Uzņēmuma datu pārcelšana uz vienotu Luminor sistēmu | Luminor
Uzņēmums saņems individuālu ziņu ar detalizētu informāciju par izmaiņām un precīzu datumu, kad notiks uzņēmuma datu pārcelšana

  Pirmais solis

Katram uzņēmumam būs individuāls datu pārcelšanas datums. To, kā arī jaunos konta numurus paziņosim katram uzņēmumam individuāli internetbankā, e-pasta vēstulē vai pasta vēstulē.

 • Pārbaudi, vai Luminor|Nordea internetbankā ir norādīta pareiza uzņēmuma kontaktinformācija.
 • Turpini izmantot visus Luminor pakalpojumus kā ierasts, tostarp:

- pieslēdzies Luminor|Nordea internetbankai
- saņem un pārskaiti naudu uz un no kontiem, kuru numuros ir burti “NDEA”
- veic maksājumus ar esošo debetkarti.

Ņem vērā - datu pārcelšana neattiecas uz visiem uzņēmuma darbiniekiem, bet tikai uzņēmuma internetbankas un maksājuma karšu lietotājiem. Pārējiem darbiniekiem, kuri neizmanto uzņēmuma internetbanku vai maksājuma karti, tiks paziņots savs pārcelšanas datums.

Aptuveni trīs nedēļas pirms noteiktā datu pārcelšanas datuma uzņēmums saņems jaunos konta numurus un jaunās Visa maksājumu kartes

  Otrais solis

Aptuveni 3 nedēļas pirms datu pārcelšanas uzņēmums saņems: 

 • jaunos konta numurus – šajā brīdī tie vēl būs bloķēti un kļūs aktīvi uzreiz pēc datu pārcelšanas,
 • jaunās Visa Business Debit maksājumu kartes un instrukciju, kā tās aktivizēt. Katram kartes lietotājam jāieliek jaunā karte makā uzreiz, lai tā būtu pieejama datu pārcelšanas naktī, līdz tam tā ir bloķēta.

Datu pārcelšanas nakts, kad kontu atlikumus pārcels uz jaunajiem kontiem, kuru numuros ir burti “RIKO”

  Trešais solis

 • Datu pārcelšanas laikā piekļuve kontiem un maksājumu kartēm nebūs iespējama, tāpēc, ja nepieciešams, savlaicīgi veic darījumus un nodrošinieties ar skaidru naudu.
 • Pēc veiksmīgas uzņēmuma datu pārcelšanas un atlikumu pārvirzīšanas uzņēmums saņems īsziņu – tas nozīmē, ka no tā brīža jāizmanto tikai jaunā Luminor|DNB internetbanka, jaunā maksājumu karte un jaunie konta numuri.


Uzzini par svarīgākajām izmaiņām uzņēmumiem

Konti un krājkontiKatram uzņēmuma konta numuram, kurā ir burti NDEA, mainīsies pirmie astoņi simboli. Jaunos kontus varēsi izmantot tikai pēc pārcelšanas nakts. Līdz tam tie ir bloķēti un ienākošos pārskaitījumus atgriezīs sūtītājam

 • Datu pārcelšanas laikā katru uzņēmuma kontu, kura numurā ir burti “NDEA” un tā naudas atlikumu pārcelsim uz jaunajiem konta numuriem.
 • Mainās SWIFT/BIC kods uz RIKOLV2X.
 • Nemainās Luminor Bank AS Latvijas filiāles rekvizīti.
 • Aicinām turpmāk izmantot korespondentbanku sarakstu RIKO kontu īpašniekiem.
 • Ja trīs mēnešu laikā pēc datu pārcelšanas brīža saņemsim maksājumu, kurā norādīts uzņēmuma iepriekšējais konta numurs, to automātiski labosim, un naudu uzņēmums saņems savā jaunajā kontā nākamajā darba dienā. Savukārt, pēc šī termiņa beigām maksājumu ar iepriekšējo konta numuru sistēma automātiski noraidīs un nosūtīs atpakaļ maksātājam.
 • Informē partnerus par jaunajiem rekvizītiem. Aicinām izmantot internetbankas funkciju nosūtīt rekvizītus uz partnera e-pastu. Funkciju atradīsi sadaļā “Konti un kartes” / “Mani konti”. Izvēlies kontu un spied “Sūtīt rekvizītus”, instrukcija. Ja izmanto POS terminālus, tai skaitā karšu pieņemšanu internetā, par jaunajiem rekvizītiem informē arī šos partnerus.
 • Piesaki izmaksu no krājkonta rakstot ziņojumu internetbankā. Izvēlies “Jauns iesniegums” / “Iesniegums no parauga” / “Izmaksa no krājkonta”, instrukcija.
 • Atgādinām, ka datu pārcelšanās laikā, nevarēsi piekļūt uzņēmuma kontiem un maksājumu kartēm. Neieplāno darījumus sākot no iepriekšējās dienas plkst. 20.00 līdz nākamā rīta 9.00.
 • Ja uzņēmumam jau ir konti, kuru numurā ir burti RIKO:

