Mēs piedāvājam:

  • pastāvīgu portfeļu pārraudzību
  • risku ierobežošanu
  • tirgus potenciāla izmantošanu
  • likvīdus, diversificētus un caurskatāmus ieguldījumu portfeļus
  • pieeju interaktīvam atskaišu portālam

Mūsu pārvaldes komanda izveidos portfeli, ņemot vērā piemērotības novērtējumu un Jums vēlamo:

  • ieguldījumu mērķi
  • sagaidāmo ienesīgumu
  • riska toleranci un spēju uzņemties zaudējumus
  • valūtu
  • likviditāti

Luminor Ieguldījumu pārvaldes pakalpojumus piedāvājam, sākot no 100 000 €.

Kļūstiet par Luminor Private Banking klientu

Pieteikties