• ECB sagaida straujāku izaugsmi
  • Visdrīzāk, ka FED tuvākajā laikā sāks samazināt aktīvu pirkumus 
  • Ieguldījumu portfeļos ir nelielas izmaiņas

Septembrī finanšu tirgi ir piedzīvojuši lielākas svārstības. Pasaules akciju indekss1  ir zaudējis 2,4% vērtības, un obligāciju vērtība2  kritās mazliet vairāk nekā par 1%. Tirgus dalībnieki mēģināja novērtēt jaunākos ASV FED un Eiropas Centrālās bankas (ECB) paziņojumus, un investorus biedēja Ķīnas nekustamā īpašuma attīstītāja finanšu grūtības. Tāpat arī visu uzmanība bija pievērsta jaunākajiem inflācijas datiem, lai vērotu, vai nesenā cenu augšupeja tiešām ir “īslaicīga”, kā to paredz centrālās bankas.

Septembra vidū ECB procentu likmes saglabāja bez izmaiņām, bet koriģēja aktīvu pirkumu apjomu saskaņā ar Pandēmijas ārkārtas pirkuma programmu (PEPP). Tagad ECB veiks iepirkumus “mēreni lēnākā gaitā nekā iepriekšējos divos ceturkšņos”. ECB prezidente Kristīne Lagarda to nodēvēja par “pārkalibrēšanu”. Sagaidāms, ka Centrālā banka līdz gada beigām iegādāsies vērtspapīrus par 60 līdz 70 miljardiem eiro mēnesī. Tāpat arī ECB uz augšu laboja šī gada paredzamo IKP pieaugumu – no 4,6% jūnijā uz 5^%. Attiecībā uz inflāciju ECB paredz, ka inflācija rudenī vēl pieaugs, bet nākamajā gadā samazināsies. Jaunākās prognozes rāda – šī gada nominālā inflācija sasniegs 2,2%, 2022. gadā – 1,7% un 2023. gadā 1,5%, attiecīgi no 1,9%, 1,5% un 1,4%.

Inflācija eirozonā un ASV

Avots: Bloomberg LP

Septembrī pieredzējām kādu būtisku notikumu – ASV politikas veidotāji tikpat kā panāca vienošanos par jauniem nodokļiem. Jaunajā projektā norādīts, ka viņi samazinātu ievērojamos nodokļu pieaugumus, ko centās panākt ASV prezidents Džo Baidens, bet tomēr tas būtiski apturētu nodokļu samazināšanu, ko pirms četriem gadiem ar likumu noteica republikāņi bijušā prezidenta Donalda Trampa vadībā. Jaunajā priekšlikumā piedāvāts no 37% uz 39,6% palielināt augšējo nodokļa likmi amerikāņiem, kuri pelna vairāk par 435 000 USD, tāpat arī ir ierosināta jauna uzņēmumu nodokļa likme 26,5% apmērā lieliem rentabliem uzņēmumiem, palielinot likmi no pašreizējiem 21%, tomēr reizē saglabājot to zemāku nekā  Baidena sākotnēji ierosinātos 28%. Tas varētu ietekmēt daudzu S&P 500 uzņēmumu peļņu un bagāto privātpersonu labprātību veikt ieguldījumus tirgū.

ASV darba devēji un ekonomisti gaidīja darba pieteikumu pieaugumu, jo 6. septembrī beidzās pandēmijas atbalsti, kuru skaitā bija 300$ nedēļā amerikāņiem, kuri palikuši bez darba, paplašināti pabalsti ilgtermiņa bezdarbniekiem un īpašā palīdzība pašnodarbinātajiem. Tomēr darba meklētāju plūdi nav radušies, un tas var negatīvi ietekmēt uzņēmumus, kuri meklē jaunus darbiniekus, jo ASV darba tirgū pieaug vakanču skaits. Tikmēr FED norāda, ka visdrīzāk jau ar novembri sāks samazināt savus ikmēneša obligāciju iepirkumus, un pauda, ka procentu likmju pieaugums varētu notikt drīzāk nekā iepriekš prognozēts.

ASV uzņēmumi izsludina vakances, bet cilvēki nesteidzas atgriezties darbā

Avots: Bloomberg LP

Tāpat arī finanšu tirgi reaģēja uz Ķīnas otrā lielākā īpašumu attīstītāja “Evergrande” iespējamo saistību neizpildi, jo uzņēmums saviem investoriem ir parādā aptuveni 300 miljardus USD. Tirgus dalībnieki ir nobažījušies par iespējamiem sarežģīta sabrukuma blakusrezultātiem. No vienas puses, daudzi analītiķi uzskata, ka attīstītāja sabrukums varētu izraisīt īpašumu cenu kritumu Ķīnā, bet citi to saskata kā “Lēmana momentu” – likviditātes krīzes notikumu, kas varētu iesaldēt visu finanšu sistēmu un izplatīties globālā mērogā. Joprojām nav pazīmju, ka Ķīnas valdība varētu iesaistīties un izglābt uzņēmumu, bet Centrālā banka ir veikusi pasākumus un iepludinājusi naudu, lai situāciju nomierinātu.

