• Paziņojums par koronavīrusa vakcīnas izstrādāšanu un aizvadītās ASV prezidenta vēlēšanas būtiski vairoja investoru optimismu novembrī, pasaules akciju tirgum demonstrējot vienu no vēsturiski augstākajiem kāpumiem mēneša griezumā
  • Pozitīvs noskaņojums un riskanto aktīvu cenu pieaugums var turpināties līdz gada beigām. Tomēr galvenie riski joprojām saglabājas, tāpēc ir vērts atcerēties, kādas iepriekš ir bijušas pārlieka optimisma sekas

No sezonālā viedokļa novembrim parasti ir raksturīgas diezgan pozitīvas tendences akciju un citu finanšu aktīvu tirgū, it īpaši tajos gados, kad notiek ASV prezidenta vēlēšanas. Tomēr 2020. gada novembris šajā ziņā izrādījās vēl labvēlīgāks, jo pasaules akciju tirgum izdevās sasniegt vienu no labākajiem ikmēneša rezultātiem, MSCI ACWI indeksam pieaugot par 12,2% eiro izteiksmē.

Pasaules akciju indeksa (MSCI ACWI) ienesīgums pa mēnešiem (EUR)


Avots: Bloomberg

Tik ievērojamu kāpumu sekmēja vairāki faktori, taču visnozīmīgākais no tiem, visticamāk, bija vairāku uzņēmumu paziņojums par to, ka ir izstrādāta vakcīna pret koronavīrusu un iedzīvotāju vakcinācija varētu sākties jau decembra vidū. Investori, kuru noskaņojumu oktobra beigās aptumšoja bažas par ilgstošu pārvietošanās ierobežojumu ieviešanu Eiropā un, iespējams, arī ASV, uzņēma paziņojumu par vakcīnas izstrādi ar lielu sajūsmu, jo tas ļauj cerēt, ka cilvēku dzīves un pasaules ekonomika atgriezīsies normālās sliedēs daudz ātrāk, nekā likās līdz šim. 

Tāpēc nebija nekāds pārsteigums, ka novembrī vislabāko sniegumu demonstrēja cikliskās nozares, kuras ekonomikas kritums gada sākumā skāra īpaši smagi. Līdz novembrim šādu uzņēmumu akcijas bija tikai daļēji atguvušās no krituma martā, jo tiem ir grūti uzlabot savus finanšu rezultātus ekonomikas lejupslīdes apstākļos. Cikliskās nozares ietver, piemēram, enerģētikas sektoru, lidsabiedrības, autoražotājus, nekustamā īpašuma sektoru u.c.

Vājāko nozaru sniegums 2020. gadā

Avots: Bloomberg

Turpretī 2020. gada visstraujāk augošās – FANMAG1 akcijas – pieauga visnotaļ mērenā tempā, joprojām par 5% procentiem atpaliekot no cenu līmeņa, ko tās sasniedza augusta beigās, un 2020. gada vadošajam indeksam – Nasdaq-100 – izdevās vēlreiz uzrāpties atvasarā sasniegtajā virsotnē vienīgi decembra sākumā. Līdz ar to situācija novembrī faktiski liecina, ka tirgū notiek plaša rotācija, agrākajiem neveiksminiekiem cenšoties panākt iepriekšējo mēnešu līderus.

FANMAG tirgus kapitalizācijas izmaiņas

Avots: Bloomberg

Līdz ar vakcīnu jāpiemin arī ASV prezidenta vēlēšanu rezultāti. Lai gan ir grūti pateikt, vai Donalda Trampa uzvaras gadījumā finanšu tirgu reakcija būtu mazāk pozitīva nekā tā, ko novērojām pēc Džo Baidena uzvaras, viens ir pilnīgi skaidrs – investori atviegloti uzelpoja, jo vēlēšanas bija beigušās un noritēja diezgan mierīgi, bez nopietniem incidentiem. Pirms tam pastāvēja bažas, ka pēdējos gados, pieaugot sociālajai spriedzei starp demokrātu un republikāņu atbalstītājiem, ASV sabiedrība ir radikalizējusies un vēlēšanu rezultāti var izraisīt nemierus un pat grautiņus lielāko ASV pilsētu ielās. Tomēr, pat neskatoties uz to, ka Donalds Tramps joprojām nevar samierināties ar vēlēšanu iznākumu, pārējie iedzīvotāji bez īpašām problēmām pieņēma demokrātu kandidāta uzvaru, un ar vēlēšanām saistītie riski samazinājās.

