VIII. Nobeiguma noteikumi

Juridiskais apliecinājums un spēkā esamība

Šī Privātuma politika nav juridiski saistošs līgums starp Luminor un Klientu; tās ir mūsu Personas datu aizsardzības vadlīnijas. Tā kā mēs pastāvīgi uzlabojam un attīstām mūsu Pakalpojumus un tīmekļa vietnes, mēs varam laiku pa laikam veikt grozījumus mūsu Privātuma politikā. Šādu grozījumu rezultātā mēs nemazināsim jūsu tiesības. Būtisku izmaiņu gadījumā un, ja mēs uzskatīsim, ka tas ir saistoši, mēs jūs informēsim par izmaiņām ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms tās stājas spēkā, izmantojot Luminor mājas lapu, pasta pakalpojumus, e-pastu, internetbankas ziņojumos vai citā mūsu izvēlētā veidā. Privātuma politika ir pieejama pēc pieprasījuma arī mūsu klientu apkalpošanas vietās.

Jums ir jautājumi?

Ja jums ir jautājumi vai bažas saistībā ar Luminor veiktu jūsu Personas datu apstrādi vai jūs vēlaties īstenot kādu no savām tiesībām, aicinām jūs sazināties ar mums pa tālruni, e-pastu vai rakstveidā.

Kontaktinformācija ar privātumu saistītiem jautājumiem:
Datu aizsardzības speciālists Lietuvā
dataprotectionLT@luminorgroup.com

Datu aizsardzības speciālists Latvijā
dataprotectionLV@luminorgroup.com

Datu aizsardzības speciālists Igaunijā
dataprotectionEE@luminorgroup.com