Pakalpojumu komplekts | Luminor
Mini komplekts
PAKALPOJUMSCENA
Komplekta noformēšanaBez maksas
Mēneša maksa par komplekta izmantošanuEUR 1,00*
Neierobežota skaita RIKO*** Norēķinu kontu atvēršana un uzturēšanaBez maksas
Neierobežota skaita maksājumi Bankas ietvaros no RIKO konta uz savu vai citas personas RIKO kontu***, izmantojot Internetbanku**Bez maksas
Neierobežota skaita Standarta SEPA maksājumi, izmantojot Internetbanku**Bez maksas
Neierobežota skaita Regulāro maksājumu rīkojumu izpilde Bankas ietvaros uz savu vai citas personas kontu vai uz citu banku Latvijā EUR valūtā**Bez maksas

Komplekts ir pieejams klientiem un attiecas uz kontiem, kuru konta numurā ir redzami burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).

* Ja kopējais visu Klienta RIKO*** termiņnoguldījumu un norēķinu kontu vidējais atlikums kārtējā mēneša laikā pārsniedz EUR 5000, par attiecīgo mēnesi mēneša maksu par komplekta izmantošanu Klientam nav jāmaksā.
** Maksājumu pieņemšanas, pārtraukšanas un izpildes laiks noteikti Cenrāža nodaļā „Maksājumi”.
*** Konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
**** Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Komisijas maksas par citiem Pakalpojumiem, ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti Mini komplektā, Klients maksā saskaņā ar Cenrādi.

Komplekta maiņas gadījumā jaunais komplekts stājas spēkā no nākamās dienas.

Mēneša maksa par komplekta izmantošanu maksājama katra mēneša sākumā par iepriekšējo kalendāro mēnesi. Ja Klients izvēlas mainīt pakalpojumu komplektu, par to mēnesi, kurā notikusi komplekta maiņa, Klients maksā Komisijas maksu par dārgāko no Klienta izmantotajiem komplektiem. Ja Klients kļūst par Bankas klientu un noformē komplektu līdz mēneša 15. datumam, Komisijas maksa par komplekta noformēšanas mēnesi maksājama pilnā apmērā. Ja Klients kļūst par Bankas Klientu un noformē komplektu pēc mēneša 15. datuma, Komisijas maksa par komplekta noformēšanas mēnesi Klientam nav jāmaksā.

Pamata komplekts
PAKALPOJUMSCENA
Komplekta noformēšanaBez maksas
Mēneša maksa par komplekta izmantošanuEUR 2,20
Mēneša maksa par komplekta izmantošanu Senioriem**ar 30% atlaidi Pamata komplekta izmantošanas maksai
Neierobežota skaita RIKO***** Norēķinu kontu atvēršana un uzturēšanaBez maksas
Vienas Visa Debit vai Galactico Visa Debit Debetkartes izgatavošana, mēneša maksa par apkalpošanu un atjaunošana derīguma termiņa beigās***Bez maksas
Komplektā iekļautās Kartes aizvietošana uz Karti ar bezkontakta maksājumu funkcionalitātiBez maksas
SMS info par darījumiem Kontā, kuram piesaistīta komplektā iekļautā KarteBez maksas
Neierobežota skaita maksājumi, izmantojot Internetbanku****:
-Bankas ietvaros no RIKO konta uz savu vai citas personas RIKO kontu***** Bez maksas
- standarta SEPA maksājumiBez maksas
Neierobežota skaita Regulāro maksājumu rīkojumu izpilde****:
-Bankas ietvaros no RIKO Konta uz savu vai citas personas RIKO Kontu*****Bez maksas
- EUR valūtā uz citu banku Latvijā vai uz NDEA****** kontiem Bez maksas
Neierobežota skaita Regulāro rēķinu apmaksa****Bez maksas

Komplekts ir pieejams klientiem un attiecas uz kontiem, kuru konta numurā ir redzami burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).

** Seniori - Klienti, kuri sasnieguši 65 gadu vecumu.
***Skaidras naudas izņemšanai un atlikuma apskatei Bankomātā tiek piemērota Komisijas maksa saskaņā ar Cenrāža nodaļu "Norēķinu kartes".
**** Maksājumu pieņemšanas, pārtraukšanas un izpildes laiks noteikti Cenrāža nodaļā „Maksājumi”.
***** Konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
****** Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Komisijas maksas par citiem pakalpojumiem, ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti Pamata komplektā, Klients maksā saskaņā ar Cenrādi.