Izmaiņas ieguldījumu pārvaldītāja nostājā

Pieaugoša nestabilitāte tirgos un maz rādītāju veicināja mūsu modeļu pasliktināšanos. Lielā mērā tika gaidītas nelielas korekcijas tirgos, bet ilgtermiņa uzlabošanās globālajā saimnieciskajā darbībā un joprojām esošais finanšu stimuls lika mums saglabāt neitralitāti. Tomēr mēs nepārtraukti vērtējam situāciju tirgū un pēc nepieciešamības veiksim korekcijas.

Izmaiņas ieguldījumu portfeļos: septembra sākumā mēs veicām nelielas korekcijas. Mēs pilnībā atteicāmies no mazās kapitalizācijas un rūpnieciskā sektora kapitāla pozīcijām, bet saglabājām reģionu piešķīrumus neitrālus. Fiksēto ienākumu daļā mēs būtiski samazinājām savu Nordea Danish Covered Bond fonda pozīciju, kura rezultāti vēl nesen neattaisnoja cerības, un iegādājāmies rādītāju izsekošanas iShares Corporate Bond ETF. Tika pievienota arī inerces pozīcija, kas nestu labumu, ja turpināsies uzlabošanās. 

1 MSCI ACWI neto kopējā peļņa EUR
2 Bloomberg Barclays Globālā kopējā peļņa ar ierobežotu risku EUR

ATRUNA

Brīdinājumi

  • Šī mārketinga komunikācija nav investīciju pētījumus un tā nav sagatavota atbilstoši standartiem, kas ir piemērojami neatkarīgam investīciju pētījumam.
  • Šī mārketinga komunikācija neierobežo un neaizliedz bankai vai kādam tās darbiniekam no veikt darbības pirms tās izplatīšanas.

Mārketinga komunikācijas izcelsme

Šī mārketinga komunikācija ir radīta Portfeļa pārvaldības daļā (turpmāk tekstā — PPD), Luminor Bank AS (reģ. Nr. 11315936, juridiskā adrese Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika, ko Latvijā pārstāv Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40203154352, adrese Skanstes iela 12, LV-1013, Rīga, turpmāk tekstā - Luminor), nodaļā. PPD nodarbojas ar diskrecionāras portfeļu pārvaldības pakalpojumu sniegšanu Luminor klientiem.

Uzraudzības iestāde

Luminor kā kredītiestādi uzrauga Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus. Turklāt Luminor uzrauga arī Eiropas Centrālā banka (ECB), kas šādu uzraudzību veic vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, ko veido ECB un valsts līmeņa atbildīgās iestādes (padomes regula (ES) 1024/2013 — regula par vienoto uzraudzības mehānismu). Ja vien šajā tekstā nav tieši norādīts pretējais, atsauce uz likumu normām nozīmē tās normas, kas ieviestas Latvijas Republikā.

Publikācijas saturs un avots

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis PPD informatīvos nolūkos. Luminor neuzskata šīs Komunikācijas saņēmējus par klientiem, un neuzņemas atbildību par tās satura lietošanu, kas var nebūt piemērots viņu personīgajām vajadzībām.

PDD viedokļi var atšķirties no Luminor Tirgus nodaļas sniegtajām rekomendācijām vai viedokļiem. Parasti iemesls var būt atšķirīgu investīciju periodu, kuros izmanto specifiskas metodoloģijas, ņemot vērā personīgos apstākļus, piemērojot konkrētus riska novērtējumus, portfeļa apsvērumus vai citus faktorus, rezultāts. Viedokļi, cenu mērķi un aprēķini ir balstīti uz vienu vai vairākām novērtējuma metodēm, piemēram, naudas plūsmas analīzi, daudzu vērtību izmantošanu, pamatā esošo tirgus kustību uzvedības tehnisko analīzi apvienojumā ar tirgus situācijas apsvērumiem, procentu likmes prognozēm, valūtas prognozēm un investēšanas periodu.

Luminor izmanto publiskus avotus, kas pēc tā uzskatiem ir uzticami, taču Luminor nav veicis neatkarīgu to pārbaudi. Luminor negarantē, neapliecina un nesola to precizitāti vai pilnīgumu. Visas investīcijas ir riskantas un tās var nest gan peļņu, gan zaudējumus.

