Patēriņa kredīts, Auto kredīts
Aizdevuma līguma maksa 1,50% no kredīta summas, min. 60,00 EUR
Ikmēneša kredīta atmaksas datuma maiņa vai atmaksas konta maiņa50,00 EUR

Lai parakstītu aizdevuma līgumu, nepieciešams Luminor atvērts norēķinu konts. Informācija par konta atvēršanas un uzturēšanas maksu ir atrodama šeit.

Vairāk informācijas par Patēriņa kredītu atrodama šeit un par Auto kredītu šeit.

Mājokļa kredīts, Ideju kredīts (Privātais kredīts)
Aizdevuma līguma maksa 1% no kredīta vai kredīta palielinājuma summas, min. 300,00 EUR
Aizdevuma līguma maksa, pārceļot saistības no citas bankasBez maksas
Ikmēneša kredīta atmaksas datuma maiņa vai atmaksas konta maiņa, vai kredīta izsniegšanas termiņa pagarināšana50,00 EUR
Aizdevuma līguma izmaiņu maksa (1)200,00 EUR
Kredītbrīvdienu pieteikuma apstrāde35,00 EUR
Valsts institūcijām adresētas Bankas piekrišanas izsniegšana darbībām ar Bankai par labu ieķīlāto īpašumu35,00 EUR
Nestandarta dokumentu noformēšana90,00 EUR par katru dokumentu / līguma veidu
Ieķīlātā nekustamā īpašuma - dzīvokļa daudzdzīvokļu mājā - neklātienes vērtēšana50,00 EUR
Papildu pakalpojumi (piem. nekustamā īpašuma novērtēšana)Tiek noteikta individuāli
Remontdarbu un būvniecības tāmes izvērtēšana un saskaņošana (Komisijas maksa maksājama pirms Pakalpojuma sniegšanas)Remonta gadījumā tāmes izvērtējums bez maksas; Būvniecības gadījumā tiek noteikta individuāli
Ieķīlātā nekustamā īpašuma apsekošana izlietoto līdzekļu novērtēšanai (Komisijas maksa tiek piemērota par katru apsekojuma reizi un maksājama pirms Pakalpojuma sniegšanas)Tiek noteikta individuāli
Dokumentu noformēšana un/vai izskatīšana pārfinansējot kredīta saistības pie cita kreditora vai ieķīlāta nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā, ja darījumu finansē cits kreditors400,00 EUR
Maksa par Bankā noformētas apdrošināšanas polises anulēšanu35,00 EUR

(1) Piemēram, izmaiņas atmaksas grafikā (izņemot kredīta atmaksas datuma maiņu), nodrošinājuma sastāvā, aizdevuma izsniegšanas nosacījumos, aizdevuma valūtas maiņa u.c. Aizdevuma līguma izmaiņu maksa Private banking klientiem 0,50% no kredīta atlikuma, min. 200 EUR.

Vairāk informācijas par Mājokļa kredītu atrodama šeit un par Ideju kredītu šeit.

Overdrafts (jauni netiek izsniegti)
Overdrafta procentu likme, gadā21% gadā
Limita pārsniegšanas līgumsods36% gadā
Aizdevuma līguma izmaiņu maksa 30,00 EUR
Studentu kredīts (jauni netiek izsniegti)
Kredīta līguma nosacījumu maiņa 25,00 EUR
Sods par kavēto izziņu iesniegšanu no Izglītības iestādes25,00 EUR
Kavējuma līgumsods0,10% dienā