēt Luminor starpību starp standarta tirgus procentu likmi un klientam faktiski piemēroto akcijas likmi);
 • lai veiktu korporatīvo restrukturizāciju, reorganizāciju vai pārdotu Luminor saimniecisko darbību vai aktīvus vai veiktu citas līdzīgas darbības;
 • lai nodrošinātu finanšu pakalpojumu nepārtrauktību (kas ietver līdzekļu piesaisti, mūsu saimniecisko darbību novērtēšanu, likviditātes pārvaldību un citas līdzīgas darbības). 
 • lai novērtētu un uzlabotu apdrošināšanas starpniecības darbību.
 • lai kontrolētu pienākumu apdrošināt ieķīlāto vai nomāto īpašumu.
 • lai nodrošinātu skaidras naudas piegādi privātpersonu klientiem.