Patēriņa kredīts, Auto kredīts
Aizdevuma līguma maksa 1,50% no kredīta summas, min. 60,00 EUR
Ikmēneša kredīta atmaksas datuma maiņa vai atmaksas konta maiņa20,00 EUR
Pirmstermiņa saistību dzēšanaBez maksas
Daļēja pirmstermiņa saistību dzēšanaBez maksas

Lai parakstītu aizdevuma līgumu, nepieciešams Luminor atvērts norēķinu konts. Informācija par konta atvēršanas un uzturēšanas maksu ir atrodama šeit.

Vairāk informācijas par Patēriņa kredītu atrodama šeit un par Auto kredītu šeit.

Mājokļa kredīts, Ideju kredīts (Privātais kredīts)
Aizdevuma līguma maksa 1% no kredīta vai kredīta palielinājuma summas, min. 100,00 EUR
Aizdevuma līguma izmaiņu maksa (1) (2)200,00 EUR
Izmaiņas līgumā, kas saistītas ar maksātspējas grūtībām, un salikto grafiku pagarināšana100,00 EUR
Ikmēneša kredīta atmaksas datuma maiņa vai atmaksas konta maiņa, vai kredīta izsniegšanas termiņa pagarināšana20,00 EUR
Kredītbrīvdienu piešķiršana, kas paredzēta līgumāBez maksas
Pirmstermiņa saistību dzēšanaBez maksas
Daļēja pirmstermiņa saistību dzēšanaBez maksas
Aizdevuma līguma maksa, pārceļot saistības no citas bankasBez maksas
Dokumentu noformēšana un/vai izskatīšana pārfinansējot kredīta saistības pie cita kreditora vai ieķīlāta nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā, ja darījumu finansē cits kreditors400,00 EUR
Citi kreditēšanas pakalpojumi:
Ieķīlātā nekustamā īpašuma apsekošana izlietoto līdzekļu novērtēšanai (Komisijas maksa tiek piemērota par katru apsekojuma reizi un maksājama pirms Pakalpojuma sniegšanas)Tiek noteikta individuāli
Papildu pakalpojumi (piem. nekustamā īpašuma novērtēšana)Tiek noteikta individuāli
Remontdarbu un būvniecības tāmes izvērtēšana un saskaņošana (Komisijas maksa maksājama pirms Pakalpojuma sniegšanas)Remonta gadījumā tāmes izvērtējums bez maksas; Būvniecības gadījumā tiek noteikta individuāli
Ieķīlātā nekustamā īpašuma - dzīvokļa daudzdzīvokļu mājā - neklātienes vērtēšana50,00 EUR
Standarta dokumentu sagatavošana (piemēram, valsts institūcijām adresētas Bankas piekrišanas izsniegšana darbībām ar Bankai par labu ieķīlāto īpašumu)35,00 EUR

(1) Piemēram, izmaiņas atmaksas grafikā (izņemot kredīta atmaksas datuma maiņu), nodrošinājuma sastāvā, aizdevuma izsniegšanas nosacījumos, aizdevuma valūtas maiņa u.c.
(2) Ja pirmstermiņa kredīta dzēšana notiek vienlaicīgi ar apmaksas termiņa samazināšanu, kā rezultātā ikmēneša maksājums netiek palielināts, komisijas maksa netiek piemērota.


Vairāk informācijas par Mājokļa kredītu atrodama šeit un par Ideju kredītu šeit.

Overdrafts (jauni netiek izsniegti)
Overdrafta procentu likme, gadā21% gadā
Limita pārsniegšanas līgumsods36% gadā
Aizdevuma līguma izmaiņu maksa 30,00 EUR
Studentu kredīts (jauni netiek izsniegti)
Kredīta līguma nosacījumu maiņa 25,00 EUR
Sods par kavēto izziņu iesniegšanu no Izglītības iestādes25,00 EUR
Kavējuma līgumsods0,10% dienā