Ziņa par vakcīnas izstrādi un vēlēšanu noslēgšanās, kā arī fakts, ka novembrī netika ieviesti nekādi jauni ierobežojumi, kas būtiski ietekmētu ekonomiku, ievērojami veicināja investoru optimismu par ekonomikas nākotnes izredzēm. Saskaņā ar ietekmīgās organizācijas AAII2 veikto aptauju liela daļa investoru, kuri gandrīz visu 2020. gadu gatavojās akciju cenu kritumam, beidzot ir mainījuši savas domas un gaida cenu celšanos, turklāt tik augsts optimisma līmenis nebija novērots kopš 2018. gada janvāra. Tādu pašu ainu iezīmē arī dati par jauniem ieguldījumiem biržā tirgotos fondos un ieguldījumu fondos, jo līdzekļu pieplūdums šajos fondos sasniedzis visaugstāko atzīmi kopš 2018. gada janvāra un marta.

AAII investoru noskaņojums un S&P-500 rezultāts

Avoti: Bloomberg, AAII

ICI ieguldījumu fondu un ETF naudas plūsma un S&P-500 rezultāts

Avoti: Bloomberg, ICI

Patiesībā salīdzinājums ar 2018. gada janvāri ir interesants, jo toreizējā eiforija sakrita ar ekonomikas izaugsmes tempa palēnināšanos. Iznākumā straujajam kāpumam pasaules akciju tirgos divu gadu garumā pienāca gals, un jauni cenu rekordi tika sasniegti tikai 2019. gada decembrī. Ja runājam par pagājušo gadu, jāpiemin, ka arī toreiz ekonomiskā situācija nebija iepriecinoša, taču akciju cenu kāpumu sekmēja cerības uz tirdzniecības līguma noslēgšanu starp ASV un Ķīnu, kas paātrinātu ekonomikas izaugsmi. 2020. gada janvāra vidū tirdzniecības līgums beidzot tika noslēgts, globālā akciju tirgus rezultāti bija rekordaugsti, un investori bija pilni optimisma par finanšu aktīvu nākotnes izredzēm. Tomēr jau pēc mēneša mēs bijām liecinieki vienam no vissmagākajiem akciju tirgus sabrukumiem vēsturē.

Vai mums būtu jāuztraucas par šiem optimisma uzplūdiem? Viennozīmīgi to nevar apgalvot. Ja vakcinācija izrādīsies sekmīga, pārvietošanās ierobežojumi tiks atcelti, ekonomikas atveseļošanās turpināsies un akciju kāpums var turpināties vēl vairākus mēnešus. Tomēr jāuzsver, ka finanšu aktīvu cenu pašreizējais ievērojamais pieaugums un investoru vairākuma optimisms neizslēdz pretēju scenāriju realizēšanos. Šobrīd riskanto aktīvu cenās ir iecenota ļoti pozitīva notikumu attīstība, novirzīšanās no sagaidāmā scenārija vai kāds negaidīts šķērslis, mūsuprāt var ievērojami sašūpot finanšu tirgus.  Notikumi pēdējos trīs gados lieliski apstiprina šo argumentu.

MSCI ACWI – Pasaules akciju indekss (USD)

Avots: Ned Davis Research

Visbeidzot, jānorāda, ka galvenie riski tā arī nav izgaisuši. Pirmkārt, spriežot pēc daudziem vērtēšanas kritērijiem, riskanto aktīvu cenas vēl aizvien ir visaugstākajā līmenī, kāds novērots pēdējo 20 gadu laikā. Otrkārt, ASV joprojām nav pieņemts likumprojekts par fiskālajiem stimuliem, tāpēc, ja par spīti visiem paziņojumiem par vakcīnas izstrādi ASV nāksies vēlreiz slēgt savu ekonomiku, ekonomiskās sekas var būt pasmagas. Treškārt, pat pozitīvas notikumu attīstības gadījumā nav skaidrs, vai ekonomika spēs atgriezties līmenī pirms COVID-19 krīzes, jo bankrotu un bezdarbnieku skaits tomēr ir augsts un saglabājas jaudu pārpalikuma un pazemināta pieprasījuma riski. Tai pat laikā akciju tirgos cenu rekordi krīt cits pēc cita, it kā šādu risku nemaz nebūtu. Mūsuprāt, šis ir īstais brīdis, kad vairāk piesardzības nenāktu par ļaunu.


