Turpinās darbs pie pārrobežu apvienošanās | Luminor

Luminor uzsākusi pēdējo juridiskās apvienošanas posmu. Pārrobežu apvienošanās paredz pilnīgu Luminor integrāciju, pēc apvienošanās tuprinot darbu Baltijas valstīs ar galveno biroja mītni Igaunijā un filiālēm Latvijā un Lietuvā. Apvienošanās noslēdzošais solis plānots 2019. gada 2. janvārī.

Apvienošanās brīdī visi Luminor Latvija aktīvi, tiesības un saistības tiks nodoti Luminor Igaunija.
 
Apvienošanās procesa ietvaros tiks mainīts Luminor Bank AS Latvijā uzņēmuma juridiskais nosaukums un citi uzņēmuma rekvizīti. Ikdienas darbs ar klientiem un klientu apkalpošana turpināsies kā ierasts. Savukārt par citiem jaunumiem, tostarp pārmaiņām, kas saistītas ar produktu vienādošanu, jauniem piedāvājumiem klientiem un digitālajiem uzlabojumiem, klienti tiks informēti atsevišķi.

Papildus Igaunijas Garantiju fonds (Tagastifond) nodrošinās garantijas attiecībā uz Luminor Bank AS Latvijas un Lietuvas filiālēs izvietotajiem noguldījumiem, kā arī būs atbildīgs par ieguldītāju aizsardzības (kompensācijas) sistēmu. Garantijas saglabāsies tādas pašas, kādas tās ir tagad. Cita starpā maksimālais garantētās kompensācijas apmērs katram noguldītājam paliks nemainīgs – 100 tūkstošu eiro par noguldījumiem vienā kredītiestādē.  Maksimālais garantijas apjoms vienam ieguldītājam attiecībā uz vienu ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju būs 20 tūkstoši eiro.

Biznesa partneriem vajadzētu ņemt vērā, ka līdz ar pārrobežu apvienības noslēgšanos, Luminor Bank AS Latvijas filiālei tiks mainīti uzņēmuma rekvizīti.