Nenoformējot Pamata, Komforta vai Zelta komplektu, Klients maksā mēneša maksu par Mini komplekta izmantošanu un Cenrādī noteikto Komisijas maksu par katru no Pakalpojumiem, kas neietilpst Mini komplektā, atsevišķi.

Komplekta maiņas gadījumā jaunais komplekts stājas spēkā no nākamās dienas.

Mēneša maksa par komplekta izmantošanu maksājama katra mēneša sākumā par iepriekšējo kalendāro mēnesi. Ja Klients izvēlas mainīt pakalpojumu komplektu, par to mēnesi, kurā notikusi komplekta maiņa, Klients maksā Komisijas maksu par dārgāko no Klienta izmantotajiem komplektiem. Ja Klients kļūst par Bankas klientu un noformē komplektu līdz mēneša 15. datumam, Komisijas maksa par komplekta noformēšanas mēnesi maksājama pilnā apmērā. Ja Klients kļūst par Bankas Klientu un noformē komplektu pēc mēneša 15. datuma, Komisijas maksa par komplekta noformēšanas mēnesi Klientam nav jāmaksā.

Black komplekts (1)
Komplekta mēneša maksa€5.50 (2)
Komplekta mēneša maksa Senioriem (klienti, kas sasnieguši 65 gadu vecumu)€5.50 (2)
Komplekta mēneša maksa bērniem un jauniešiem (līdz 18 gadu vecumam)€5.50 (2)
Neierobežota skaita Norēķinu kontu atvēršana un uzturēšanaBez maksas
DebetkarteVisa Debit
KredītkarteLuminor Black
SMS info par darījumiem Kontā, kuram piesaistīta komplektā iekļautā KarteBez maksas
Internetbankas izmantošana Bez maksas
Neierobežota skaita maksājumi, izmantojot Internetbanku:
- bankas ietvaros LatvijāBez maksas
- standarta SEPA maksājumiBez maksas
Neierobežota skaita Regulāro maksājumu rīkojumu izpilde LatvijāBez maksas
Neierobežota skaita Regulāro rēķinu apmaksaBez maksas

(1) Black komplekts sastāv no Black kartes un Pamata komplekta priekšrocībām.
(2) Mēneša maksa veidojas no Black kartes un Pamata komplekta standarta mēneša maksām.

Ja Klients izvēlas mainīt pakalpojumu komplektu, par to mēnesi, kurā notikusi komplekta maiņa, Klients maksā Komisijas maksu par dārgāko no Klienta izmantotajiem komplektiem. Ja Klients kļūst par Bankas klientu un noformē komplektu līdz mēneša 15. datumam, Komisijas maksa par komplekta noformēšanas mēnesi maksājama pilnā apmērā. Ja Klients kļūst par Bankas Klientu un noformē komplektu pēc mēneša 15. datuma, Komisijas maksa par komplekta noformēšanas mēnesi Klientam nav jāmaksā.

Pamata komplekts bērniem un pusaudžiem
PAKALPOJUMSCENA
Komplekta noformēšanaBez maksas
Mēneša maksa par komplekta izmantošanuar 85% atlaidi no Pamata komplekta mēneša maksas
Neierobežota skaita RIKO***** Norēķinu kontu atvēršana un uzturēšanaBez maksas
Vienas Visa Debit vai Galactico Visa Debit Debetkartes izgatavošana, mēneša maksa par apkalpošanu un atjaunošana derīguma termiņa beigās*,**Bez maksas
Komplektā iekļautās Kartes aizvietošana uz Karti ar bezkontakta maksājumu funkcionalitātiBez maksas
SMS info par darījumiem Kontā, kuram piesaistīta komplektā iekļautā KarteBez maksas
Neierobežota skaita maksājumi, izmantojot Internetbanku***:
- Bankas ietvaros no RIKO Konta uz savu vai citas personas RIKO Kontu*****Bez maksas
- standarta SEPA maksājumiBez maksas
Neierobežota skaita Regulāro maksājumu rīkojumu izpilde***,****:
- Bankas ietvaros no RIKO Konta uz savu vai citas personas RIKO Kontu*****Bez maksas
- EUR valūtā uz citu banku Latvijā vai uz NDEA****** kontiem Bez maksas

Komplekts ir pieejams klientiem un attiecas uz kontiem, kuru konta numurā ir redzami burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).