1Akronīms no uzņēmumu „Facebook”, „Apple”, „Netflix”, „Microsoft”, „Amazon” un „Alphabet (Google)” nosaukumu pirmajiem burtiem
2Amerikas Individuālo investoru asociācija

ATRUNA

Brīdinājumi

  • Šī mārketinga komunikācija nav investīciju pētījumus un tā nav sagatavota atbilstoši standartiem, kas ir piemērojami neatkarīgam investīciju pētījumam.
  • Šī mārketinga komunikācija neierobežo un neaizliedz bankai vai kādam tās darbiniekam no veikt darbības pirms tās izplatīšanas.

Mārketinga komunikācijas izcelsme

Šī mārketinga komunikācija ir radīta Portfeļa pārvaldības daļā (turpmāk tekstā — PPD), Luminor Bank AS (reģ. Nr. 11315936, juridiskā adrese Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika, ko Latvijā pārstāv Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40203154352, adrese Skanstes iela 12, LV-1013, Rīga, turpmāk tekstā - Luminor), nodaļā. PPD nodarbojas ar diskrecionāras portfeļu pārvaldības pakalpojumu sniegšanu Luminor klientiem.

Uzraudzības iestāde

Luminor kā kredītiestādi uzrauga Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus. Turklāt Luminor uzrauga arī Eiropas Centrālā banka (ECB), kas šādu uzraudzību veic vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, ko veido ECB un valsts līmeņa atbildīgās iestādes (padomes regula (ES) 1024/2013 — regula par vienoto uzraudzības mehānismu). Ja vien šajā tekstā nav tieši norādīts pretējais, atsauce uz likumu normām nozīmē tās normas, kas ieviestas Latvijas Republikā.

Publikācijas saturs un avots

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis PPD informatīvos nolūkos. Luminor neuzskata šīs Komunikācijas saņēmējus par klientiem, un neuzņemas atbildību par tās satura lietošanu, kas var nebūt piemērots viņu personīgajām vajadzībām.

PDD viedokļi var atšķirties no Luminor Tirgus nodaļas sniegtajām rekomendācijām vai viedokļiem. Parasti iemesls var būt atšķirīgu investīciju periodu, kuros izmanto specifiskas metodoloģijas, ņemot vērā personīgos apstākļus, piemērojot konkrētus riska novērtējumus, portfeļa apsvērumus vai citus faktorus, rezultāts. Viedokļi, cenu mērķi un aprēķini ir balstīti uz vienu vai vairākām novērtējuma metodēm, piemēram, naudas plūsmas analīzi, daudzu vērtību izmantošanu, pamatā esošo tirgus kustību uzvedības tehnisko analīzi apvienojumā ar tirgus situācijas apsvērumiem, procentu likmes prognozēm, valūtas prognozēm un investēšanas periodu.

Luminor izmanto publiskus avotus, kas pēc tā uzskatiem ir uzticami, taču Luminor nav veicis neatkarīgu to pārbaudi. Luminor negarantē, neapliecina un nesola to precizitāti vai pilnīgumu. Visas investīcijas ir riskantas un tās var nest gan peļņu, gan zaudējumus.

Šī mārketinga komunikācija nav nedz piedāvājums, nedz reklāmpiedāvājums spēkā esošo likumu izpratnē. Investīciju lēmums saistībā ar finanšu instrumentu, finanšu produktu vai investēšanu (turpmāk tekstā — “produkts”) ir jāpieņem, vadoties pēc apstiprināta, publicēta reklāmpiedāvājuma vai pilnīgas aplūkojamā produkta dokumentācijas, vadoties pēc šī dokumenta. Nedz šis dokuments, nedz kāda no tā sastāvdaļām nevar tikt uzskatīta par līguma vai apņemšanās pamatu. Šis dokuments neaizstāj nepieciešamu padomu par finanšu instrumenta, finanšu produkta pirkšanu vai pārdošanu.

