Noguldījuma konta atvēršana un apkalpošana
Termiņnoguldījuma darbības izbeigšana pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma (1)1% no pārskaitāmās Noguldījuma pamatsummas, min. 5,00 EUR
Pārskaitījums no Krājkonta uz Norēķinu kontu, iepriekš paziņojot Bankai:
- ne mazāk kā 7 kalendārās dienas iepriekšBez maksas
- mazāk nekā 7 kalendārās dienas iepriekš0,50% no summas, min. 5,00 EUR
Noguldījuma “Uzkrājums bērnam” darbības izbeigšana vai pārskaitījums no Noguldījuma "Uzkrājums bērnam" pirms Noguldījuma termiņa beigu datuma (2)0,50% no summas, min. 5,00 EUR

Noguldījumu gada procentu likmes iespējams apskatīt šeit.

(1) Klients nesaņem Uzkrātos procentus. Bankai ir tiesības ieturēt no Noguldījuma pamatsummas tos Uzkrātos procentus, kuri iepriekš izmaksāti Klientam.
(2) Netiek piemērota gadījumā, ja Klients ir sasniedzis pilngadību.

Vairāk informācijas par Termiņnoguldījumu atrodama šeit.