• Nemieri Eiropas politikā un enerģētikas jomā
  • ECB beidzot rīkojās

Jūlijs bija ļoti labvēlīgs attīstīto valstu akciju tirgiem. S&P 500 indekss (S&P 500 Total Return EUR Index), kurā iekļauti 500 lielākie ASV uzņēmumi, mēneša laikā pieauga par 12,28 %. Līdzīgu rezultātu uzrādīja arī visaptverošie attīstīto valstu akciju tirgi (MSCI World Total Return EUR Index), kas pieauga par 10,67 %. Attīstības valstu akciju tirgos rezultāti nebija tik labi kā attīstīto valstu tirgos, bet arī tie uzrādīja pozitīvu 2,28 % atdevi. Viens no faktoriem, kas veicināja labāku sniegumu attīstītajos tirgos, bija labāki peļņas rādītāji, nekā gaidīts.

ASV tautsaimniecības lejupslīdi ietekmēja patērētāju tēriņu samazināšanās un investīciju kritums gan uzņēmējdarbībā, gan mājsaimniecībās. ASV iekšzemes kopprodukts (IKP) 2. ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pērn samazinājās par 0,9 % gadā pēc 1,6 % krituma gada pirmajos trijos mēnešos. Lai gan pasaules lielākā ekonomika saruka otro ceturksni pēc kārtas, tādējādi izpildot vienu no recesijas definēšanas kritērijiem, ekonomisti un Federālās rezervju sistēmas (FED) priekšsēdētājs Džeroms Pauels (Jerome Powell) spēcīgā darba tirgus dēļ joprojām ir skeptiski noskaņoti, ka ASV ekonomika varētu iegrimt dziļākā recesijā. Pamatojoties uz pieejamajiem datiem un plašo aktivitāti, tas vēl neatbilst ekonomikas sarukumam, ko parasti uzskata par recesiju. Ekonomisti ir vienisprātis, ka, visticamāk, ar recesiju varētu saskarties ne agrāk kā 2023. gada sākumā, tomēr IKP dati liecina, ka ekonomikas temps palēninās jau tagad. Pašlaik mājsaimniecību finanšu stāvoklis ir labs, tāpēc, pat ja ekonomikā iestāsies lejupslīde, tās recesijā ieies ar mazāku aizņemto līdzekļu īpatsvaru un daudz labākā finanšu stāvoklī nekā iepriekšējās krīzēs.

Neraugoties uz to, ka ekonomika, iespējams, tuvojas recesijas periodam, FED politikas veidotāji paaugstināja bāzes procentu likmi vēl par 75 bāzes punktiem, cenšoties vidējā termiņā samazināt inflāciju līdz vēlamajam līmenim. Būtisks tautsaimniecības dzinējspēks ir viens no visu laiku spēcīgākajiem darba tirgiem, kas ļauj īstenot stingru monetāro politiku un cīnīties pret paaugstinātu inflāciju.

Kamēr ASV koncentrējas uz inflācijas ierobežošanu, šķiet, ka Eiropa saskaras ar vairāk problēmām nekā tikai paaugstināta inflācija un pieaugošas enerģijas cenas. Pašreizējos politiskos satricinājumus Itālijā izraisīja kādas valdošās koalīcijas partijas boikots, premjerministram Mario Dragi (Mario Draghi) piedāvājot savu demisiju, ko prezidents tobrīd noraidīja. Itālijas prezidents Serdžo Matarella (Sergio Mattarella) noraidīja Mario Dragi piedāvājumu atkāpties no premjerministra amata, cenšoties novērst politisko krīzi, kas varētu satraukt finanšu tirgus un, iespējams, novest pie vēlēšanām rudenī. Pēc neveiksmīgiem mēģinājumiem apvienot valdošo koalīciju premjerministrs Mario Dragi atkāpās no amata.

Apvienotās Karalistes premjerministrs Boriss Džonsons (Boris Johnson) jūlija sākumā paziņoja, ka atkāpjas no amata. To viņam nācās darīt pēc sava kabineta un parlamentārās grupas sacelšanās, kas sekoja trīs gadus ilgušiem skandāliem. 

Arī Vācija neiztika bez nemieriem. Krievijas gāzes gigants “Gazprom” slēdza savu galveno cauruļvadu uz Eiropu, kas beidzas Vācijā. “Gazprom” paziņoja par nepārvaramas varas apstākļiem vairākiem Eiropas dabasgāzes pircējiem, signalizējot, ka plāno saglabāt piegādes ierobežojumus. Pēdējā mēneša laikā uzņēmums piegādāja mazāk gāzes, nekā klienti bija pasūtījuši, atsaucoties uz problēmām ar turbīnām savā galvenajā cauruļvadā. Neraugoties uz to, gāzes piegādes tika atjaunotas, bet tikai 40 % apmērā no maksimālās jaudas, jūlija beigās samazinot tās līdz 20 %. Gāzes piegādes kontrole kļuva par politiskās šantāžas līdzekli.

