• Tirgi ir atguvušies pēc neliela krituma
  • Inflācijas prognozes ir sasniegušas jaunus maksimumus
  • Liela iespējamība tirgu kāpumam gadam noslēdzoties

Nelielais kritums tirgos septembrī tika jau iepriekš gaidīts. Vēsturiski S&P 500 indeksa 5% kritums notiek trīs līdz piecas reizes gadā, 10% kritums parasti vērojams reizi gadā, bet lielāks kritums –  15% apmērā – līdz šim vidēji ir bijis reizi divos gados. Tajā pašā laikā investori jau vairāk nekā 400 dienas nav pieredzējuši S&P 500 indeksa kritumu par 10-20%.

Raugoties no gaišās puses, 4. ceturksnis tirgos parasti ir zināms kā gada nogales jeb “Ziemassvētku vecīša” tirgu kāpuma periods, jo tēriņu pieaugums, gatavojoties Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam, vairo uzņēmumu peļņu. Saskaņā ar ASV Nacionālās mazumtirdzniecības federācijas (NRF) prognozi, paredzams, ka šā gada novembrī-decembrī apgrozījumu pieaugums sasniegs rekordlīmeni, sasniedzot 8,5% un 10,5%, jo lielākie patēriņa preču ražotāji un mazumtirgotāji cītīgi strādā, lai novērstu piegādes ķēžu traucējumus un izvairītos no tukšiem plauktiem veikalos svētku sezonas laikā .  Pateicoties pieaugošiem ienākumiem un lielākiem mājsaimniecību uzkrājumiem, sagaidāms, ka patērētāji vairāk līdzekļu tērēs preču iegādei, savukārt pieaugošā inflācija veicinās tēriņu apjoma pieaugumu.

Pēc īsa krituma perioda septembrī tirgi strauji atguvās, un daudzi akciju indeksi sasniedza jaunus rekordlielus augstumus. Investoru vēlmi iegādāties akcijas septembra krituma brīdī pastiprināja spēcīgie uzņēmumu finanšu rezultāti trešajā ceturksnī.. Turklāt bažas par Ķīnas nekustamo īpašumu tirgus sabrukumu mazinājās pēc tam, kad Ķīnas centrālā banka apliecināja, ka riski, ko rada grūtībās nonākušais Ķīnas īpašumu attīstītājs Evergrande, ir kontrolējami.. Vietējās varas iestādes arī izdarīja spiedienu uz Evergrande dibinātāju, miljardieri Hui Ka Janu, lai viņš izmantotu savu personīgo bagātību uzņēmuma parādu kārtošanai. Šis fakts liecina par Ķīnas valdības nevēlēšanos glābt uzņēmumu un tās pastāvīgo spiedienu pret augstāko sabiedrības slāni. Nav skaidrs, vai Hui Ka Jana aktīvi ir pietiekamā apmērā, lai varētu nokārtot Evergrande 300 miljardu USD parādu.

Naftas un citu izejvielu cenu straujais pieaugums palielināja inflācijas spiedienu, savukārt algu pieaugums ASV sasniedza augstāko līmeni vairāk nekā pēdējo desmit gadu laikā. Neatkarīgi no atkārtotiem centrālo banku paziņojumiem, ka preču un pakalpojumu cenu kāpums ir pārejošs un 2022. gadā tas mazināsies, centrālās bankas varētu būt spiestas uzsākt procentu likmju celšanu ātrāk, nekā paredzēts, ja inflācija turpinās pārmērīgi augt.

Preces, algu pieaugums un piegādes ķēžu vājās vietas


Avots: Bloomberg LP

Šķiet, ka tirgus dalībnieki sāk zaudēt ticību stāstam par pārejošu inflāciju. To skaidri apliecina ASV 5 gadu inflācijas prognozes1, kas pagājušajā mēnesī sasniedza augstāko punktu pēdējo 16 gadu laikā. Augstāku inflāciju nekā gaidīts apstiprina tādi patēriņa preču ražotāji kā Unilever. Šī uzņēmuma finanšu direktors sacīja, ka viņi sagaida, ka nākamgad inflācija būs augstāka nekā 2021. gadā. Unilever ražo ātras aprites patēriņa preces, piemēram, ziepes, mazgāšanas līdzekļus, pārtikas produktus utt. Viens no lielākajiem pārtikas ražotājiem Nestle paziņoja, ka plāno paaugstināt produktu cenas, jo izejvielu cenas turpina augt.  Pagaidām gan nav skaidrs, kāds scenārijs ir ticamāks. Straujas globālo piegādes ķēžu atveseļošanās gadījumā deficīts izzustu un inflācija samazinātos līdz normālam līmenim. Piemēram, kravu pārvadājumu tarifi no Šanhajas uz Losandželosu, šķiet, ir sasnieguši starpposma maksimumu un tagad nedaudz krītas. No otras puses, ja saglabāsies augsti inflācijas rādītāji un centrālās bankas sāks īstenot stingrāku monetāro politiku, augstākas procentu likmes var izraisīt riskanto aktīvu pārvērtēšanu.

