Izziņas un pārskati
Izziņas sagatavošana pēc Klienta pieprasījuma (1):
- Standarta izziņa par kontu (2) 10,00 EUR
- Standarta izziņa par kredītu vai darījumiem kontā (3)40,00 EUR
- Nestandarta izziņapēc vienošanās, min. 55,00 EUR
Audita izziņa65,00 EUR
Konta izraksta vai informācijas par darījumiem Kontā saņemšana InternetbankāBez maksas
Konta izraksta vai informācijas par darījumiem Kontā saņemšana klientu apkalpošanas centrā (4), pa pastu vai e-pasta vēstulē5,00 EUR par katru mēnesi (par katru kontu vai karti)

(1) Ja pēc Klienta pieprasījuma Banka izsniedz izziņu, kura satur informāciju par vairākām norādītajām pozīcijām, tad komisijas maksa par attiecīgās izziņas sagatavošanu tiek noteikta, saskaitot kopā komisijas maksas, kuras noteiktas attiecīga satura izziņām un kontu izrakstiem.
(2) Standarta izziņa par atvērtu/slēgtu kontu; konta atlikumu; parādu par ikdienas pakalpojumiem.
(3) Standarta izziņa par kredīta atlikumu; pilnībā atmaksātajām kredītsaistībām; kredītsaistību neesamību; apstiprinātu/atteiktu kredītu; kredīta atmaksas kvalitāti; veiktiem maksājumiem vai karšu darījumiem klienta kontā; pieslēgtu Regulāro maksājumu vai Regulāro rēķinu apmaksu / Elektronisko rēķinu regulāru apmaksu (ERRA).
(4) Patērētājs, kurš nav noslēdzis ar Banku līgumu par Internetbankas izmantošanu, Klientu apkalpošanas centrā var bez maksas saņemt konta izrakstu vai konta izrakstā iekļauto informāciju vienu reizi kalendārajā mēnesī par iepriekšējo kalendāro mēnesi.