Izmaiņas Luminor pakalpojumu noteikumos no 2019. gada 15. augusta | Luminor

Turpinot vienkāršot un apvienot Luminor ikdienas pakalpojumus, esam veikuši izmaiņas Luminor Kontu noteikumos un izveidojuši vienotus Noguldījumu noteikumus visiem Luminor klientiem. Kontu noteikumu izmaiņas un apvienotie Noguldījumu noteikumi stāsies spēkā 15.08.2019.

 Kontu noteikumi 
 Noguldījumu noteikumi 

Galvenās izmaiņas, kas skar klientus, kuru konta numurā ir burti “RIKO”:

Galvenās izmaiņas, kas skar klientus, kuru konta numurā ir burti “NDEA”:

Papildus Noguldījumu noteikumos ir precizēta kārtība par noguldījumu slēgšanu un Kontu noteikumos precizēta kārtība par procentu piemērošanu norēķinu kontiem.

Apvienotie Noguldījumu noteikumi aizstāj esošos Termiņnoguldījuma konta atvēršanas un apkalpošanas noteikumus, Vispārīgos noteikumus par krājkontiem un Vispārīgos noteikumus par termiņnoguldījumu kontiem.

Ar noteikumiem vari iepazīties šeit.