Šī gada 1. aprīlī mēs ieviešam izmaiņas Luminor pakalpojumu cenrādī privātpersonām. Mūsu cenrādis tiek regulāri pārskatīts atbilstoši nozares standarta praksei.

Lūdzu, iepazīsties ar jaunumiem!

Norēķinu kartes (pasūtīšana un piegāde, citi pakalpojumi)

Nosaukums cenrādī Maksa pašlaik Maksa no 01.04.2023. Izmaiņas
Visa Debit
Mēneša maksa par papildus kartes nodrošināšanu
1,30 EUR 1,70 EUR Mainīta komisijas maksa
Visa Debit, Luminor Black, Luminor Visa Infinite
Kartes piegāde
- pa pastu Latvijas teritorijā
Bez maksas 2,00 EUR Mainīta komisijas maksa
Visa Debit, Luminor Black, Luminor Visa Infinite
Maksa par Drošība+ pakalpojumu
0,79 EUR 0,99 EUR Mainīta komisijas maksa
Visa Debit, Luminor Black, Luminor Visa Infinite
Maksa par azartspēļu vai kriptovalūtas karšu darījumiem (1)
(1) Maksa tiek piemērota darījumiem ar karti, kas veikti kriptovalūtas maiņai, azartspēlēm vai loterijām.
- 0,50 EUR Jauna komisijas maksa

Konti un komplekti (pakalpojumu komplekts, norēķinu konts)

Nosaukums cenrādī Maksa pašlaik Maksa no 01.04.2023. Izmaiņas
Luminor Debit
Komplekta mēneša maksa
2,40 EUR 2,50 EUR Mainīta komisijas maksa
Norēķinu konta atvēršana un uzturēšana
Papildu mēneša maksa par norēķinu konta apkalpošanu EEZ nerezidentiem
10,00 EUR 15,00 EUR Mainīta komisijas maksa
Norēķinu konta atvēršana un uzturēšana
Neaktīvo kontu administrēšanas maksa mēnesī, ja Klients Bankas paziņojumā norādītajā termiņā nav izpildījis Bankas lūgumu par Kontā esošo līdzekļu pārskaitīšanu un Konta slēgšanu
40,00 EUR 50,00 EUR Mainīta komisijas maksa

Citi pakalpojumi (Izziņas un pārskati)

Nosaukums cenrādī Maksa pašlaik Maksa no 01.04.2023. Izmaiņas
Izziņas sagatavošana pēc Klienta pieprasījuma (1):
- Standarta izziņa par kontu (2)
(1) Ja pēc Klienta pieprasījuma Banka izsniedz izziņu, kura satur informāciju par vairākām norādītajām pozīcijām, tad komisijas maksa par attiecīgās izziņas sagatavošanu tiek noteikta, saskaitot kopā komisijas maksas, kuras noteiktas attiecīga satura izziņām un kontu izrakstiem.
(2) Standarta izziņa par atvērtu/slēgtu kontu; konta atlikumu; parādu par ikdienas pakalpojumiem.
10,00 EUR 15,00 EUR Mainīta komisijas maksa
Konta izraksta vai informācijas par darījumiem Kontā saņemšana klientu apkalpošanas centrā (4), pa pastu vai e-pasta vēstulē
(4) Patērētājs, kurš nav noslēdzis ar Banku līgumu par Internetbankas izmantošanu, Klientu apkalpošanas centrā var bez maksas saņemt konta izrakstu vai konta izrakstā iekļauto informāciju vienu reizi kalendārajā mēnesī par iepriekšējo kalendāro mēnesi.
5,00 EUR par katru mēnesi (par katru kontu vai karti) 5,00 EUR par katru mēnesi, maks. 60,00 EUR (par katru kontu vai karti) Mainīta komisijas maksa