Neatkarīgi no tā, ka Eiropas politika šajā laikā saskaras ar negaidītām problēmām un pieaugošu nenoteiktību, Eiropas Centrālā banka, cīnoties ar strauji augošo inflāciju, paaugstināja bāzes procentu likmi par 50 bāzes punktiem, kas ir pirmais palielinājums 11 gadu laikā un lielākais kopš 2000. gada. Turklāt politikas veidotāji iepazīstināja ar jaunu monetārās politikas instrumentu, kas, domājams, nodrošinās, ka tirgi pārāk nepaaugstinās aizņemšanās izmaksas mazāk aizsargātās valstīs, kā tas notika 2012. gadā.

10 gadu valdības obligāciju ienesīgums 

Avots: Bloomberg L.P.

Neatkarīgi no visiem politiskajiem satricinājumiem obligāciju tirgi bija noturīgi. 1. tabulā redzams, ka obligāciju ienesīgums samazinājās (obligāciju cena pieauga) lielākajos reģionos, labvēlīgi reaģējot uz centrālo banku rīcību cīņā pret paaugstinātu inflāciju.

Ieguldījumu stratēģijas pozicionējums

Luminor Ieguldījumu pārvaldes komanda nolēma saglabāt samazināta riska pozicionējumu un paaugstinātu ieguldījumu daļu, kas ir noturīgākas pret recesiju (komunālie pakalpojumi, veselības aprūpe un enerģētika). Šādu lēmumu pamato liela nenoteiktība par kara Ukrainā iespējamām sekām, stingrāka monetārā politika, augsts svārstīgums tirgos un palēnināta ekonomiskā izaugsme.

ATRUNA

Brīdinājumi

  • Šī mārketinga komunikācija nav investīciju pētījumus un tā nav sagatavota atbilstoši standartiem, kas ir piemērojami neatkarīgam investīciju pētījumam.
  • Šī mārketinga komunikācija neierobežo un neaizliedz bankai vai kādam tās darbiniekam no veikt darbības pirms tās izplatīšanas.

Mārketinga komunikācijas izcelsme

Šī mārketinga komunikācija ir radīta Portfeļa pārvaldības daļā (turpmāk tekstā — PPD), Luminor Bank AS (reģ. Nr. 11315936, juridiskā adrese Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika, ko Latvijā pārstāv Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40203154352, adrese Skanstes iela 12, LV-1013, Rīga, turpmāk tekstā - Luminor), nodaļā. PPD nodarbojas ar diskrecionāras portfeļu pārvaldības pakalpojumu sniegšanu Luminor klientiem.

Uzraudzības iestāde

Luminor kā kredītiestādi uzrauga Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus. Turklāt Luminor uzrauga arī Eiropas Centrālā banka (ECB), kas šādu uzraudzību veic vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, ko veido ECB un valsts līmeņa atbildīgās iestādes (padomes regula (ES) 1024/2013 — regula par vienoto uzraudzības mehānismu). Ja vien šajā tekstā nav tieši norādīts pretējais, atsauce uz likumu normām nozīmē tās normas, kas ieviestas Latvijas Republikā.

Publikācijas saturs un avots

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis PPD informatīvos nolūkos. Luminor neuzskata šīs Komunikācijas saņēmējus par klientiem, un neuzņemas atbildību par tās satura lietošanu, kas var nebūt piemērots viņu personīgajām vajadzībām.

PDD viedokļi var atšķirties no Luminor Tirgus nodaļas sniegtajām rekomendācijām vai viedokļiem. Parasti iemesls var būt atšķirīgu investīciju periodu, kuros izmanto specifiskas metodoloģijas, ņemot vērā personīgos apstākļus, piemērojot konkrētus riska novērtējumus, portfeļa apsvērumus vai citus faktorus, rezultāts. Viedokļi, cenu mērķi un aprēķini ir balstīti uz vienu vai vairākām novērtējuma metodēm, piemēram, naudas plūsmas analīzi, daudzu vērtību izmantošanu, pamatā esošo tirgus kustību uzvedības tehnisko analīzi apvienojumā ar tirgus situācijas apsvērumiem, procentu likmes prognozēm, valūtas prognozēm un investēšanas periodu.

Luminor izmanto publiskus avotus, kas pēc tā uzskatiem ir uzticami, taču Luminor nav veicis neatkarīgu to pārbaudi. Luminor negarantē, neapliecina un nesola to precizitāti vai pilnīgumu. Visas investīcijas ir riskantas un tās var nest gan peļņu, gan zaudējumus.

