Izmaiņas Pensiju 3.līmeņa plānu cenrādī | Luminor

No 1. decembra Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS samazina aktīvu pārvaldīšanas maksu Pensiju 3. līmeņa plānos. Turpmāk aktīvu pārvaldīšanas maksa Luminor Sabalansētajā pensiju plānā un Luminor Progresīvajā pensiju plānā būs 0,43%.

Pensiju 3.līmeņa plāna cenrādis atrodams šeit.

Uzzini vairāk par Luminor Pensiju 3.līmeni šeit.

Atruna
Luminor Pensiju 3. līmeņa plānus administrē Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS, reģ. Nr. 40103331798, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, pārvalda Luminor Asset Management IPAS, reģ. nr. 40003699053, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013. Līdzekļu turētājbanka ir Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. nr. 40203154352.