Kredīti | Luminor
Patēriņa kredīts, Auto kredīts
PAKALPOJUMSCENA
Aizdevuma līguma maksa1.5% no kredīta summas, min. EUR 60
Ikmēneša kredīta atmaksas datuma maiņa vai atmaksas konta maiņaEUR 50

Lai parakstītu kredīta aizdevuma līgumu, nepieciešams Luminor Bank AS Latvijas filiāle atvērts norēķinu konts. Informācija par konta atvēršanas un uzturēšanas maksu ir atrodams šeit.

Mājokļa kredīts, Ideju kredīts (Privātais kredīts)
PAKALPOJUMSCENA
Aizdevuma līguma maksa1% no kredīta vai kredīta palielinājuma summas, min. EUR 300
Kredīta noformēšana, pārceļot saistības no citas bankasBez maksas
Ikmēneša kredīta un procentu maksājuma datuma maiņa vai kredīta atmaksas konta maiņa vai kredīta izsniegšanas termiņa pagarināšanaEUR 50
Aizdevuma līguma izmaiņu maksa * EUR 200
Līgumā paredzētu kredītbrīvdienu pieteikuma apstrāde EUR 35
Bankas piekrišanas izsniegšana darbībām ar Bankai ieķīlāto īpašumuEUR 35
Nestandarta dokumentu noformēšana un/vai saskaņošanaEUR 90 par katru dokumentu / līguma veidu
Ieķīlātā nekustamā īpašuma - dzīvokļa daudzdzīvokļu mājā - neklātienes vērtēšanaEUR 50
Hipotekārā kredīta Plus apkalpošana (piem. nekustamā īpašuma novērtēšana)Tiek noteikta individuāli
Remontdarbu un būvniecības tāmes izvērtēšana un saskaņošana (Komisijas maksa maksājama pirms Pakalpojuma sniegšanas)Remonta gadījumā tāmes izvērtējums bez maksas; Būvniecības gadījumā tiek noteikta individuāli
Ieķīlātā nekustamā īpašuma apsekošana izlietoto līdzekļu novērtēšanai (Komisijas maksa tiek piemērota par katru apsekojuma reizi un maksājama pirms Pakalpojuma sniegšanas)Tiek noteikta individuāli
Dokumentu noformēšana un/vai izskatīšana pārfinansējot kredīta saistības pie cita kreditora vai ieķīlāta nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā, ja darījumu finansē cits kreditorsEUR 400
Maksa par Bankā noformētas apdrošināšanas polises anulēšanuEUR 35

* Piemēram, izmaiņas atmaksas grafikā, nodrošinājuma sastāvā, aizdevuma izsniegšanas nosacījumos, aizdevuma valūtas maiņa u.c.

Overdrafts (jauni netiek izsniegti)
PAKALPOJUMSCENA
Overdrafta procentu likme, gadā21% gadā
Limita pārsniegšanas līgumsods36% gadā
Aizdevuma līguma izmaiņu maksaEUR 30
Studentu kredīts (jauni netiek izsniegti)
PAKALPOJUMSCENA
Kredīta līguma nosacījumu maiņaEUR 25
Kredīta pirmstermiņa atmaksabez maksas
Sods par kavēto izziņu iesniegšanu no Izglītības iestādesEUR 25
Kavējuma līgumsods0.1% dienā
Kredītlīnija pie norēķinu kartes (jauni netiek izsniegti)
PAKALPOJUMSCENA
Kredīta procentu likme gadā*24% gadā no faktiski izmantotā limita
Kredīta atmaksas termiņšNorēķinu kartes derīguma termiņa beigās

Kredītlīnija izmantojama tikai kopā ar Norēķinu karti
* Norādītajai procentu likmei ir informatīvs raksturs, un tā tiek noteikta individuāli. Papildus piemērojamas ar Norēķinu kartes izgatavošanu un apkalpošanu saistītās Komisijas maksas