- Luminor|Nordea internetbankā esošie produkti un pakalpojumi, kā arī kontu atlikumi būs pieejami vienuviet - Luminor|DNB internetbankā;
- Izvērtē, kuri pakalpojumi uzņēmumam ir nepieciešami arī pēc datu pārcelšanas. Ja nepieciešams slēgt kādu no esošajiem pakalpojumiem, raksti ziņojumu uzņēmuma Luminor|DNB internetbankā.

Maksājumu kartes


Katras Maestro Business un Mastercard Business Debit vietā uzņēmums saņems jaunu Luminor Visa Business Debit maksājumu karti. Izņēmums – ja karte ir bloķēta apmēram mēnesi pirms datu pārcelšanas, tā netiks aizvietota.

 • Mainās pirkumu un skaidras naudas izņemšanas limiti:

- limits skaidras naudas izņemšanai 30 dienu periodā noteikts saskaņā ar cenrādi;
- pirkumu un skaidras naudas izņemšanas diennakts limitus pietuvināsim esošajiem diennakts limitiem, tos nepalielinot.

 • Precīzus pirkumu un skaidras naudas diennakts limitus norādīsim kartes pavadvēstulē, kā arī nosūtīsim uzņēmumam internetbankā, e-pastā vai pasta vēstulē.
 • Uzņēmuma pilnvarotās personas var noskaidrot precīzus uzņēmuma karšu diennakts limitus, arī rakstot brīvas formas ziņojumu Luminor|DNB internetbankā.
 • Skaidras naudas iemaksu varēsi veikt tikai Luminor bankomātos saskaņā ar cenrādi.
 • Maksa par skaidras naudas izņemšanu jebkuras bankas (tostarp bankas Citadele) bankomātos norādīta cenrādī.
 • Ja uzņēmuma karšu lietotāji plāno darījumus, kur nepieciešama kredītkarte, piemēram, auto, viesnīcu rezervācija, avio biļešu iegāde u.tml. darījumi, tad piesaki Visa Business kredītkarti mājaslapas sadaļā Maksājumu kartes.
 • Jaunajā Luminor|DNB internetbankā varēsi pārlūkot visas uzņēmuma kartes – sadaļā “Konti un kartes” / “Manas kartes”.
 • Uzņēmuma maksājumu kartes nosūtīsim apmēram 3 nedēļas pirms datu pārcelšanas. Gadījumā, ja neesi saņēmis jaunās maksājumu kartes nedēļu pirms datu pārcelšanas datuma, raksti brīvas formas ziņojumu internetbankā.

Internetbanka


Turpmāk uzņēmums visus Luminor pakalpojumus varēs pārvaldīt Luminor|DNB internetbankā. Lietotāji piekļūt tai varēs no savas privātās internetbankas, pārslēdzoties uz uzņēmuma profilu.

