Informācija par pasūtījumu

Lūdzu autentificējies, jo pakalpojums pieejams tikai Luminor klientiem!

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģistrācijas numurs 40203154352 (turpmāk – Banka)

Pasūtīt skaidru naudu var apmērā no EUR/USD 10,000.00 līdz EUR/USD 100,000.00 tikai banknotēs vienā vai vairākos iepakojumos, kurā katrā atrodas 100 viena nomināla banknotes.

Valūta, summa, nomināli

Valūta
EUR
USD
Vai nepieciešami konkrēti nomināli

Vienā iepakojumā atrodas 100 viena nomināla banknotes. Piemēram, ja ir nepieciešami EUR 35,000, tad var norādīt, ka ir nepieciešamas 5 (pieci) iepakojumi EUR 10 banknotes, 2 (divi) iepakojumi EUR 50 banknotes un 1 (viens) iepakojums EUR 200 banknotes.

Nominālu iepakojumu skaits

Finanšu līdzekļu izlietojumu mērķis

Piegādes laiks un vieta

Ja Pieteikums iesniegts līdz tekošās dienas plkst. 15:30, tad skaidru naudu saņemt var ne ātrāk kā nākamajā darba dienā laika posmā no plkst. 11:00 līdz 14:00. Ja Pieteikums iesniegts pēc plkst. 15:30, tad skaidru naudu var saņemt ne ātrāk kā aiznākamajā darba dienā no plkst. 11:00 – 14:00.