Luminor grupas personas datu glabāšanas politika, spēkā no 2018. gada 25. maija

 Personas datu glabāšanas politika