Cenrāža izmaiņas privātpersonām no 2019. gada 1. oktobra | Luminor

Mēs esam pielāgojuši produktu un pakalpojumu nosaukumus, vienkāršojuši cenrāža struktūru un daļēji mainījuši pakalpojumu maksas. Tāpat no cenrāža izņemti produkti un pakalpojumi, ko vairs nepiedāvājam.

Tabulā zemāk redzams maksu salīdzinājums pirms un pēc cenrāža izmaiņām.

Aicinām iepazīties ar visām izmaiņām cenrādī.

Kartes

Produkta nosaukums cenrādī Maksa un nosaukums pašlaik Maksa un nosaukums no 01.10.2019.
Norēķinu kartes VISA
Citi pakalpojumi
EUR 5
Standarta skaidras naudas izņemšanas un pirkumu limitu palielināšana
EUR 10
Standarta naudas izmaksas vai pirkuma limitu maiņa klientu apkalpošanas centros vai attālinātās apkalpošanas centros

Konti un komplekti

Produkta nosaukums cenrādī Maksa un nosaukums pašlaik Maksa un nosaukums no 01.10.2019.
Pakalpojumu komplekts
Pamata komplekts
Piezīme:
*Ja kopējais klienta RIKO***** termiņnoguldījumu un norēķinu kontu vidējais atlikums kārtējā mēneša laikā pārsniedz EUR 5000, par attiecīgo mēnesi mēneša maksai par komplekta izmantošanu  piemēro 30% atlaidi
-
Norēķinu konts
 
EUR 0,65***
Mēneša maksa par RIKO**** Norēķinu kontu uzturēšanu
-
Norēķinu konts
 
Bez maksas
Mēneša maksa par NDEA***** norēķinu kontu uzturēšanu
-

Finanšu instrumenti un uzkrājumi

Produkta nosaukums cenrādī Maksa un nosaukums pašlaik Maksa un nosaukums no 01.10.2019.
Brokeru pakalpojumi un finanšu instrumentu kontu apkalpošana
Finanšu instrumentu pārvedumi un citas operācijas
- EUR 15
Pārvedumi bez apmaksas (FOP): ja darījums ir saistīts ar Baltijas valtīs reģistrētu vērtspapīru pārvedumu citai bankai
Brokeru pakalpojumi un finanšu instrumentu kontu apkalpošana
Indeksam piesaistītās obligācijas
Bez maksas
Indeksam piesaistīto obligāciju iegāde pirmreizējā tirgū
-
Brokeru pakalpojumi un finanšu instrumentu kontu apkalpošana
Indeksam piesaistītās obligācijas
2%*
Indeksam piesaistīto obligāciju iegāde otrreizējā tirgū
-
Brokeru pakalpojumi un finanšu instrumentu kontu apkalpošana
Finanšu instrumentu pārvedumi un citas operācijas
- EUR 20 + papildu izmaksas
Dokumentu izsniegšana dalībai vispārējā/speciālajā akcionāru sapulcē
Brokeru pakalpojumi un finanšu instrumentu kontu apkalpošana
Finanšu instrumentu pārvedumi un citas operācijas
- EUR 20 + papildu izmaksas
Instrukcijas iesniegšana depozitārijam par brīvprātīgām korporatīvām darbībām, pamatojoties uz klienta rīkojumu
Brokeru pakalpojumi un finanšu instrumentu kontu apkalpošana
Finanšu instrumentu pārvedumi un citas operācijas
- Pēc individuālas vienošanās
Citi pakalpojumi, kas saistīti ar korporatīviem notikumiem
Noguldījumi un uzkrājumi
 
Krājkonts Krājkonts

Elektroniskie kanāli

Produkta nosaukums cenrādī Maksa un nosaukums pašlaik Maksa un nosaukums no 01.10.2019.
Elektronisko kanālu izmantošana EUR 2
Kodu kalkulatora atbloķēšana filiālē
EUR 5
Kodu kalkulatora atbloķēšana filiālē
Elektronisko kanālu izmantošana EUR 18**
Kodu kalkulators Digipass 270 piekļuvei kontam
EUR 18**
Kodu kalkulatora izsniegšana
Elektronisko kanālu izmantošana EUR 10
Kodu kalkulatora Digipass 270 atkārtota pieslēgšana nozaudēšanas gadījumā
EUR 10
Maksa par kodu kalkulatora nomaiņu
Elektronisko kanālu izmantošana Bez maksas
Kodu kalkulatora atkārtota pieslēgšana, ja kodu kalkulators bojāts tehnisku iemeslu dēļ (divu gadu laikā no pieslēgšanas brīža)
-

Līzings

Produkta nosaukums cenrādī Maksa un nosaukums pašlaik Maksa un nosaukums no 01.10.2019.
Līzinga pakalpojumi Līdz 1,5% no līzinga objekta cenas, min, EUR 120
Grozījumi līgumā vai grafikā
1,5% no līzinga objekta cenas, min. EUR 121
Grozījumi līgumā vai grafikā
Līzinga pakalpojumi Līdz 1,5% no līzinga objekta cenas, min. EUR 165*
*Pērkot sadarbības partneriem akciju ietvaros min. EUR 130
Saistību maksa
1,5% no līzinga objekta cenas, min. EUR 165*
*Pērkot sadarbības partneriem akciju ietvaros min. EUR 130
Saistību maksa
Līzinga pakalpojumi EUR 25
Izziņu un pilnvaru sagatavošana
EUR 25
Paziņojumu un pilnvaru sagatavošana
Līzinga pakalpojumi EUR 15
Pilnvaras izbraukšanai ārpus Latvijas Republikas robežām sagatavošana
-