Lai piekļūtu Luminor|DNB internetbankai lietotājiem jāizmanto:

 • esošais privātais ieejas vārds jeb klienta numurs (ja tas mainīsies, informēsim lietotāju laicīgi);
 • bezmaksas Smart-ID lietotni vai jaunu Luminor|DNB kalkulatoru.
Ņem vērā! Lietojot Smart-ID Basic, katram uzņēmuma internetbankas lietotājam jāsaglabā savs līdzšinējais Luminor|Nordea kodu kalkulators vai kodu lietotne Nordea Codes. Tas būs vajadzīgs, ja tiks mainīts mobilais telefons un būs jāatjauno Smart-ID Basic konts.
 • Jaunu Luminor kodu kalkulatoru vari iegādāties, apmeklējot sev ērtāko klientu apkalpošanas centru.
 • Skaties šeit kā pirmo reizi pieslēgties Luminor|DNB internetbankai.
 • Lasi šeit kā lietotājiem pārslēgties uz uzņēmuma internetbankas profilu.
 • Ziņojumus Luminor|DNB internetbankā var iesniegt (apstiprināt) tikai tās personas, kurām ir tiesības apstiprināt maksājumus. Izvēlies brīvas formas iesniegumu vai bankas šablonu. Šeit vienmēr atradīsi arī svarīgas ziņas no Luminor. Instrukcija šeit.
 • Uzņēmuma paraksttiesīgajām personām (atbilstoši Uzņēmuma reģistra datiem) internetbankā būs pieejama klienta anketas sadaļa, kurā apskatīt un atjaunot klienta anketas datus:

- lai pievienotu internetbankas lietotāju ar tiesībām veikt izmaiņas klienta anketā vai pretēji – aizliegt to darīt, raksti ziņojumu Luminor|DNB internetbankā;
- informācijas labojumus klienta anketā un kontaktinformācijā vari veikt tikai Luminor|DNB internetbankas sadaļā “Uzstādījumi” / “Internetbankas uzstādījumi” / “Klienta anketa”.

Maksājumu dienas limiti Luminor|DNB internetbankā

Uzņēmuma maksājumu dienas limiti pēc datu pārcelšanas būs noteikti uzņēmuma līmenī, tajā pašā laikā saglabājot lietotāju ierobežojumus

Maksājumu limits noteikts uzņēmuma līmenī (augstākais no esošajiem maksājumu limitiem):

 • Ja lietotāju veikto maksājumu kopsumma sasniegs uzņēmumam noteikto maksājumu limitu, turpmākie maksājumi nebūs iespējami nevienam lietotājam (neatkarīgi no lietotājam noteiktajiem limitiem) līdz nākamajai dienai.
 • Uzņēmuma kopējo limitu var aplūkot internetbankā: “Uzstādījumi” / “Internetbankas uzstādījumi” / “Kontu un klienta uzstādījumi” / “Maksājumu limiti”.

Maksājumu limits tiks saglabāts arī lietotāja līmenī:

 • Līdz šim katram uzņēmuma internetbankas lietotājam varēja noteikt individuālu maksājumu limitu katram uzņēmuma kontam, toties pēc datu pārcelšanas katram lietotājam būs viens maksājumu limits visiem uzņēmuma kontiem.
 • To varēs izmantot, veicot maksājumu noteiktā limita apmērā no jebkura uzņēmuma konta, maksājumu kopsummai no visiem kontiem, nepārsniedzot nedz lietotāja, nedz uzņēmuma maksājumu limitu.

Piemērs:

Šobrīd iespējamie maksājumu limiti

 

Konts A

Konts B

1. lietotājs

1000 EUR

10067 EUR

2. lietotājs

2000 EUR

500 EUR

Turpmākie maksājumu limiti (dienā):

 

Konts A

Konts B

Kopējais limits visiem kontiem kopā*

1. lietotājs

10000 EUR

10000 EUR

10000 EUR*

2. lietotājs

2000 EUR

2000 EUR

2000 EUR*

Uzņēmuma maksājumu limits (dienā) 10000 EUR*

* Veiktie maksājumi no visiem kontiem summējas. Veikto maksājumu kopsumma nevar pārsniegt lietotājam noteikto maksājumu limitu, kā arī uzņēmuma maksājumu limitu

 • Lai noskaidrotu informāciju par lietotāju limitiem un pieteiktu izmaiņas tajos, raksti ziņojumu uzņēmuma internetbankā.
 • Viena maksājuma limits internetbankā būs tāds pats kā dienas limits.