* Debetkartes izmantošanas noteikumi un ierobežojumi noteikti Cenrāža nodaļā "Bērnu un pusaudžu Debetkartes Visa Debit, Galactico Visa Debit".
** Skaidras naudas izņemšanai un atlikuma apskatei Bankomātā tiek piemērota Komisijas maksa saskaņā ar Cenrāža nodaļu "Bērnu un pusaudžu Debetkartes Visa Debit, Galactico Visa Debit".
*** Maksājumu pieņemšanas, pārtraukšanas un izpildes laiks noteikti Cenrāža nodaļā „Maksājumi”.
**** Pakalpojums ir pieejams tikai Klientiem, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu.
***** Konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
****** Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Komisijas maksas par citiem Pakalpojumiem, ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti Pamata komplektā, Klients maksā saskaņā ar Cenrādi.

Nenoformējot Pamata komplektu, Klients maksā mēneša maksu par Mini komplekta izmantošanu un Cenrādī noteikto Komisijas maksu par katru no Pakalpojumiem, kas neietilpst Mini komplektā, atsevišķi.

Komplekta maiņas gadījumā jaunais komplekts stājas spēkā no nākamās dienas.

Mēneša maksa par komplekta izmantošanu maksājama katra mēneša sākumā par iepriekšējo mēnesi. Ja Klients izvēlas mainīt pakalpojumu komplektu, par to mēnesi, kurā notikusi komplekta maiņa, Klients maksā Komisijas maksu par dārgāko no Klienta izmantotajiem komplektiem. Ja Klients kļūst par Bankas Klientu un noformē komplektu līdz mēneša 15. datumam, Komisijas maksa par komplekta noformēšanas mēnesi maksājama pilnā apmērā. Ja Klients kļūst par Bankas Klientu un noformē komplektu pēc mēneša 15. datuma, Komisijas maksa par komplekta noformēšanas mēnesi Klientam nav jāmaksā.

Klienta komplekts
PAKALPOJUMSCENA
Komplekta noformēšanaBez maksas
Mēneša maksa par komplekta izmantošanuEUR 2,20
Neierobežota skaita NDEA**** Norēķinu kontu atvēršana un uzturēšanaBez maksas
Viena Maestro vai MasterCard Debit Debetkarte*Bez mēneša maksas
Skaidras naudas izņemšana vienu reizi mēnesī no jebkuras citas bankas bankomāta LatvijāBez maksas
Neierobežota skaita maksājumi, izmantojot Internetbanku**:
-Bankas ietvaros no NDEA**** konta uz savu vai citas personas NDEA kontu**** Bez maksas
- maksājumi uz RIKO*** kontiem EUR valūtāBez maksas
- standarta SEPA maksājumiBez maksas

Komplekts ir pieejams klientiem un attiecas uz kontiem, kuru konta numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

*Skaidras naudas izņemšanai un atlikuma apskatei Bankomātā tiek piemērota Komisijas maksa saskaņā ar Cenrāža nodaļu "Norēķinu kartes".
** Maksājumu pieņemšanas, pārtraukšanas un izpildes laiks noteikti Cenrāža nodaļā „Maksājumi”.
*** Konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
**** Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Komisijas maksas par citiem pakalpojumiem, ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti Klienta komplektā, Klients maksā saskaņā ar Cenrādi.

Komforta komplekts
PAKALPOJUMSCENA
Komplekta noformēšana*Bez maksas
Mēneša maksa par komplekta izmantošanuEUR 3,65
Neierobežota skaita RIKO******* Norēķinu kontu atvēršana un uzturēšanaBez maksas
Vienas Visa Classic Kredītkartes izgatavošana, mēneša maksa par apkalpošanu un atjaunošana derīguma termiņa beigās**Bez maksas
Līdz trīs Visa Debit vai Galactico Visa Debit Debetkaršu izgatavošana, mēneša maksa par apkalpošanu un atjaunošana derīguma termiņa beigās**Bez maksas
Komplektā iekļauto Karšu aizvietošana uz Karti ar bezkontakta maksājumu funkcionalitātiBez maksas
SMS info par darījumiem Kontā, kuram piesaistīta komplektā iekļautā KarteBez maksas
Kodu kalkulatora Digipass 270 pieslēgšana***ar 70% atlaidi no cenas, kas ir norādīta Cenrāža nodaļā "Elektronisko kanālu izmantošana"
Neierobežota skaita maksājumi, izmantojot Internetbanku****,*****:
- Bankas ietvaros no RIKO Konta uz savu vai citas personas RIKO Kontu******Bez maksas
- maksājumi ārpus Eiropas EUR valūtāBez maksas
- standarta SEPA maksājumiBez maksas
- izejošie maksājumi citās valūtās Bez maksas
Neierobežota skaita Regulāro maksājumu rīkojumu izpilde****:
- Bankas ietvaros no RIKO Konta uz savu vai citas personas RIKO Kontu******Bez maksas
- EUR valūtā uz citu banku Latvijā vai uz NDEA******* kontiem Bez maksas
- uz citu banku Latvijā vai uz NDEA******* kontiem pārējās valūtāsBez maksas
Neierobežota skaita Regulāro rēķinu apmaksa****Bez maksas

Komplekts ir pieejams klientiem un attiecas uz kontiem, kuru konta numurā ir redzami burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).

