Juridiskas personas līzinga pieteikums

PDF WEB

 Juridiskas personas pieteikums galvojuma sniegšanai
 Iesniegums par grozījumiem Līzinga līgumā
 Iesniegums par Līzinga līguma Līzinga objekta pārdošanu Trešajai personai
 Iesniegums par Pārdevēja (fiziskas personas) rekvizītiem
 Par Līzinga līguma saistību pārtraukšanu un nodošanu Trešajai personai
 Pieteikums pilnvaras saņemšanai
 Klienta anketa juridiskai personai​