Luminor ir organizācija, kas augstu vērtē atbildību un godīgumu un savā darbībā ievēro augstākos ētikas standartus. Ja jums ir aizdomas, ka Luminor darbinieka vai biznesa partnera rīcība nav bijusi ētiska vai saskaņā ar likumu, lūdzu, paziņojiet mums, lai Luminor varētu izvērtēt ar šo lietu saistītos faktus. Luminor nodrošina, ka Jūsu ziņojums tiek uztverts nopietni un konfidenciāli.

Ziņošana

  • Informācija, kuru jūs sniedzat Luminor, ir konfidenciāla. Personas identitāte, kas veic ziņojumu, netiks izpausta bez šīs personas rakstiskas atļaujas. Luminor informēs par norisi ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas, ja ziņojumā tiks norādīta kontaktinformācija.
  • Par bažām, kas saistītas ar Luminor Bank AS augstāko vadību, jāziņo tieši Uzraudzības Padomes Audita Komitejas priekšsēdētājam, kurš pēc ziņojuma saņemšanas izvērtē bažas un nosūta informāciju Iekšējā audita vadītājam vai Galvenajam atbilstības vadītājam turpmākām darbībām.

Jāziņo par jebkuru darbību, kas:

  • ir likumu un noteikumu pārkāpums (ieskaitot Luminor politikas, instrukcijas vai vadlīnijas, kas izdotas, lai izpildītu likumus un noteikumus); vai
  • var radīt kaitējumu Luminor uzņēmējdarbībai vai reputācijai; vai
  • var kaitēt darbinieku vai klientu veselībai vai drošībai; vai
  • var kaitēt sabiedrības interesēm.

Trauksmes celšanas ziņojumu iesniegšanas kanāli

Trauksmes celšanas kanāls nav avārijas dienests
Neizmantojiet šo kanālu, lai ziņotu par notikumiem, kas tieši apdraud dzīvību vai īpašumu. Ziņojumi, kas iesniegti, izmantojot šo kanālu, var nesaņemt tūlītēju atbildi. Ja jums nepieciešamā ārkārtas palīdzība, lūdzu, sazinieties ar vietējām varas iestādēm.

Klientu sūdzību un atsauksmju izskatīšana