Skaidras naudas izmaksa seifos Bankā
Skaidras naudas izmaksa seifos Bankā0,50% no summas, min. 100,00 EUR
Skaidras naudas darījumi ar kodu bankas Bankomātos
Pieteikuma noformēšana Koda saņemšanai:
-klientu apkalpošanas centros vai, izmantojot attālināto apkalpošanu (1)10,00 EUR
- internetbankā (1)3,00 EUR
Operācija Bankomātā0,50% no summas

(1) Ja pakalpojums ir pieteikts internetbankā vai izmantojot attālināto apkalpošanu, diennakts limits skaidras naudas izņemšanai - EUR 5000,00, diennakts limits skaidras naudas iemaksai – EUR 5000,00.