Kredīti

Produkta nosaukums cenrādī  Maksa un nosaukums pašlaik Maksa un nosaukums no 01.10.2019.
Hipotekārais kredīts un Privātais kredīts
 
1% no kredīta vai papildu izsniedzamās summas, min. EUR 200
Hipotekārā* kredīta vai tā palielinājuma noformēšana
un
1,5% no kredīta vai papildu izsniedzamās summas, min. EUR 250
Privātā** kredīta vai tā palielinājuma noformēšana
1% no kredīta vai kredīta palielinājuma summas, min. EUR 300
Aizdevuma līguma maksa
Hipotekārais kredīts un Privātais kredīts EUR 35
Ikmēneša kredīta un procentu maksājuma datuma maiņa; Pieteikuma kredītbrīvdienām apstrāde; Kredīta atmaksas konta maiņa; Kredīta izsniegšanas termiņa pagarināšana
EUR 50
Ikmēneša kredīta un procentu maksājuma datuma maiņa vai kredīta atmaksas konta maiņa vai kredīta izsniegšanas termiņa pagarināšana
un
EUR 35
Līgumā paredzētu kredītbrīvdienu pieteikuma apstrāde
Hipotekārais kredīts un Privātais kredīts 0,5% no neatmaksātās kredīta summas**, min. EUR 200
Citas izmaiņas līguma nosacījumos*
EUR 200
Aizdevuma līguma izmaiņu maksa*
Hipotekārais kredīts un Privātais kredīts Saskaņā ar Cenrāža nodaļu „Maksājumi”, piemērojot filiālē veiktam maksājumam noteikto cenu
Kredīta summas pārskaitīšana saskaņā ar pirkuma līguma vai darījuma konta līguma noteikumiem
-
Hipotekārais kredīts un Privātais kredīts Remonta gadījumā tāmes izvērtējums bez maksas; Būvniecības gadījumā - līdz EUR 140 000 - EUR 70, virs EUR 140 000 - tiek noteikta individuāli
Remontdarbu un būvniecības tāmes izvērtēšana un saskaņošana**
Remonta gadījumā tāmes izvērtējums bez maksas; Būvniecības gadījumā tiek noteikta individuāli
Remontdarbu un būvniecības tāmes izvērtēšana un saskaņošana (komisijas maksa maksājama pirms pakalpojuma sniegšanas)
Hipotekārais kredīts un Privātais kredīts Kredīta summām līdz: EUR 140 000 - EUR 70 par katru reizi; Virs EUR 140 000 - tiek noteikta individuāli
eķīlātā nekustamā īpašuma apsekošana***
Nosaka individuāli
Ieķīlātā nekustamā īpašuma apsekošana izlietoto līdzekļu novērtēšanai (komisijas maksu piemēro par katru apsekojuma reizi un maksājama pirms pakalpojuma sniegšanas)
Hipotekārais kredīts un Privātais kredīts EUR 400
Dokumentu noformēšana un/vai izskatīšana, slēdzot darījumu ar citu kreditoru: kredītsaistību refinansēšanas pie cita kreditora gadījumā
un
EUR 150
Dokumentu noformēšana un/vai izskatīšana, slēdzot darījumu ar citu kreditoru: kredītsaistību refinansēšanas pie kreditora, kas pievienojies “Līgumam par kredītiestāžu sadarbību standarta pārkreditēšanas gadījumā”, un kas minēts Latvijas Komercbanku asociācijas mājas lapā www.lka.org.lv.
un
EUR 150
ieķīlāta nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā
EUR 400
Dokumentu noformēšana un/vai izskatīšana pārfinansējot kredīta saistības pie cita kreditora vai ieķīlāta nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā, ja darījumu finansē cits kreditors
Patēriņa kredīts (iepriekš Ekspreskredīts)
 
2% no kredīta summas
Kredīta noformēšana: ja kredīta mērķis ir patēriņa vajadzībām
un
1% no kredīta summas
Kredīta noformēšana: ja kredīta mērķis ir nekustamā īpašuma iegādei
1.5% no kredīta summas, min. EUR 60
Aizdevuma līguma maksa
Patēriņa kredīts (iepriekš Ekspreskredīts)
un
Auto kredīts
EUR 25
Kredīta atmaksas grafika izmaiņu noformēšana
EUR 50
Ikmēneša kredīta atmaksas datuma maiņa vai atmaksas konta maiņa
Auto kredīts 1% no kredīta summas
Kredīta noformēšana
1.5% no kredīta summas, min. EUR 60
Aizdevuma līguma maksa
Overdrafts 2% no piešķirtā Overdrafta summas
Maksa par aizdevuma un dokumentu noformēšanu
-
Overdrafts EUR 25
Maksa par līguma grozījumiem
EUR 30
Aizdevuma līguma izmaiņu maksa
Overdrafts pret indeksiem piesaistīto obligāciju ķīlu (Jauni Kredīti netiek izsniegti) 1% no piešķirtā Overdrafta summas palielinājuma, min. EUR 50
Maksa par līguma grozījumiem
-
Overdrafts pret indeksiem piesaistīto obligāciju ķīlu (Jauni Kredīti netiek izsniegti) 36% gadā
Procentu likme par Overdrafta summas pārsniegšanu Overdrafta kontā
-