Šī mārketinga komunikācija nav nedz piedāvājums, nedz reklāmpiedāvājums spēkā esošo likumu izpratnē. Investīciju lēmums saistībā ar finanšu instrumentu, finanšu produktu vai investēšanu (turpmāk tekstā — “produkts”) ir jāpieņem, vadoties pēc apstiprināta, publicēta reklāmpiedāvājuma vai pilnīgas aplūkojamā produkta dokumentācijas, vadoties pēc šī dokumenta. Nedz šis dokuments, nedz kāda no tā sastāvdaļām nevar tikt uzskatīta par līguma vai apņemšanās pamatu. Šis dokuments neaizstāj nepieciešamu padomu par finanšu instrumenta, finanšu produkta pirkšanu vai pārdošanu.

Šis nav padoms

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis Luminor PPD kā vispārīgu informāciju, un to nevar uzskatīt par investīciju lēmuma vienīgo pamatu. Tā nav uzskatāma par personīgu ieteikumu attiecībā uz konkrētiem finanšu instrumentiem vai stratēģijām. Luminor neuzņemas atbildību par to, kā mārketinga komunikācijas satura saņēmēji to izmanto.

Ja šī mārketinga komunikācija ietver rekomendācijas, tās nav uzskatāmas par objektīvu vai neatkarīgu tajā aplūkoto jautājumu skaidrojumu. Šis dokuments nav uzskatāms par personīgo investīciju padomu, un tajā nav ņemti vērā individuālie tā saņēmēju finanšu apstākļi vai mērķi. Šeit aplūkotie vērtspapīri vai citi finanšu instrumenti var nebūt piemēroti visiem investoriem. Investors uzņemas visus zaudējumu riskus saistībā ar investīciju. Luminor iesaka investoriem neatkarīgi novērtēt katru emitentu, vērtspapīru vai instrumentu, kas šeit aplūkots, un konsultēties ar neatkarīgiem padomdevējiem, ja, viņuprāt, tas ir nepieciešams.

Šajā dokumentā iekļautā informācija nav uzskatāma par padomu saistībā ar nodokļu sekām, ko rada konkrēts investīciju lēmums. Šeit nav sniegts izmaksu un maksu novērtējums attiecībā uz konkrētiem investīciju produktiem. Katram investoram ir pašam jānovērtē nodokļu un citas sava ieguldījuma finansiālais priekšrocības un vājās vietas.

Informācija par risku

Risks, kas saistīts ar ieguldīšanu konkrētos finanšu instrumentos, tostarp tajos, kas minēti šajos dokumentos, kopumā ir augsts, jo to tirgus vērtību ietekmē daudz dažādi faktori. Investīcijas vērtība un tās ienākumi var katru dienu mainīties svarīgu ekonomisko tirgus izmaiņu (tostarp tirgus likviditātes izmaiņu) dēļ. Šeit iekļautās informācijas nolūks nav prognozēt faktiskos rezultātus, kas var būtiski atšķirties no šeit atspoguļotajiem. Pagātnes rādītāji ne obligāti liecina par nākotnē sagaidāmajiem rādītājiem. Izpētot atsevišķus finanšu instrumentus, investors var zaudēt visus vai daļu savu ieguldījumu.

Svarīga informācija par risku saistībā ar investīciju produktiem un investīciju pakalpojumiem ir pieejama šeit.

Interešu konflikti

Lai izvairītos no potenciāliem interešu konfliktiem, kā arī pārvaldītu personīgo konta darbības un/vai iekšējo tirdzniecību?, Luminor darbiniekiem ir jāievēro iekšējos noteikumus par saprātīgu ētikas kodeksu, nepublicētu pētījuma materiālu un personiskā konta darbību?. Iekšējie noteikumi ir sagatavoti atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un attiecīgajiem rūpniecības standartiem. Luminor atlīdzības politika nerada saikni starp ienākumiem no kapitāla tirgu aktivitāti un atsevišķo darbinieku atlīdzību.

Mārketinga komunikācijas pieejamība nav saistīta ar veikto darbību summu vai to apjomu.

Šis materiāls ir sagatavots atbilstoši Luminor interešu konfliktu politikai, ko var aplūkot šeit.

Izplatīšana

Šo mārketinga komunikāciju nedrīkst nodot vai izplatīt Amerikas Savienotajās Valstīs vai Kanādā vai to teritorijās vai piederošajās teritorijās, un to nedrīkst nodot ASV vai Kanādā dzīvojošai personai. Dokumentu nedrīkst dublēt, reproducēt un (vai) izplatīt bez Luminor iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.