* Jauni Komforta komplekti netiek izsniegti no 23.03.2020
** Skaidras naudas izņemšanai un atlikuma apskatei Bankomātā tiek piemērota Komisijas maksa saskaņā ar Cenrāža nodaļām "Norēķinu kartes" vai “Kredītkartes”.
*** Ja Klients izmanto iespēju saņemt Kodu kalkulatoru Digipass 270 ar 70% atlaidi un mazāk nekā pilnus 6 kalendāros mēnešus pēc Komforta komplekta noformēšanas brīža maina savu komplektu uz Pamata komplektu vai Mini komplektu, Klientam ir pienākums atlīdzināt Bankai saņemto Kodu kalkulatora atlaidi proporcionālā apmērā par katru kalendāro mēnesi, kurā Klients vairs neizmanto Komforta komplektu.
**** Maksājumu pieņemšanas, pārtraukšanas un izpildes laiks noteikti Cenrāža nodaļā „Maksājumi”.
***** Starptautiskie, valūtu maksājumi, veids "Standarta", Komisijas maksas veids "Dalīta (SHA)".
****** Konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
******* Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Komisijas maksas par citiem pakalpojumiem, ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti Komforta komplektā, Klients maksā saskaņā ar Cenrādi.

Nenoformējot Pamata, Komforta vai Zelta komplektu, Klients maksā Komisijas maksu par Mini komplekta izmantošanu un Cenrādī noteiktās Komisijas maksas un par katru no Pakalpojumiem, kas neietilpst Mini komplektā, atsevišķi.

Komplekta maiņas gadījumā jaunais komplekts stājas spēkā no nākamās dienas.

Mēneša maksa par komplekta izmantošanu maksājama katra mēneša sākumā par iepriekšējo mēnesi. Ja Klients izvēlas mainīt pakalpojumu komplektu, par to mēnesi, kurā notikusi komplekta maiņa, Klients maksā Komisijas maksu par dārgāko no Klienta izmantotajiem komplektiem. Ja Klients kļūst par Bankas Klientu un noformē komplektu līdz mēneša 15. datumam, Komisijas maksa par komplekta noformēšanas mēnesi maksājama pilnā apmērā. Ja Klients kļūst par Bankas Klientu un noformē komplektu pēc mēneša 15. datuma, Komisijas maksu par komplekta noformēšanas mēnesi Klientam nav jāmaksā.

Klienta komplekts PLUS
PAKALPOJUMSCENA
Komplekta noformēšanaBez maksas
Mēneša maksa par komplekta izmantošanuEUR 4,00
Neierobežota skaita NDEA**** Norēķinu kontu atvēršana un uzturēšanaBez maksas
Viena MasterCard Credit Kredītkarte*Bez mēneša maksas
Vienas Maestro vai MasterCard Debit Debetkarte*Bez mēneša maksas
Skaidras naudas izņemšana vienu reizi mēnesī no jebkuras citas bankas bankomāta LatvijāBez maksas
Neierobežota skaita maksājumi, izmantojot Internetbanku**:
-Bankas ietvaros no NDEA**** konta uz savu vai citas personas NDEA**** kontu Bez maksas
- maksājumi uz RIKO*** kontiem EUR valūtāBez maksas
- standarta SEPA maksājumiBez maksas

Komplekts ir pieejams klientiem un attiecas uz kontiem, kuru konta numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

*Skaidras naudas izņemšanai un atlikuma apskatei Bankomātā tiek piemērota Komisijas maksa saskaņā ar Cenrāža nodaļu "Norēķinu kartes" vai “Kredītkartes”.
** Maksājumu pieņemšanas, pārtraukšanas un izpildes laiks noteikti Cenrāža nodaļā „Maksājumi”.
*** Konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
**** Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Komisijas maksas par citiem pakalpojumiem, ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti Klienta komplektā PLUS, Klients maksā saskaņā ar Cenrādi.