Maksājumi Luminor|DNB internetbankā

Atgādinām, ka datu pārcelšanās laikā, nevarēsi piekļūt uzņēmuma internetbankai:

 • Neieplāno darījumus sākot no iepriekšējās dienas plkst. 20.00 līdz nākamā rīta 9.00.
 • Neapstiprinātie maksājumi un maksājumi, kas ir ieplānoti pēc šī datuma, netiks pārcelti.
 • Pēc datu pārcelšanas, par veiktajiem maksājumiem varēsi pārliecināties, aplūkojot kontu izrakstus Luminor|DNB internetbankā.

Iepriekš saglabātos šablonus pārcelsim uz jauno internetbanku.

Nemainīsies maksājumu izpildes laiki.

Algas maksājumu importu veic sadaļā “Maksājumi” / “Jauns maksājums” / “Maksājumu imports”, izmantojot zemāk norādītos failu formātus, ar iestrādātiem parametriem:

Faila formāts

Parametru bloks

Fidavista

<Extension><SalaryFlg>Y</SalaryFlg></Extension>

ISO 20022 XML

<PmtTpInf>
<CtgyPurp>
<Cd>SALA</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>

 • Lai veiktu šādus maksājumus un saglabātu to konfidencialitāti, obligāti jāveic attiecīgās izmaiņas failu formātos un parametros uzņēmuma grāmatvedības sistēmā.
 • Instrukcija, kā veikt maksājumu importu.

Luminor|DNB internetbankā varēsi sagatavot konta izrakstus par periodu no 01.01.2016.

 • To var izdarīt sadaļā “Konti un Kartes” / “Konta pārskats”, norādot vēlamo izraksta periodu attiecīgajam kontam.
 • Lai sagatavotu konta izrakstu par darījumiem pirms 01.01.2016. vai elektroniski parakstītu konta izrakstu, raksti ziņojumu Luminor|DNB internetbankā. Norādi kontu, vēlamo periodu un e-pasta adresi, uz kuru to sūtīt. Instrukcija šeit.

Lai sagatavotu maksājuma uzdevuma izdruku par vēsturiski veiktajiem maksājumiem pirms uzņēmuma datu pārcelšanas, raksti brīvas formas ziņojumu Luminor|DNB internetbankā, norādot:

 • Konta Nr., no kura tika veikts maksājums;
 • Maksājuma datumu;
 • Summu;
 • Maksājumu referenci jeb numuru;
 • Maksājuma saņēmēju;
 • E-pasta adresi, uz kuru to nosūtīt.

Personalizētos maksājumu paraugus (Lietotāja definētie saņēmēji), kurus izmanto norēķiniem ar saviem sadarbības partneriem, pārcelsim uz Luminor|DNB internetbanku.

 • Pārskati tos sadaļā “Maksājumi” / “Maksājumu paraugi”.
 • Ja saņēmēja konta numurā ir burti NDEA, precizē vai saņēmēja konta numurs arī ir mainīts, un, ja ir, veic nepieciešamos labojumus.

Pārcelsim regulāro maksājumu rīkojumus un regulārās rēķinu apmaksas līgumus:

 • Automātiski mainīsim gan uzņēmuma konta numurus uz jaunajiem, gan saņēmēja konta numurs pēc saņēmēja datu pārcelšanas, ja tajā šobrīd ir burti NDEA.
 • Visus līgumus apskati un veic izmaiņas internetbankas sadaļā “Maksājumi” / “Regulārie maksājumi” / “Regulāro rēķinu apmaksa”.
 • Arī turpmāk varēsi izmantot bilances pārskaitīšanas pakalpojumu, toties, lai izmainītu esošo līgumu vai lai pieteiktu jaunu, raksti brīvas formas ziņojumu Luminor|DNB internetbankā.

Turpmāk veicot maksājumu – ievadot saņēmēja nosaukuma pirmos 3 burtus, informācija par saņēmēju aizpildīsies automātiski no iepriekš veiktiem darījumiem.

Pakalpojumu komplekti

Uzņēmumam tiks saglabāts pakalpojumu komplekts, kas šobrīd ir uzņēmuma rīcībā. Ja vēlies uzzināt vairāk par komplektu, raksti brīvas formas ziņojumu Luminor|DNB internetbankā.

Pārvaldi sava uzņēmuma finanses ērti un vienkārši!