Šī mārketinga komunikācija nav nedz piedāvājums, nedz reklāmpiedāvājums spēkā esošo likumu izpratnē. Investīciju lēmums saistībā ar finanšu instrumentu, finanšu produktu vai investēšanu (turpmāk tekstā — “produkts”) ir jāpieņem, vadoties pēc apstiprināta, publicēta reklāmpiedāvājuma vai pilnīgas aplūkojamā produkta dokumentācijas, vadoties pēc šī dokumenta. Nedz šis dokuments, nedz kāda no tā sastāvdaļām nevar tikt uzskatīta par līguma vai apņemšanās pamatu. Šis dokuments neaizstāj nepieciešamu padomu par finanšu instrumenta, finanšu produkta pirkšanu vai pārdošanu.

Šis nav padoms

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis Luminor PPD kā vispārīgu informāciju, un to nevar uzskatīt par investīciju lēmuma vienīgo pamatu. Tā nav uzskatāma par personīgu ieteikumu attiecībā uz konkrētiem finanšu instrumentiem vai stratēģijām. Luminor neuzņemas atbildību par to, kā mārketinga komunikācijas satura saņēmēji to izmanto.

Ja šī mārketinga komunikācija ietver rekomendācijas, tās nav uzskatāmas par objektīvu vai neatkarīgu tajā aplūkoto jautājumu skaidrojumu. Šis dokuments nav uzskatāms par personīgo investīciju padomu, un tajā nav ņemti vērā individuālie tā saņēmēju finanšu apstākļi vai mērķi. Šeit aplūkotie vērtspapīri vai citi finanšu instrumenti var nebūt piemēroti visiem investoriem. Investors uzņemas visus zaudējumu riskus saistībā ar investīciju. Luminor iesaka investoriem neatkarīgi novērtēt katru emitentu, vērtspapīru vai instrumentu, kas šeit aplūkots, un konsultēties ar neatkarīgiem padomdevējiem, ja, viņuprāt, tas ir nepieciešams.

Šajā dokumentā iekļautā informācija nav uzskatāma par padomu saistībā ar nodokļu sekām, ko rada konkrēts investīciju lēmums. Šeit nav sniegts izmaksu un maksu novērtējums attiecībā uz konkrētiem investīciju produktiem. Katram investoram ir pašam jānovērtē nodokļu un citas sava ieguldījuma finansiālais priekšrocības un vājās vietas.

Informācija par risku

Risks, kas saistīts ar ieguldīšanu konkrētos finanšu instrumentos, tostarp tajos, kas minēti šajos dokumentos, kopumā ir augsts, jo to tirgus vērtību ietekmē daudz dažādi faktori. Investīcijas vērtība un tās ienākumi var katru dienu mainīties svarīgu ekonomisko tirgus izmaiņu (tostarp tirgus likviditātes izmaiņu) dēļ. Šeit iekļautās informācijas nolūks nav prognozēt faktiskos rezultātus, kas var būtiski atšķirties no šeit atspoguļotajiem. Pagātnes rādītāji ne obligāti liecina par nākotnē sagaidāmajiem rādītājiem. Izpētot atsevišķus finanšu instrumentus, investors var zaudēt visus vai daļu savu ieguldījumu.

Svarīga informācija par risku saistībā ar investīciju produktiem un investīciju pakalpojumiem ir pieejama šeit.

Interešu konflikti

Lai izvairītos no potenciāliem interešu konfliktiem, kā arī pārvaldītu personīgo konta darbības un/vai iekšējo tirdzniecību?, Luminor darbiniekiem ir jāievēro iekšējos noteikumus par saprātīgu ētikas kodeksu, nepublicētu pētījuma materiālu un personiskā konta darbību?. Iekšējie noteikumi ir sagatavoti atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un attiecīgajiem rūpniecības standartiem. Luminor atlīdzības politika nerada saikni starp ienākumiem no kapitāla tirgu aktivitāti un atsevišķo darbinieku atlīdzību.

Mārketinga komunikācijas pieejamība nav saistīta ar veikto darbību summu vai to apjomu.

Šis materiāls ir sagatavots atbilstoši Luminor interešu konfliktu politikai, ko var aplūkot šeit.

Izplatīšana

Šo mārketinga komunikāciju nedrīkst nodot vai izplatīt Amerikas Savienotajās Valstīs vai Kanādā vai to teritorijās vai piederošajās teritorijās, un to nedrīkst nodot ASV vai Kanādā dzīvojošai personai. Dokumentu nedrīkst dublēt, reproducēt un (vai) izplatīt bez Luminor iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.