Zelta komplekts
PAKALPOJUMSCENA
Komplekta noformēšana*Bez maksas
Mēneša maksa par komplekta izmantošanuEUR 6,65
Neierobežota skaita RIKO****** Norēķinu kontu atvēršana un uzturēšanaBez maksas
Vienas Visa Gold Kredītkartes izgatavošana, mēneša maksa par apkalpošanu un atjaunošana derīguma termiņa beigās**Bez maksas
Neierobežota skaita Visa Debit vai Galactico Visa Debit Debetkaršu, Visa Classic Kredītkaršu** izgatavošana, mēneša maksa par apkalpošanu un atjaunošana derīguma termiņa beigās Bez maksas
Neierobežota skaita Visa Debit vai Galactico Visa Debit Debetkaršu, Visa Classic Kredītkaršu aizvietošana uz Karti ar bezkontakta maksājumu funkcionalitātiBez maksas
SMS info par darījumiem Kontā, kuram piesaistīta komplektā ietilpstošā KarteBez maksas
Internetbankas izmantošana un viena Identifikācijas līdzekļa - Kodu kalkulatora Digipass 270 - pieslēgšana***Bez maksas
Neierobežota skaita maksājumi, izmantojot Internetbanku****,*****:
- Bankas ietvaros no RIKO Konta uz savu vai citas personas RIKO Kontu******Bez maksas
- maksājumi ārpus Eiropas EUR valūtāBez maksas
- standarta SEPA maksājumiBez maksas
- izejošie maksājumi citās valūtāsBez maksas
Neierobežota skaita Regulāro maksājumu rīkojumu izpilde****:
- Bankas ietvaros no RIKO Konta uz savu vai citas personas RIKO Kontu******Bez maksas
- uz citu banku Latvijā vai uz NDEA******* kontiem EUR valūtāBez maksas
- uz citu banku Latvijā vai uz NDEA******* kontiem pārējās valūtāsBez maksas
Neierobežota skaita Regulāro rēķinu apmaksa****Bez maksas

Komplekts ir pieejams klientiem un attiecas uz kontiem, kuru konta numurā ir redzami burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).

* Jauni Zelta komplekti netiek izsniegti no 23.03.2020
** Skaidras naudas izņemšanai un atlikuma apskatei Bankomātā tiek piemērota Komisijas maksa saskaņā ar Cenrāža nodaļām "Norēķinu kartes" vai “Kredītkartes”.
*** Ja Klients izmanto iespēju saņemt Kodu kalkulatoru Digipass 270 bez maksas un mazāk nekā pilnus 6 kalendāros mēnešus pēc Zelta komplekta noformēšanas brīža maina savu komplektu uz Komforta komplektu, Pamata komplektu vai Mini komplektu, Klientam ir pienākums atlīdzināt Bankai saņemto Kodu kalkulatora atlaidi proporcionālā apmērā par katru kalendāro mēnesi, kurā Klients vairs neizmanto Zelta komplektu.
**** Maksājumu pieņemšanas, pārtraukšanas un izpildes laiks noteikti Cenrāža nodaļā „Maksājumi”.
***** Starptautiskie, valūtu maksājumi, veids "Standarta", Komisijas maksas veids "Dalīta (SHA)".
****** Konts, kura numurā ir burti “RIKO” (LVxxRIKOxxxxxxxxxxxxx).
******* Konts, kura numurā ir burti “NDEA” (LVxxNDEAxxxxxxxxxxxxx).

Komisijas maksas par citiem pakalpojumiem, ko Banka sniedz Klientam un kas nav iekļauti Zelta
komplektā, Klients maksā saskaņā ar Cenrādi.

Nenoformējot Pamata, Komforta vai Zelta komplektu, Klients maksā Komisijas maksu par Mini komplekta izmantošanu un Cenrādī noteikto Komisijas maksu par katru no Pakalpojumiem, kas neietilpst Mini komplektā, atsevišķi.

Komplekta maiņas gadījumā jaunais komplekts stājas spēkā no nākamās dienas.

Mēneša maksa par komplekta izmantošanu maksājama katra mēneša sākumā par iepriekšējo mēnesi. Ja Klients izvēlas mainīt pakalpojumu komplektu, par to mēnesi, kurā notikusi komplekta maiņa, Klients maksā Komisijas maksu par dārgāko no Klienta izmantotajiem komplektiem. Ja Klients kļūst par Bankas Klientu un noformē komplektu līdz mēneša 15. datumam, Komisijas maksa par komplekta noformēšanas mēnesi maksājama pilnā apmērā. Ja Klients kļūst par Bankas klientu un noformē komplektu pēc mēneša 15. datuma, Komisijas maksa par komplekta noformēšanas mēnesi Klientam nav jāmaksā.