5 gadu inflācijas prognozes

Avots: Bloomberg LP

Oktobrī daudzi uzņēmumi sāka paziņot savus trešā ceturkšņa rezultātus, kas vairumā gadījumos bija labāki, nekā gaidīts. Saskaņā ar Bloomberg datiem, šī pārskata veidošanas laikā 363 no 500 S&P 500 indeksa uzņēmumiem jau bija paziņojuši savus rezultātus. Šie uzņēmumi ziņoja, ka trešā ceturkšņa pārdošanas ieņēmumi vidēji pieauga gandrīz par 18.5% (salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni), savukārt peļņa pieauga par aptuveni 39.4% (salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni). Arī Eiropā finanšu rādītāji uzrāda pozitīvu tendenci – 272 no 442 Euro Stoxx 600 indeksa uzņēmumiem ziņoja par 14% (salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni) pārdošanas ieņēmumu pieaugumu un 51.4% (salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni) peļņas pieaugumu.

Izmaiņas ieguldījumu stratēģijas pozicionējumā

Tirgus krituma un atgūšanās fāzes laikā mēs saglabājām neitrālu pozicionējumu. Vairums rādītāju un modeļu, kas pasliktinājās tirgus krituma laikā, atkopās, taču tie joprojām vēl neapstiprināja riska līmeņa maiņu uz pozitīvāku. Pastāv augsta varbūtība, ka atrodoties sezonāli veiksmīgā periodā, esošais optimisms turpinās celt indeksu vērtības augstāk līdz pat gada beigām.. Mēs nepārtraukti vērtējam situāciju tirgos un pēc nepieciešamības veiksim izmaiņas.

15 gadu inflācijas prognozētā likme tiek aprēķināta kā starpība starp attiecīgā termiņa valsts obligāciju nominālo procentu likmi un attiecīgā termiņa inflācijas obligāciju reālo procentu likmi.

ATRUNA

Brīdinājumi

  • Šī mārketinga komunikācija nav investīciju pētījumus un tā nav sagatavota atbilstoši standartiem, kas ir piemērojami neatkarīgam investīciju pētījumam.
  • Šī mārketinga komunikācija neierobežo un neaizliedz bankai vai kādam tās darbiniekam no veikt darbības pirms tās izplatīšanas.

Mārketinga komunikācijas izcelsme

Šī mārketinga komunikācija ir radīta Portfeļa pārvaldības daļā (turpmāk tekstā — PPD), Luminor Bank AS (reģ. Nr. 11315936, juridiskā adrese Liivalaia 45, 10145, Tallina, Igaunijas Republika, ko Latvijā pārstāv Luminor Bank AS Latvijas filiāle, reģ. Nr. 40203154352, adrese Skanstes iela 12, LV-1013, Rīga, turpmāk tekstā - Luminor), nodaļā. PPD nodarbojas ar diskrecionāras portfeļu pārvaldības pakalpojumu sniegšanu Luminor klientiem.

Uzraudzības iestāde

Luminor kā kredītiestādi uzrauga Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus. Turklāt Luminor uzrauga arī Eiropas Centrālā banka (ECB), kas šādu uzraudzību veic vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, ko veido ECB un valsts līmeņa atbildīgās iestādes (padomes regula (ES) 1024/2013 — regula par vienoto uzraudzības mehānismu). Ja vien šajā tekstā nav tieši norādīts pretējais, atsauce uz likumu normām nozīmē tās normas, kas ieviestas Latvijas Republikā.

Publikācijas saturs un avots

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis PPD informatīvos nolūkos. Luminor neuzskata šīs Komunikācijas saņēmējus par klientiem, un neuzņemas atbildību par tās satura lietošanu, kas var nebūt piemērots viņu personīgajām vajadzībām.

PDD viedokļi var atšķirties no Luminor Tirgus nodaļas sniegtajām rekomendācijām vai viedokļiem. Parasti iemesls var būt atšķirīgu investīciju periodu, kuros izmanto specifiskas metodoloģijas, ņemot vērā personīgos apstākļus, piemērojot konkrētus riska novērtējumus, portfeļa apsvērumus vai citus faktorus, rezultāts. Viedokļi, cenu mērķi un aprēķini ir balstīti uz vienu vai vairākām novērtējuma metodēm, piemēram, naudas plūsmas analīzi, daudzu vērtību izmantošanu, pamatā esošo tirgus kustību uzvedības tehnisko analīzi apvienojumā ar tirgus situācijas apsvērumiem, procentu likmes prognozēm, valūtas prognozēm un investēšanas periodu.

