2019. gada 2. janvārī Luminor pabeidza banku pārrobežu apvienošanos un turpmāk veiks savu darbību visās Baltijas valstīs kā Igaunijas banka ar reģistrētām filiālēm Lietuvā un Latvijā.

Pārrobežu apvienošanās līgums tika parakstīts 2018. gada 29. martā, un 2018. gada 28. jūnijā Luminor saņēma Eiropas Centrālās bankas apstiprinājumu apvienošanās procesa noslēgšanai.
Pārrobežu apvienošanās atbilst Luminor mērķim kļūt par spēcīgu vietējo, uz klientu orientētu finanšu pakalpojumu sniedzēju ar efektīvu pārvaldību un uzņēmējdarbību visā Baltijā.
 
Tālāk atradīsiet svarīgāko informāciju, kas jums jāzina par Luminor banku apvienošanos.

Svarīga informācija klientiem

  • Banka turpinās sniegt ikdienas pakalpojumus un apkalpos klientus ierastajā kārtībā.
  • Visi Luminor filiāles Latvijā aktīvi, tiesības un saistības ir nodoti Luminor mātessabiedrībai Igaunijā. Sākot ar 2019. gada 2. janvāri, Luminor turpinās to pašu darbību Latvijā kā Luminor Bank AS vietējā filiāle Latvijā. 
  • Igaunijas Garantiju fonds (Tagastifond) pārņems noguldījumu aizsardzības funkcijas. Aizsardzības līmenis saglabāsies iepriekšējais, proti, 100 tūkstoši eiro garantētā summa uz katru noguldītāju katrā kredītiestādē. 
  • Igaunijas Garantiju fonds (Tagastifond) pārņems arī investīciju aizsardzību. Maksimālā garantijas summa būs 20 tūkstoši eiro katram investoram katrā investīciju pakalpojumu sabiedrībā.
  • Pensiju fondu noguldījumu funkcijas veiks Luminor Bank AS Igaunijā, ko pārstāvēs Luminor Bank AS Latvijas filiāle uz tieši tādiem pašiem nosacījumiem.

Informācija sadarbības partneriem

Sākot ar 2019. gada 2. janvāri, būs jāizmanto jaunie Luminor Bank AS Latvijas filiāles rekvizīti:
 
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Reģistrācijas numurs: 40203154352
Juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, Latvijas Republika
Tālruņa numurs: +371 67 17 1880
E-pasts: info@luminor.lv
Tīmekļa vietne: luminor.lv