Šis nav padoms

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis Luminor PPD kā vispārīgu informāciju, un to nevar uzskatīt par investīciju lēmuma vienīgo pamatu. Tā nav uzskatāma par personīgu ieteikumu attiecībā uz konkrētiem finanšu instrumentiem vai stratēģijām. Luminor neuzņemas atbildību par to, kā mārketinga komunikācijas satura saņēmēji to izmanto.

Ja šī mārketinga komunikācija ietver rekomendācijas, tās nav uzskatāmas par objektīvu vai neatkarīgu tajā aplūkoto jautājumu skaidrojumu. Šis dokuments nav uzskatāms par personīgo investīciju padomu, un tajā nav ņemti vērā individuālie tā saņēmēju finanšu apstākļi vai mērķi. Šeit aplūkotie vērtspapīri vai citi finanšu instrumenti var nebūt piemēroti visiem investoriem. Investors uzņemas visus zaudējumu riskus saistībā ar investīciju. Luminor iesaka investoriem neatkarīgi novērtēt katru emitentu, vērtspapīru vai instrumentu, kas šeit aplūkots, un konsultēties ar neatkarīgiem padomdevējiem, ja, viņuprāt, tas ir nepieciešams.

Šajā dokumentā iekļautā informācija nav uzskatāma par padomu saistībā ar nodokļu sekām, ko rada konkrēts investīciju lēmums. Šeit nav sniegts izmaksu un maksu novērtējums attiecībā uz konkrētiem investīciju produktiem. Katram investoram ir pašam jānovērtē nodokļu un citas sava ieguldījuma finansiālais priekšrocības un vājās vietas.

Informācija par risku

Risks, kas saistīts ar ieguldīšanu konkrētos finanšu instrumentos, tostarp tajos, kas minēti šajos dokumentos, kopumā ir augsts, jo to tirgus vērtību ietekmē daudz dažādi faktori. Investīcijas vērtība un tās ienākumi var katru dienu mainīties svarīgu ekonomisko tirgus izmaiņu (tostarp tirgus likviditātes izmaiņu) dēļ. Šeit iekļautās informācijas nolūks nav prognozēt faktiskos rezultātus, kas var būtiski atšķirties no šeit atspoguļotajiem. Pagātnes rādītāji ne obligāti liecina par nākotnē sagaidāmajiem rādītājiem. Izpētot atsevišķus finanšu instrumentus, investors var zaudēt visus vai daļu savu ieguldījumu.

Svarīga informācija par risku saistībā ar investīciju produktiem un investīciju pakalpojumiem ir pieejama šeit.

Interešu konflikti

Lai izvairītos no potenciāliem interešu konfliktiem, kā arī pārvaldītu personīgo konta darbības un/vai iekšējo tirdzniecību?, Luminor darbiniekiem ir jāievēro iekšējos noteikumus par saprātīgu ētikas kodeksu, nepublicētu pētījuma materiālu un personiskā konta darbību?. Iekšējie noteikumi ir sagatavoti atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un attiecīgajiem rūpniecības standartiem. Luminor atlīdzības politika nerada saikni starp ienākumiem no kapitāla tirgu aktivitāti un atsevišķo darbinieku atlīdzību.

Mārketinga komunikācijas pieejamība nav saistīta ar veikto darbību summu vai to apjomu.

Šis materiāls ir sagatavots atbilstoši Luminor interešu konfliktu politikai, ko var aplūkot šeit.

Izplatīšana

Šo mārketinga komunikāciju nedrīkst nodot vai izplatīt Amerikas Savienotajās Valstīs vai Kanādā vai to teritorijās vai piederošajās teritorijās, un to nedrīkst nodot ASV vai Kanādā dzīvojošai personai. Dokumentu nedrīkst dublēt, reproducēt un (vai) izplatīt bez Luminor iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.