Darījuma konta noformēšana un izmaiņu veikšana
Darījuma konta atvēršana un līguma sagatavošana:
- standarta Darījuma konta līguma sagatavošana (kopā ar Luminor izsniegtu ar hipotēku nodrošinātu aizdevumu) 0,40% no darījuma summas, min. 50,00 EUR; max. 500,00 EUR
- standarta Darījuma konta līguma sagatavošana (bez Luminor izsniegta ar hipotēku nodrošināta aizdevuma)0,40% no darījuma summas, min. 75,00 EUR
- nestandarta Darījuma konta līguma sagatavošana Saskaņā ar vienošanos, min. 1000,00 EUR
Grozījumi:
- standarta Darījuma konta līgumā 0,10% no darījuma summas, min. 50,00 EUR
- nestandarta Darījuma konta līgumā Saskaņā ar vienošanos, min. 50,00 EUR