Regulārie maksājumi
Klientu apkalpošanas centrā vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu pa tālruni Digitālajos kanālos
Regulārā maksājuma reģistrēšana 5,00 EURBez maksas
Regulārās rēķinu samaksas (ERRA) reģistrēšana5,00 EURBez maksas
Labošana un atcelšana5,00 EURBez maksas
Regulārā maksājuma veikšanaSaskaņā ar maksājumu cenrādiSaskaņā ar maksājumu cenrādi
Regulārās rēķinu samaksas veikšanaSaskaņā ar maksājumu cenrādiSaskaņā ar maksājumu cenrādi

Vairāk informācijas par Maksājumiem atrodama šeit.

Maksājuma rīkojuma atsaukšana, labošana un izmeklēšana
Bankas iekšējie maksājumi20,00 EUR
Citi maksājumi:
- līdz 6 mēn. pēc maksājuma rīkojuma saņemšanas 50,00 EUR + papildu izmaksas (1)
- pēc 6 mēn. pēc maksājuma rīkojuma saņemšanas 100,00 EUR + papildu izmaksas (1)

(1) Papildu izmaksas — komisija, ko nosaka korespondentbanka un/vai saņēmējbanka papildu Bankas noteiktajai maksai par maksājumu uzdevuma izmeklēšanu vai labošanu.

Citi pakalpojumi
Maksājuma rīkojums izdruka un apliecinājums3,00  EUR
SWIFT vai SEPA (vienotās EUR maksājumu telpas) izziņas par izejošajiem vai ienākošajiem maksājumiem kopijas izsniegšana10,00 EUR
Komisijas maksa par konvertoru 20,00 EUR gadā