Luminor izmanto publiskus avotus, kas pēc tā uzskatiem ir uzticami, taču Luminor nav veicis neatkarīgu to pārbaudi. Luminor negarantē, neapliecina un nesola to precizitāti vai pilnīgumu. Visas investīcijas ir riskantas un tās var nest gan peļņu, gan zaudējumus.

Šī mārketinga komunikācija nav nedz piedāvājums, nedz reklāmpiedāvājums spēkā esošo likumu izpratnē. Investīciju lēmums saistībā ar finanšu instrumentu, finanšu produktu vai investēšanu (turpmāk tekstā — “produkts”) ir jāpieņem, vadoties pēc apstiprināta, publicēta reklāmpiedāvājuma vai pilnīgas aplūkojamā produkta dokumentācijas, vadoties pēc šī dokumenta. Nedz šis dokuments, nedz kāda no tā sastāvdaļām nevar tikt uzskatīta par līguma vai apņemšanās pamatu. Šis dokuments neaizstāj nepieciešamu padomu par finanšu instrumenta, finanšu produkta pirkšanu vai pārdošanu.

Šis nav padoms

Šo mārketinga komunikāciju ir sagatavojis Luminor PPD kā vispārīgu informāciju, un to nevar uzskatīt par investīciju lēmuma vienīgo pamatu. Tā nav uzskatāma par personīgu ieteikumu attiecībā uz konkrētiem finanšu instrumentiem vai stratēģijām. Luminor neuzņemas atbildību par to, kā mārketinga komunikācijas satura saņēmēji to izmanto.

Ja šī mārketinga komunikācija ietver rekomendācijas, tās nav uzskatāmas par objektīvu vai neatkarīgu tajā aplūkoto jautājumu skaidrojumu. Šis dokuments nav uzskatāms par personīgo investīciju padomu, un tajā nav ņemti vērā individuālie tā saņēmēju finanšu apstākļi vai mērķi. Šeit aplūkotie vērtspapīri vai citi finanšu instrumenti var nebūt piemēroti visiem investoriem. Investors uzņemas visus zaudējumu riskus saistībā ar investīciju. Luminor iesaka investoriem neatkarīgi novērtēt katru emitentu, vērtspapīru vai instrumentu, kas šeit aplūkots, un konsultēties ar neatkarīgiem padomdevējiem, ja, viņuprāt, tas ir nepieciešams.

Šajā dokumentā iekļautā informācija nav uzskatāma par padomu saistībā ar nodokļu sekām, ko rada konkrēts investīciju lēmums. Šeit nav sniegts izmaksu un maksu novērtējums attiecībā uz konkrētiem investīciju produktiem. Katram investoram ir pašam jānovērtē nodokļu un citas sava ieguldījuma finansiālais priekšrocības un vājās vietas.

Informācija par risku

Risks, kas saistīts ar ieguldīšanu konkrētos finanšu instrumentos, tostarp tajos, kas minēti šajos dokumentos, kopumā ir augsts, jo to tirgus vērtību ietekmē daudz dažādi faktori. Investīcijas vērtība un tās ienākumi var katru dienu mainīties svarīgu ekonomisko tirgus izmaiņu (tostarp tirgus likviditātes izmaiņu) dēļ. Šeit iekļautās informācijas nolūks nav prognozēt faktiskos rezultātus, kas var būtiski atšķirties no šeit atspoguļotajiem. Pagātnes rādītāji ne obligāti liecina par nākotnē sagaidāmajiem rādītājiem. Izpētot atsevišķus finanšu instrumentus, investors var zaudēt visus vai daļu savu ieguldījumu.

Svarīga informācija par risku saistībā ar investīciju produktiem un investīciju pakalpojumiem ir pieejama šeit.

Interešu konflikti

Lai izvairītos no potenciāliem interešu konfliktiem, kā arī pārvaldītu personīgo konta darbības un/vai iekšējo tirdzniecību?, Luminor darbiniekiem ir jāievēro iekšējos noteikumus par saprātīgu ētikas kodeksu, nepublicētu pētījuma materiālu un personiskā konta darbību?. Iekšējie noteikumi ir sagatavoti atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un attiecīgajiem rūpniecības standartiem. Luminor atlīdzības politika nerada saikni starp ienākumiem no kapitāla tirgu aktivitāti un atsevišķo darbinieku atlīdzību.

Mārketinga komunikācijas pieejamība nav saistīta ar veikto darbību summu vai to apjomu.

Šis materiāls ir sagatavots atbilstoši Luminor interešu konfliktu politikai, ko var aplūkot šeit.

Izplatīšana

Šo mārketinga komunikāciju nedrīkst nodot vai izplatīt Amerikas Savienotajās Valstīs vai Kanādā vai to teritorijās vai piederošajās teritorijās, un to nedrīkst nodot ASV vai Kanādā dzīvojošai personai. Dokumentu nedrīkst dublēt, reproducēt un (vai) izplatīt bez Luminor iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.