Ja pirms COVID‑19 epidēmijas bankā par kredītbrīvdienām interesējās vien pāris klienti mēnesī, tad šobrīd jau nedēļas laikā kredītbrīvdienu pieteikumi saņemti jau vairāk nekā 500 Luminor klientiem. Lielākoties tās bijušas nepieciešamas tieši hipotekārajiem kredītiem. Ņemot vērā ārkārtas situācijas radītās finanšu grūtības, Luminor pieejamas kredītbrīvdienas hipotekārajam kredītam līdz sešiem mēnešiem, patēriņa kredītam un līzingam – līdz trīs mēnešiem. Privātpersonām tās tiek piešķirtas, nemainot līguma nosacījumus un bez komisijas maksas.

“Redzam, ka šobrīd lielāko interesi izrāda tieši pašnodarbinātie, individuālie komersanti un mikrouzņēmēji. Savukārt skatoties pa nozarēm, dominē klienti, kas strādā tūrisma un dažādās transporta un pārvadājumu jomās. Galvenais, aicinām pie mums vērsties, tiklīdz saprot, ka varētu saskarties ar finanšu grūtībām. Ņemot vērā, ka pēdējā laikā pieprasījums pēc attālinātām konsultācijām ir pieaudzis gandrīz uz pusi, aicinām klientus būt saprotošiem, ja nākas nedaudz uzgaidīt – konsultantu jauda jau ir palielināta, un noteikti sniegsim atbildi, tiklīdz tas būs iespējams,” uzsver Kerli Gabrilovica, Luminor vadītāja Latvijā.
 
Privātpersonām, kurām ir radušās finanšu grūtības apmaksāt ikmēneša kredīta maksājumu, kredītbrīvdienas iespējams pieteikt dažādiem aizdevumu veidiem – līzingam, hipotekārajam un patēriņa kredītam. Šobrīd dati rāda, ka visbiežāk šis atbalsts nepieciešams tieši hipotekārajiem kredītiem – aptuveni 90% no kredītbrīvdienu pieteikumiem ir tieši šiem kredītiem, kam pamatsummas atmaksu iespējams atlikt uz periodu līdz sešiem mēnešiem. Savukārt patēriņa un līzinga aizdevumiem – līdz trim mēnešiem. Jebkurā no šiem aizdevumu veidiem kredītbrīvdienas klients var pieteikt pilnībā attālināti, nedodoties uz banku, bet gan uzrakstot pieteikumu savā Internetbankā, un nekādas izmaiņas līgumā netiks veiktas.
 
Atbalsts pieejams arī korporatīvajiem klientiem – likviditātes grūtību gadījumā banka piedāvā trīs līdz sešu mēnešu kredītbrīvdienas. Šis risinājums ļaus uz laiku samazināt izdevumus un atvieglot naudas plūsmu, lai pārdzīvotu finanšu grūtības. Galvenais, lai klients savlaicīgi un proaktīvi vēršas pie bankas ar vēlmi situāciju risināt.
 
Kredītbrīvdienas paredzētas tiem klientiem, kas nonākuši finanšu grūtībās un, situācijai stabilizējoties, tās klients varēs pārtraukt jebkurā brīdī. Tas nozīmē, ka šajā laikā tiek atlikta aizdevuma pamatsummas atmaksa, kas ļauj uzņēmumiem un mājsaimniecībām pārdzīvot brīdi, kamēr globālās pandēmijas ietekmes dēļ ir radušās finanšu grūtības. Piemēram, zaudējot darbu vai būtiski krītoties uzņēmuma ienākumiem, tas ļauj uz laiku atvieglot naudas plūsmu, līdz tiek atgūts iepriekšējais ienākumu līmenis. Atliktie maksājumi pēc kredītbrīvdienām tiek izdalīti uz attiecīgi atlikušo maksājumu periodu, kā arī arvien ir jārēķinās ar procentu maksājumiem.

Papildu informācija: Inese Kronberga